REKLAMA
PIT 2023

GETIN: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

2023-11-15 16:06
publikacja
2023-11-15 16:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2023_NWZA_OGL_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2023_NWZ_Projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-15
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Getin Holding S.A. (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień 12 grudnia 2023 r. o godzinie 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (dalej: „NWZ”), które odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie Emitenta pod adresem ul. Zwycięska 45, lok. 3.3.1, 53-033 Wrocław, a także treść projektów uchwał NWZ.
Jednocześnie Emitent informuje, że dopuścił możliwość udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia (Dz.U. z 2022 r., poz. 2554, t.j. ze zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757 ze zm.).
Załączniki
Plik Opis
2023_NWZA_OGL_PL.pdf2023_NWZA_OGL_PL.pdf Ogłoszenie
2023_NWZ_Projekty uchwał.pdf2023_NWZ_Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-15 Piotr Miałkowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki