0,4280 zł
0,94% 0,0040 zł
Igoria Trade SA (IGT)

Akcjonariat - IGORIA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 11 984 000,428 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 28 000 001 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 834 282
Liczba głosów na WZA: 28 000 001 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,98%
Kapitał akcyjny: 2 800 000,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 834 282
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,98%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 22,02%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
IgoriaX LPP 12 900 310 (46,07%) 12 900 310 (46,07%) 2021-05-27 -
Krawczyk Dorota 5 353 525 (19,11%) 5 353 525 (19,11%) 2017-08-13 B2B
NVM Trading sp. z o.o. 1 950 000 (6,96%) 1 950 000 (6,96%) 2021-05-27 -
Harpin sp. z o.o. 1 630 447 (5,82%) 1 630 447 (5,82%) 2022-03-02 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 115 000
0,10 16 115 001
1 611 500,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-09
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 2 885 000
0,10 19 000 001
1 900 000,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-13
relizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 2 500 000
0,10 16 000 001
1 600 000,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-17
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria A i B 2 500 000
250 000,00
0,10 0,10 13 500 001
1 350 000,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-08-29
seria A - akcje założycielskie 2011-03-22 2 000 001
0,10 2 000 001
200 000,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-20
seria B - subskrypcja prywatna 2011-03-22 8 000 000
0,10 10 000 001
1 000 000,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-27
seria C - Wojciech Kuliński za warranty subskrypcyjne serii A i B 2012-01-10 5 000 000
500 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2012-12-28 1 000 000
300 000,00
0,10 0,30 11 000 001
1 100 000,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-01
seria E - akcje pracownicze za warranty subskrypcyjne serii C 2014-05-08 3 000 000
300 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2015-12-31 750 000
1 500 000,00
0,10 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2016-12-28 3 000 000
1 800 000,00
0,10 0,60 22 000 001
2 200 000,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-03
seria G - subskrypcja prywatna 2017-12-27 3 000 000
2 100 000,00
0,10 0,70 25 000 001
2 500 000,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-03
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2017-12-27 2 000 000
200 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2018-06-18 3 000 000
3 000 000,00
0,10 1,00 28 000 001
2 800 000,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-03

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Harpin sp. z o.o. 2 742 376 (-557 624) 9,79 (-1,99) 2 742 376 (-557 624) 9,79 (-1,99) 2020-04-27
Raen SA poprzez IgoPay sp. z o.o. 255 000 (-3 633 277) 0,91 (-12,97) 255 000 (-3 633 277) 0,91 (-12,97) 2020-02-19
Harpin sp. z o.o. 3 300 000 11,78 3 300 000 11,78 2020-02-18
NVM Trading sp. z o.o. 7 000 000 (200 000) 24,99 (0,71) 7 000 000 (200 000) 24,99 (0,71) 2019-02-14
Raen SA poprzez InQbe sp. z o.o. i IgoPay sp. z o.o. 3 888 277 (-750 277) 13,88 (-10,53) 3 888 277 (-750 277) 13,88 (-10,53) 2019-02-05
NVM Trading sp. z o.o. 6 800 000 (-200 000) 24,28 (-0,71) 6 800 000 (-200 000) 24,28 (-0,71) 2019-02-05
NVM Trading sp. z o.o. 7 000 000 (1 000 000) 24,99 (3,57) 7 000 000 (1 000 000) 24,99 (3,57) 2019-02-05
Kuliński Wojciech 0 (-6 948 310) 0,00 (-36,57) 0 (-6 948 310) 0,00 (-36,57) 2018-12-04
IgoriaX LPP 7 850 310 28,03 7 850 310 28,03 2018-12-04
NVM Trading sp. z o.o. 6 000 000 21,42 6 000 000 21,42 2018-08-03
Kuliński Wojciech ZWZ 6 948 310 36,57 (11,76) 6 948 310 36,57 (11,76) 2018-06-18
Kuliński Wojciech ZWZ 6 948 310 (6 657) 24,81 (-11,72) 6 948 310 (6 657) 24,81 (-11,72) 2018-06-18
Krawczyk Dorota 5 168 477 (-18 000) 27,20 (-0,09) 5 168 477 (-18 000) 27,20 (-0,09) 2017-08-07
Krawczyk Dorota 5 186 477 27,29 (8,77) 5 186 477 27,29 (8,77) 2017-08-07
Krawczyk Dorota 5 186 477 (36 477) 18,52 (-8,58) 5 186 477 (36 477) 18,52 (-8,58) 2017-08-07
Raen SA poprzez InQbe sp. z o.o. i IgoPay sp. z o.o. 4 638 554 (250 277) 24,41 (1,32) 4 638 554 (250 277) 24,41 (1,32) 2017-08-04
Raen SA poprzez InQbe sp. z o.o. i IgoPay sp. z o.o. 4 388 277 23,09 (7,42) 4 388 277 23,09 (7,42) 2017-08-04
Raen SA poprzez InQbe sp. z o.o. i IgoPay sp. z o.o. 4 388 277 (250 277) 15,67 (-10,19) 4 388 277 (250 277) 15,67 (-10,19) 2017-08-04
Kuliński Wojciech 6 941 653 (550 000) 36,53 (-3,13) 6 941 653 (550 000) 36,53 (-3,13) 2017-08-03
Krawczyk Dorota 5 150 000 (230 000) 27,10 (-3,43) 5 150 000 (230 000) 27,10 (-3,43) 2017-04-12
IgoPay sp. z o.o. 47 190 (-952 810) 0,24 (-8,85) 47 190 (-952 810) 0,24 (-8,85) 2017-01-05
Kuliński Wojciech 6 391 653 39,66 (6,02) 6 391 653 39,66 (6,02) 2016-05-13
Kuliński Wojciech 6 391 653 (1 090 000) 33,64 (0,75) 6 391 653 (1 090 000) 33,64 (0,75) 2016-05-13
Krawczyk Jarosław poprzez Imcom Network Media Ltd. 5 000 (-4 915 000) 0,03 (-30,71) 5 000 (-4 915 000) 0,03 (-30,71) 2015-08-26
Krawczyk Dorota 4 920 000 30,53 (4,64) 4 920 000 30,53 (4,64) 2015-08-26
Krawczyk Dorota 4 920 000 25,89 4 920 000 25,89 2015-08-26
Kuliński Wojciech 5 301 653 (2 507 013) 32,89 (15,43) 5 301 653 (2 507 013) 32,89 (15,43) 2015-07-13
Krawczyk Jarosław poprzez Imcom Network Media Ltd. 4 920 000 30,74 (0,21) 4 920 000 30,74 (0,21) 2014-12-22
Krawczyk Jarosław poprzez Imcom Network Media Ltd. 4 920 000 (30 000) 30,53 (-0,03) 4 920 000 (30 000) 30,53 (-0,03) 2014-12-22
Krawczyk Jarosław poprzez Imcom Network Media Ltd. 4 890 000 30,56 (-5,66) 4 890 000 30,56 (-5,66) 2014-07-25
Krawczyk Jarosław poprzez Imcom Network Media Ltd. 4 890 000 36,22 (36,22) 4 890 000 36,22 (36,22) 2014-07-25
Imcom Network Media 4 075 000 (542 500) 30,18 (4,02) 4 075 000 (542 500) 30,18 (4,02) 2014-06-18
Krawczyk Jarosław 0 (-3 141 018) 0,00 (-28,55) 0 (-3 141 018) 0,00 (-28,55) 2014-02-14
Imcom Network Media 3 532 500 (232 500) 26,16 (1,72) 3 532 500 (232 500) 26,16 (1,72) 2014-02-14
Imcom Network Media 3 300 000 24,44 3 300 000 24,44 2013-12-23
Kuliński Wojciech 2 794 640 17,46 (0,12) 2 794 640 17,46 (0,12) 2013-09-30
Kuliński Wojciech 2 794 640 17,34 (-3,36) 2 794 640 17,34 (-3,36) 2013-09-30
Kuliński Wojciech 2 794 640 20,70 2 794 640 20,70 2013-09-30
Krawczyk Jarosław 3 141 018 28,55 (5,29) 3 141 018 28,55 (5,29) 2013-03-11
Krawczyk Jarosław 3 141 018 (78 689) 23,26 (-7,36) 3 141 018 (78 689) 23,26 (-7,36) 2013-03-11
IgoPay sp. z o.o. 1 000 000 9,09 (1,69) 1 000 000 9,09 (1,69) 2013-03-05
IgoPay sp. z o.o. 1 000 000 7,40 (1,16) 1 000 000 7,40 (1,16) 2013-03-05
IgoPay sp. z o.o. 1 000 000 6,24 (0,04) 1 000 000 6,24 (0,04) 2013-03-05
IgoPay sp. z o.o. 1 000 000 6,20 (0,94) 1 000 000 6,20 (0,94) 2013-03-05
IgoPay sp. z o.o. 1 000 000 5,26 1 000 000 5,26 2013-03-05
Krawczyk Jarosław 3 062 329 30,62 (2,79) 3 062 329 30,62 (2,79) 2013-01-21
Krawczyk Jarosław 3 062 329 (562 240) 27,83 (2,83) 3 062 329 (562 240) 27,83 (2,83) 2013-01-21
Sumixam Ltd. 562 809 4,16 (-1,46) 562 809 4,16 (-1,46) 2013-01-11
Sumixam Ltd. 562 809 5,62 (0,51) 562 809 5,62 (0,51) 2013-01-11
Sumixam Ltd. 562 809 5,11 562 809 5,11 2013-01-11
Krawczyk Jarosław 2 500 089 (375 399) 25,00 (3,76) 2 500 089 (375 399) 25,00 (3,76) 2012-12-12
Krawczyk Jarosław 2 124 690 21,24 2 124 690 21,24 2012-11-16
Michelson Investments Ltd. 0 (-2 004 374) 0,00 (-20,04) 0 (-2 004 374) 0,00 (-20,04) 2012-11-15
Michelson Investments Ltd. 2 004 374 (-295 626) 20,04 (-2,95) 2 004 374 (-295 626) 20,04 (-2,95) 2012-11-14
Raen SA poprzez InQbe sp. z o.o. 4 138 000 25,86 (0,19) 4 138 000 25,86 (0,19) 2012-06-27
Raen SA poprzez InQbe sp. z o.o. 4 138 000 25,67 (3,90) 4 138 000 25,67 (3,90) 2012-06-27
Raen SA poprzez InQbe sp. z o.o. 4 138 000 21,77 (-19,60) 4 138 000 21,77 (-19,60) 2012-06-27
Raen SA poprzez InQbe sp. z o.o. 4 138 000 41,37 (3,76) 4 138 000 41,37 (3,76) 2012-06-27
Raen SA poprzez InQbe sp. z o.o. 4 138 000 37,61 (6,96) 4 138 000 37,61 (6,96) 2012-06-27
Raen SA poprzez InQbe sp. z o.o. 4 138 000 (218 000) 30,65 (-8,54) 4 138 000 (218 000) 30,65 (-8,54) 2012-06-27
Piotrzkowski Krzysztof 266 961 (-708 507) 2,66 (-7,09) 266 961 (-708 507) 2,66 (-7,09) 2012-06-27
Piotrzkowski Krzysztof 975 468 (-24 533) 9,75 (-0,25) 975 468 (-24 533) 9,75 (-0,25) 2012-04-13
Raen SA poprzez InQbe sp. z o.o. 3 920 000 (-80 000) 39,19 (-0,80) 3 920 000 (-80 000) 39,19 (-0,80) 2012-03-31
Banerco Ltd. 0 (-1 000 000) 0,00 (-9,99) 0 (-1 000 000) 0,00 (-9,99) 2011-12-08
Raen SA poprzez InQbe sp. z o.o. 4 000 000 39,99 4 000 000 39,99 2011-11-30
Piotrzkowski Krzysztof 1 000 001 10,00 1 000 001 10,00 2011-11-30
Michelson Investments Ltd. 2 300 000 22,99 2 300 000 22,99 2011-11-30
Banerco Ltd. 1 000 000 9,99 1 000 000 9,99 2011-11-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.