REKLAMA

HARPER HYGIENICS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.

2020-10-22 09:23
publikacja
2020-10-22 09:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ogloszenie_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_z_uchwalami.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-22
Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 395 § 1 oraz 399 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, a także ustępu 10.3 Statutu Emitenta zwołuje na dzień 18.11.2020, na godz. 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Mińsku Mazowieckim (05-300), przy ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 34.

W załączeniu Emitent przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał.
Załączniki
Plik Opis
ogłoszenie zwyczajnego walnego zgromadzenia z uchwałami.pdfogłoszenie zwyczajnego walnego zgromadzenia z uchwałami.pdf Załącznik do raportu bieżącego - zasady udziału, projekty uchwał.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-22 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
2020-10-22 Andrzej Kowalski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki