Grupa KGHM odwróci w wynikach za '18 część odpisu dot. Sierra Gorda w wys. 194,9 mln USD

KGHM zakończył testy na utratę wartości zagranicznych aktywów grupy - podał KGHM w komunikacie. Testy wykazały zasadność odwrócenia w skonsolidowanych wynikach za 2018 r. części odpisu dot. Sierra Gorda w wysokości 194,9 mln USD, a w wynikach jednostkowych odpisów w kwocie 648,5 mln zł.

"W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. przeprowadzone testy wykazały zasadność odwrócenia części dokonanego w latach ubiegłych odpisu dotyczącego salda pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda SCM w wysokości 194,9 mln USD (732,8 mln zł przeliczone według kursu średniego NBP na dzień 31 grudnia 2018 r.)" - napisano w komunikacie.

"W zakresie pozostałych zagranicznych aktywów górniczych nie stwierdzono podstaw do zmiany ich wartości bilansowej" - dodano.

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM za 2018 r., przeprowadzone testy wskazały na zasadność odwrócenia części dokonanych uprzednio odpisów w kwocie 648,5 mln zł, z czego kwota 401,9 mln zł przypada na odwrócenie odpisu z tytułu utraty bilansowej wartości udziałów w spółce holdingowej Future 1, posiadającej bezpośrednio 100 proc. udziałów w KGHM International Ltd., a kwota 246,6 mln zł przypada na odwrócenie odpisu z tytułu utraty bilansowej wartości pożyczek udzielonych spółkom z grupy KGHM Polska Miedź.

KGHM podał, że przedstawione wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Ostateczne wyniki testów zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 r., których publikacja jest planowana na 14 marca 2019 r.

KGHM poinformował, że dla celów przeprowadzonych prac wartość odzyskiwalna aktywów została ustalona przede wszystkim w oparciu o analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych generowanych przez poszczególne aktywa, w której wzięto pod uwagę m.in. aktualne ścieżki rynkowych prognoz cenowych poszczególnych surowców oraz zweryfikowane założenia techniczno-ekonomiczne w zakresie długości życia kopalni, wolumenów produkcji, zasobności złóż, kosztów operacyjnych oraz nakładów inwestycyjnych.

"Ścieżka cenowa dla miedzi została przyjęta na podstawie wewnętrznych założeń makroekonomicznych opracowanych przy wykorzystaniu dostępnych wieloletnich prognoz instytucji finansowych i analitycznych. Szczegółowa prognoza przygotowywana jest dla okresu 2019 – 2023, dla okresu 2024 – 2028 stosowane jest techniczne dostosowanie cen pomiędzy ostatnim rokiem szczegółowej prognozy, a rokiem 2029, od którego wykorzystywana jest długoterminowa prognoza ceny metalu na poziomie 6.614 USD/t (3,00 USD/lb). Długoterminowa prognoza ceny miedzi nie uległa zmianie w porównaniu do ceny długoterminowej przyjętej do testów przeprowadzanych na 31 grudnia 2017 r." - napisano.

Z przedstawionych przez KGHM założeń techniczno-ekonomicznych wynika, że zmodyfikowane zostały m.in. założenia dla kopalni Sierra Gorda. Nakłady kapitałowe do poniesienia w okresie życia kopalni (od roku 2019 do końca eksploatacji górniczej) założono na 2.219 mln USD wobec 1.336 mln USD zakładanych dla testu na koniec grudnia 2017 r.

"Kluczowe czynniki determinujące przedmiotową modyfikację założeń prognostycznych dla kopalni Sierra Gorda SCM wynikają z przesunięcia na kolejne lata nakładów kapitałowych z lat 2017 – 2018 związanych z programem usuwania wąskich gardeł oraz z projektem przerobu rudy tlenkowej. W poprzednim teście uwzględniono wydatki na powyższe projekty w okresie nie objętym obecnymi założeniami. Aktualizacja wieloletniego planu kopalni skutkowała wydłużeniem długości życia kopalni o 3 lata" - napisano w komunikacie.

Poniżej kluczowe założenia techniczno-ekonomiczne przyjęte przez KGHM dla poszczególnych aktywów:

Założenia dla testu na 31.12.2018 Założenia dla testu na 31.12.2017
Sierra Gorda SCM
Długość życia kopalni (lata) 25 22
Produkcja miedzi w okresie życia kopalni (tys. t) 4 372 4 135
Średnia marża operacyjna okresie życia kopalni 35% 38%
Nakłady kapitałowe do poniesienia w okresie życia kopalni (mln USD) 2 219 1 336
Sudbury (aktywa produkcyjne oraz projekt Victoria)
Długość życia kopalni (lata) 18 17
Produkcja miedzi w okresie życia kopalni (tys. t) 276 275
Średnia marża operacyjna okresie życia kopalni 57% 57%
Nakłady kapitałowe do poniesienia w okresie życia kopalni (mln USD) 1 630 1 517
Franke
Długość życia kopalni (lata) 2 1
Produkcja miedzi w okresie życia kopalni (tys. t) 37 20
Średnia marża operacyjna okresie życia kopalni 7% 4%
Nakłady kapitałowe do poniesienia w okresie życia kopalni (mln USD) 4 2

(PAP Biznes)

pel/ ana/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
KGHM 0,57% 81,44
2019-10-22 12:30:41
WIG 0,82% 57 888,18
2019-10-22 12:26:00
WIG20 1,23% 2 210,07
2019-10-22 12:41:45
WIG30 1,18% 2 499,44
2019-10-22 12:41:00
MWIG40 0,18% 3 653,98
2019-10-22 12:26:30
DAX 0,23% 12 776,82
2019-10-22 12:35:00
NASDAQ 0,91% 8 162,99
2019-10-21 22:03:00
SP500 0,69% 3 006,72
2019-10-21 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.