REKLAMA

GRUPA EMMERSON S.A.: Korekta raportu nr 1/2020 - Wpływ skutków epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Grupy Kapitałowej

2020-06-24 16:29
publikacja
2020-06-24 16:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-24
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA EMMERSON S.A.
Temat
Korekta raportu nr 1/2020 - Wpływ skutków epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Grupy Kapitałowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Grupa Emmerson S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w raporcie nr 1/2020 z dnia dzisiejszego omyłkowo wstawiono treść raportu. Zarząd Emitenta przekazuje poniżej prawidłową treść raportu.

Zarząd Grupa Emmerson S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje informację dotyczącą wpływu epidemii koronawirusa na działalność Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej ("Grupa”).

Emitent informuje, że od początków rozprzestrzeniania się wirusa starał się podejmować działania umożliwiające prowadzenie działalności operacyjnej i świadczenie usług pośrednictwa pomimo bardzo niekorzystnych warunków, przy zapewnieniu bezpieczeństwa swoim klientom i pracownikom.

Według wiedzy Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu, skutki epidemii koronawirusa będą miały istotny negatywny wpływ na przyszłe wyniki i działalność Grupy Emmerson, w szczególności spółki zależnej Emmerson Realty S.A. zajmującej się doradztwem i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

Zarząd przewiduje, że w związku z wynikami w II kwartale 2020 roku spadek sprzedaży Emmerson Realty S.A.. w I półroczu 2020 r. wyniesie ponad 50 % w stosunku do wartości sprzedaży w I półroczu 2019 r.

Biorąc pod uwagę uzależnienie od czynników zewnętrznych, przede wszystkim od dynamiki rozprzestrzeniania się wirusa, ale także zmian legislacyjnych i możliwości pojawienia się kolejnych obostrzeń, nie jest możliwe precyzyjne oszacowanie ich wpływu na działalność i wyniki finansowe Grupy w całym 2020 roku. Zaktualizowany wpływ skutków COVID-19 na działalność Grupy prezentowany będzie w śródrocznych raportach okresowych. W opinii Zarządu, ewentualna poprawa sytuacji epidemicznej jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do zniwelowania negatywnych skutków spadku sprzedaży w perspektywie całego roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-24 Marek Krajewski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki