REKLAMA

FASING: Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A za 2020 rok

2021-04-30 22:14
publikacja
2021-04-30 22:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-30
Skrócona nazwa emitenta
FASING
Temat
Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A za 2020 rok, sporządzone przez jednostkę dominującą zgodnie z art. 69 ust. 5 ustawy o rachunkowości zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki www.fasing.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Raporty okresowe/Rok 2020/Raporty skonsolidowane

Podstawa prawna: § 5 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Zdzisław Bik Prezes Zarządu
2021-04-30 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki