REKLAMA
ZAGŁOSUJ

GETIN: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu decyzji o przystąpieniu do działań mających na celu obniżenie kapitału zakładowego Emitenta

2021-11-24 13:03
publikacja
2021-11-24 13:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-24
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu decyzji o przystąpieniu do działań mających na celu obniżenie kapitału zakładowego Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Zarząd Getin Holding S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że działając na podstawie art. 17 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w dniu 25 października 2021 r. podjął decyzję o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej, którą niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej:
„Zarząd Getin Holding S.A. („Emitent”), w dniu 25 października 2021 r. podjął decyzję o przystąpieniu do działań mających na celu obniżenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 740.092.633,80 zł (siedemset czterdzieści milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych sześćset trzydzieści trzy złote 80/100), to jest z kwoty 759.069.368,00 zł (siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) do kwoty 18.976.734,20 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 20/100), z tym że:
- obniżenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpi poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji o kwotę 3,90 zł (trzy złote 90/100), to jest z kwoty 4,00 zł (czterech złotych 00/100) do kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy),
- obniżenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpi w celu przeniesienia wynikającej z obniżenia kapitału zakładowego Emitenta kwoty 550 325 291,80 zł (pięćset pięćdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 80/100) do kapitału zapasowego Emitenta oraz w celu wypłaty na rzecz akcjonariuszy kwoty 189 767 342,00 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 00/100).
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-24 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2021-11-24 Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki