REKLAMA

HELIO S.A.: Zmiany w składzie Komitetu Audytu

2022-12-16 18:30
publikacja
2022-12-16 18:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_2022_21-z1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-16
Skrócona nazwa emitenta
HELIO S.A.
Temat
Zmiany w składzie Komitetu Audytu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka HELIO S.A. informuje, iż w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej, o których Emitent informował dziś raportem bieżącym nr 18/2022, w dniu 16.12.2022 r. Rada Nadzorcza HELIO S.A. dokonała następujących zmian w składzie Komitetu Audytu Spółki:
- odwołano dotychczasowego członka Komitetu Audytu Pana Grzegorza Kowalika (członek zależny),
- w miejsce ww. członka Komitetu Audytu powołano Pana Jerzego Kołpaka (członek zależny).
Celem zmiany było zapewnienie płynnego funkcjonowania Komitetu Audytu Spółki w długim horyzoncie czasowym.

Emitent informuje jednocześnie, iż Komitet Audytu w zmienionym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży; większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Informacje na temat nowo powołanego członka Komitetu Audytu znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
RB_2022_21-z1.pdfRB_2022_21-z1.pdf Informacje dotyczące powołanego członka Komitetu Audytu HELIO S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-16 Grzegorz Sobociński Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki