REKLAMA
WEBINAR

IGORIA TRADE: Nałożenie sankcji administracyjnej

2023-06-07 20:24
publikacja
2023-06-07 20:24
Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 7 czerwca 2023 roku Spółka powzięła informację, że Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) wydała decyzję administracyjną o nałożeniu na Emitenta kary pieniężnej w wysokości 250.000 zł, w związku z naruszeniem art. 27 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 72 ust. 1 pkt 2 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz art. 4 ust. 1 rozporządzania 2015/847.

Nałożona sankcja jest wynikiem naruszeń stwierdzonych przez KNF podczas kontroli Emitenta w 2019 r.

Ponadto KNF umorzyła postępowanie, nie stwierdzając naruszeń, w zakresie art. 43 ust. 1, art. 34 ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że powyższa decyzja KNF dotyczy ustaleń sprzed kilku lat, a zatem mających charakter historyczny. Emitent dokonał stosownych zmian, poprawek i usprawnień w systemach informatycznych i procedurach operacyjnych w celu wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect


Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki