REKLAMA

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii J spółki EUROSNACK SA

2017-10-09 18:10
publikacja
2017-10-09 18:10

Uchwała Nr 1202/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki EUROSNACK S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 12 października 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

10.064.947 (dziesięciu milionów sześćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset czterdziestu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela

serii J spółki EUROSNACK S.A., o wartości nominalnej

0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu

12 października 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLERSNK00016";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EUROSNACK" i oznaczeniem "ECK".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki