KE daje zielone światło na fuzję Orlenu z Lotosem, ale stawia warunki

2020-07-14 11:47, akt.2020-07-14 14:27
publikacja
2020-07-14 11:47
aktualizacja
2020-07-14 14:27
FORUM

KE poinformowała we wtorek, że zatwierdziła przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Zatwierdzenie uzależniono od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych przez Orlen. Chodzi m.in. o sprzedaż 30 proc. udziałów rafinerii Lotos i 80 proc. stacji tej sieci.

Komisja Europejska zgłosiła formalne zastrzeżenia w sprawie przejęcia Grupy Lotos przez Orlen nieco ponad trzy miesiące temu. Wynikało to z obaw, że połączenie dwóch spółek, które jako jedyne zajmują się w Polsce rafinacją ropy naftowej, może m.in. zaszkodzić konkurencji na rynkach hurtowej i detalicznej sprzedaży paliwa.

Orlen przedstawił jednak zobowiązania, które mają pomóc rozwiązać ten problem. Warunkiem, od którego spełnienia KE uzależnia swą zgodę na fuzję, jest zbycie 30 proc. udziałów w rafinerii Lotos wraz z towarzyszącym dużym pakietem praw zarządczych. Ma to dać nowemu właścicielowi prawo do blisko połowy produkcji rafinerii ropy naftowej i benzyny oraz zapewnić mu dostęp do istotnej infrastruktury magazynowania i infrastruktury logistycznej. W ten sposób na polskim rynku miałby powstać kolejny duży gracz w tym obszarze.

KE oczekuje też sprzedaży 389 stacji detalicznych w Polsce, czyli około 80 proc. sieci Lotos. Orlen zobowiązał się ponadto do uwolnienia większości mocy zarezerwowanych przez Lotos w niezależnych magazynach, w tym pojemności zarezerwowanej na największym w Polsce terminalu przywozu paliwa drogą morską.

"Połączenie PKN ORLEN i Grupy Lotos znacząco wzmocni pozycję koncernu w negocjacjach cenowych z kontrahentami z USA, krajów Bliskiego Wschodu czy Rosji. Ułatwi też nawiązanie współpracy z nowymi partnerami. Transakcja ta będzie miała szczególne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa paliwowo-energetycznego Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Optymalizacja logistyki, w tym zakupu surowca i dystrybucji gotowych produktów przełoży się też na stabilność cen dla klientów - podał Orlen we wtorkowym komunikacie.

"Zgoda Komisji Europejskiej na połączenie PKN ORLEN i Grupy LOTOS to sygnał, że w Europie potrzebne są silne, multienergetyczne koncerny. To historyczny moment dla obu koncernów i polskiej gospodarki. Łącząc potencjał obu firm, jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną, ponieważ niskoemisyjna gospodarka wymaga miliardowych inwestycji. Połączony kapitał finansowy i ludzki otwiera możliwości realizacji nowych projektów, które wzmocnią naszą konkurencyjność i umożliwią dalszą ekspansję na globalnym rynku. Jestem przekonany, że ta fuzja przyniesie korzyści zarówno akcjonariuszom jak i klientom koncernu – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Konsekwentnie negocjowaliśmy z Komisją, aby przejęcie Grupy LOTOS było optymalne dla wszystkich stron transakcji. To się udało. Przed nami rozmowy z potencjalnymi partnerami dotyczące wdrożenia środków zaradczych. Będziemy negocjować przede wszystkim atrakcyjną wymianę aktywów w innej części Europy. Jesteśmy do tego dobrze przygotowani, mamy ustalony plan działania, aby w przyszłości maksymalnie móc wykorzystać synergie wynikające z tego przejęcia – dodał.

Konsolidacja Lotosu i Orlenu oznacza większe możliwości finansowe na realizację dużych, wymagających wielomiliardowych nakładów, projektów inwestycyjnych, korzystnych dla polskiej gospodarki oraz środowiska, np. planowanej inwestycji w budowę morskich farm wiatrowych. Fuzja to także szansa dla obu firm na wejście w nowe obszary działalności i jeszcze szybsze rozwijanie tych, w których są już aktywne o cenił Orlen.

W komunikacie zaznaczono, że Lotos zachowa pełną odrębność podatkową. "To oznacza dalsze wpływy do budżetu miasta Gdańsk na takich samych zasadach, jak obecnie. Siedziba spółki pozostanie w Gdańsku i tu, tak jak do tej pory, będą trafiać wpływy z tytułu podatku CIT. Podobnie będzie z podatkami od nieruchomości_- podkreślono.

"Jeden silny koncern znacznie mocniej będzie mógł zaangażować się w działania społeczne, kulturalne i sportowe na Pomorzu. Dzięki skoordynowanej polityce CSR, lokalne społeczności zyskają większe i bardziej kompleksowe wsparcie" - czytamy.

Środki zaradcze uzgodnione z Komisją Europejską obejmują zobowiązania PKN ORLEN i Grupy LOTOS w obszarach: produkcji paliw i działalności hurtowej, logistyki paliw, działalności detalicznej, paliwa lotniczego oraz asfaltu. Sposób spełnienia określonych warunków i szczegóły transakcji będą ustalane z potencjalnymi partnerami zewnętrznymi w ramach odrębnych rozmów i negocjacji. Zarówno nabywcy aktywów wynikających ze środków zaradczych, jak i warunki zawartych z nimi umów będą podlegały zatwierdzeniu przez Komisję - podano.

Jak wyjaśniła spółka środki zaradcze przewidują m.in. zmianę modelu biznesowego rafinerii w Gdańsku, na bazie której powstanie spółka joint venture. PKN ORLEN, w przypadku połączenia z Grupą LOTOS, będzie operatorem wyodrębnionej w ramach JV rafinerii, co gwarantuje bezpieczeństwo paliwowe Polski. Od początku procesu, ze względu na skalę i skomplikowanie transakcji Komisja oczekiwała sprzedaży całej rafinerii. PKN ORLEN przez okres dwóch lat pracował nad wypracowaniem alternatywnego modelu, który z jednej strony przekona instytucję europejską, a z drugiej pozwoli na realizację strategicznych celów przez PKN ORLEN. Finalnie dla zewnętrznego partnera trafi 30 proc. udziałów.

Zgoda KE przewiduje zobowiązanie do sprzedaży części sieci sprzedaży detalicznej. W tym przypadku PKN ORLEN i Grupa LOTOS nadal będą dysponowały największą siecią w Polsce i mogą wzmocnić pozycję na rynku europejskim. Nadrzędnym celem PKN ORLEN będzie znalezienie partnera do jak najbardziej atrakcyjnej wymiany aktywów polskich na podobne w innych częściach Europy. Środki zaradcze w obszarze sprzedaży detalicznej to standardowa praktyka w postępowaniach KE. W procesie dotyczącym przejęcia kontroli przez Statoil nad Dansk Fuels w 2016 r. przedmiotem transakcji było ok. 70 procent stacji paliw kontrolowanych przez Dansk Fuels. Finalnie do zewnętrznego nabywcy trafiła ok. 30 procent sieci firmy z Danii - wyjaśnił Orlen.

"W zakresie posiadanych pojemności magazynowych, potencjał połączonych PKN ORLEN i Grupy LOTOS zmniejszy się o zaledwie 10 proc., co stanowi 7 procent łącznej powierzchni magazynowej w Polsce. W porównaniu do wcześniejszych tego typu transakcji, które przeprowadzono Europie to bardzo duże osiągnięcie. W postępowaniu dotyczącym przejęcia kontroli przez TotalFina nad Elf w 2000 r., podjęte zobowiązania dotyczyły zbycia znacznego pakietu infrastruktury paliwowej, w postaci rurociągów oraz szeregu baz paliwowych zlokalizowanych w różnych regionach Francji, co miało doprowadzić do zwiększenia konkurencji na rynku hurtowej sprzedaży paliw. Środki zaradcze obejmowały ok. 14 terminali paliwowych w całej Francji" - podano.

Spółka przypomina, że konsolidacje firm paliwowych w innych europejskich krajach już dawno nastąpiły. Przykładem jest węgierski MOL, norweski Equinor, hiszpański Repsol, portugalski Galp Energia, włoskie Eni, czy francuski TOTAL. Na tych wszystkich rynkach połączenie największych firm nie tylko nie zaburzyło konkurencji na rynku, lecz dało impuls do wprowadzenia korzystnych zmian. W wyniku wdrożenia środków zaradczych proces konsolidacji spółek również w Polsce w żaden sposób nie zaburzy konkurencji zarówno w obszarze paliw, jak i logistyki, co gwarantuje unijne prawo antymonopolowe.

Proces przejęcia kapitałowego Lotosu przez PKN Orlen zaczął w lutym 2018 r., podpisaniem Listu Intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Z kolei w kwietniu 2018 r. w gdańskiej spółce rozpoczął się proces due dilligence, czyli badanie jej kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej pod kątem przejęcia.

W listopadzie 2018 r. PKN złożył w Komisji Europejskiej wstępną wersję wniosku o zgodę na koncentrację. W trakcie prac nad dokumentem PKN Orlen i Grupa Lotos otrzymały z KE setki pytań, na które sukcesywnie odpowiadały. Dobra współpraca wszystkich stron pozwoliła opracować ostateczny kształt wniosku, który trafił do Komisji na początku lipca 2019 r. Dodatkowo pod koniec sierpnia 2019 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKN Orlen, a Skarbem Państwa i Grupą Lotos określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki.

Pod koniec września 2019 r. Komisja, zgodnie z praktyką zastosowała standardową dla drugiej fazy negocjacji procedurę „stop the clock”, która została zatrzymana na początku marca br. PKN ORLEN otrzymał 8 kwietnia br. od Komisji Europejskiej możliwość zapoznania się z wynikami jej analiz przeprowadzonych w II fazie postępowania, związanego z przejęciem kapitałowym Grupy LOTOS. Zgodnie z praktyką dla tej fazy postępowania, zastosowana została procedura „Statement of Objections”. PKN złożył formalną propozycję środków zaradczych pod koniec kwietnia br., a na początku maja br. rozpoczął się market test.

Obajtek: Do pierwszej transakcji przejęcia akcji Lotosu od Skarbu Państwa dojdzie w ciągu roku

Orlen szacuje, że do pierwszej transakcji przejęcia akcji Lotosu od Skarbu Państwa dojdzie w ciągu roku - poinformował dziennikarzy prezes Orlenu, Daniel Obajtek.

"Ten proces to nie jest kwestia miesiąca. Musimy wydzielić warunki zaradcze, które są, podzielić rafinerie, negocjować z partnerami. To nie jest kwestia negocjacji z jednym partnerem. (…) Po wynegocjowaniu z partnerem i wydzieleniu warunków zaradczych umowę musi przeanalizować KE. Myślę, że ten proces potrwa około roku czasu i po roku nastąpi pierwsze przejęcie od Skarbu Państwa (akcji Lotosu - PAP), zgodnie z listem intencyjnym" - powiedział prezes Obajtek, pytany kiedy będzie wezwanie na akcje Lotosu.

Komisja Europejska poinformowała we wtorek, że zatwierdziła przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Zatwierdzenie uzależniono od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych przez Orlen. Chodzi m.in. o sprzedaż 30 proc. udziałów rafinerii Lotos i 80 proc. stacji paliw Lotosu. (PAP Biznes)

PKN Orlen negocjuje z partnerami wymianę aktywów w innej części Europy

PKN Orlen negocjuje z partnerami wymianę aktywów po fuzji z Lotosem za aktywa w innej części Europy - poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek.

„Negocjujemy z partnerami. To będzie wymiana aktywów w innej części Europy” - powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek podczas wtorkowej konferencji.

W kuluarach prezes Obajtek dodał, że Orlen negocjuje, by warunki zaradcze zostały wymienione na warunki w innych częściach Europy.

"Rozmawiamy z partnerami, przede wszystkim o wymianie aktywów. Chcemy mocno rozwijać detal za granicą, mieć swoją logistykę, ale i udział w rafinerii. Trwają negocjacje, by warunki zaradcze zostały wymienione na warunki w innych częściach Europy, tam gdzie mamy swój biznes i chcemy zapiąć połączenia komplementarne” - powiedział dziennikarzom prezes Orlenu.

KE poinformowała we wtorek, że zatwierdziła przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Zatwierdzenie uzależniono od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych przez Orlen. Chodzi m.in. o sprzedaż 30 proc. udziałów rafinerii Lotos i 80 proc. stacji paliw Lotosu.

Komisja Europejska zgłosiła formalne zastrzeżenia w sprawie przejęcia Grupy Lotos przez Orlen nieco ponad trzy miesiące temu. Wynikało to z obaw, że połączenie dwóch spółek, które jako jedyne zajmują się w Polsce rafinacją ropy naftowej może m.in. zaszkodzić konkurencji na rynkach hurtowej i detalicznej sprzedaży paliwa.

Jak podał w komunikacie Orlen, środki zaradcze uzgodnione z Komisją Europejską obejmują zobowiązania PKN Orlen i Grupy Lotos w obszarach: produkcji paliw i działalności hurtowej, logistyki paliw, działalności detalicznej, paliwa lotniczego oraz asfaltu. (PAP Biznes)

Obajtek: chcemy działać w Polsce,  ale i w regionie

PKN Orlen zamierza się rozwijać nie tylko w Polsce, ale i w naszym regionie Europy - wynika z wtorkowej wypowiedzi prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka, podczas konferencji prasowej, na której poinformowano o zgodzie KE na przejęcie Grupy Lotos i planach przejęcia PGNiG.

“Mamy aspiracje nie tylko działać w Polsce, ale mocno działać w regionie. (...) Stworzenie czempiona europejskiego, światowego, pozwoli nam bardzo mocno działać w regionie, wtedy pokażemy swoją siłę” - powiedział szef PKN Orlen.

Zdaniem prezesa Obajtka, to PKN Orlen ma zostać firmą, która integruje spółki tak, by powstał koncern multienergetyczny w Polsce, ponieważ już teraz jest firmą międzynarodową z aktywami na Litwie, w Czechach i Niemczech, ma też wielkie doświadczenie w obszarze fuzji i przejęć oraz ma duże doświadczenie w przeprowadzaniu procesów inwestycyjnych.

“W tym roku na inwestycje wydamy 8 mld zł, a to jest początek, jeżeli mówimy o naszej strategii w tym zakresie” - podkreślił Obajtek.

KE poinformowała we wtorek, że zatwierdziła przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Zatwierdzenie uzależniono od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych przez Orlen. Chodzi m.in. o sprzedaż 30 proc. udziałów rafinerii Lotos i 80 proc. stacji tej sieci.

Ponadto, również we wtorek, PKN Orlen poinformował o podpisaniu listu intencyjnego ze Skarbem Państwa ws.przejęcia kontroli kapitałowej nad Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem. (PAP)

Priorytetem Orlenu jak najmniejsze obciążenie bilansu przez przejęcia

Priorytetem Orlenu jest jak najmniejsze obciążenie bilansu przez planowane przejęcia Lotosu i PGNIG – poinformowali we wtorek przedstawiciele Orlenu.

"18 miesięcy to czas na wypracowanie struktury transakcji Lotosu i PGNiG. Chcemy, by one były kompatybilne. Priorytetem jest jak najmniejsze obciążenie bilansu” - powiedział dziennikarzom Robert Śleszyński, dyrektor biura M&A Orlenu.

KE poinformowała we wtorek, że zatwierdziła przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Zatwierdzenie uzależniono od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych przez Orlen. Chodzi m.in. o sprzedaż 30 proc. udziałów rafinerii Lotos i 80 proc. stacji paliw Lotosu.

PKN Orlen podpisał także list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie przejęcia kontroli kapitałowej nad spółką PGNiG. (PAP Biznes)

stk/ akl/ drag/ mhr/ pel/ kuc/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (22)

dodaj komentarz
xxpp
Czy Orlen ma juz jakiś plan na to co zrobi za 10 lat, po zakonczeniu sprzedaży pojazdów ze spalinowymi silnikami?
specjalnie_zarejestrowany2
Przecież inwestują w węgiel:-)
xxpp
Po prostu genialny interes. Z dwóch kiedyś dobrych firm, jedną oddaje się w obce ręce, dopuszczając do powstania konkurencji na własnym terenie. Wszystko dla kilku miliardów potrzebnych do załatania tegorocznej dziury. Gospodarka rabunkowa.
cierpliwy30
Kłamczuchy. https://www.bankier.pl/wiadomosc/PKN-Orlen-dementuje-informacje-GW-o-warunkach-zgody-KE-na-fuzje-z-Lotosem-opis-7922787.html
kitkitowiwciska
Państwo obywatelom sprzedało Energę po 17 zł a odkupiło po 7 zł tym samym ich wydymało. Takie to mamy państwo do dupy
and00
Ty naprawdę uważasz że państwo powinno "obywatelom" pomagać podejmować decyzje na giełdzie???
Po za tym nie sprzedawali "obywatelom" tylko inwestorom. Instytucjonalnym głównie, i trochę indywidualnym.
I chyba ostrzegali w biurze że każda inwestycja niesie z sobą ryzyko?
Jak tego nie wiedziałeś
Ty naprawdę uważasz że państwo powinno "obywatelom" pomagać podejmować decyzje na giełdzie???
Po za tym nie sprzedawali "obywatelom" tylko inwestorom. Instytucjonalnym głównie, i trochę indywidualnym.
I chyba ostrzegali w biurze że każda inwestycja niesie z sobą ryzyko?
Jak tego nie wiedziałeś to lepiej nie bierz się za giełdę
ps
Dobrze że nie napisałeś suweren :)))
lorelie
To bardzo zły news dla Niemców.
mknowak
Dlaczego zły bo będą musieli sprzedać 400 stacji innej firmie, zapewne niemieckiej bo w Polsce raczej wątpię że znajdzie się chętny na przejęcie 400 stacji no chyba że będą sprzedawać na sztuki małym firmom ale znając życie sprzedawać będą słabsze lokalizacje więc naiwnych ciężko będzie znaleźć.
xxpp
Raczej doskonały. Na własne życzenie Polska oddaje spory kawałek rynku.
wektorwg odpowiada xxpp
PiS to ukryta oppcja niemiecka

Powiązane: Fuzja Orlenu i Lotosu

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki