REKLAMA

FAMUR S.A.: Umowa inwestycyjna z TDJ w obszarze fotowoltaiki

2021-05-25 21:47
publikacja
2021-05-25 21:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-25
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Umowa inwestycyjna z TDJ w obszarze fotowoltaiki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku, o podpisaniu listu intencyjnego z TDJ S.A. (dalej „TDJ”) w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia w obszarze energetyki i energii odnawialnej, Zarząd FAMUR S.A. („Spółka”, „Emitent”, „FAMUR”) informuje, że w dniu 25.05.2021 roku zawarta została umowa inwestycyjna (dalej „Umowa”), pomiędzy Spółką a TDJ, (dalej: „Strony”), w której określono zasady współpracy Stron w obszarze fotowoltaiki (dalej „PV”).

Połączenie uzupełniających się zasobów, kompetencji i przewag konkurencyjnych Stron, ma umożliwić szybkie i skuteczne osiągnięcie pozycji lidera kompleksowo realizującego projekty fotowoltaicznych farm wielkoskalowych (elektrownie solarne) oraz instalacji PV średniej wielkości (dla klientów biznesowych/przedsiębiorstw).
Główne warunki Umowy są następujące:
- Utworzenie spółki FAMUR SOLAR Sp. z o.o. (dalej: „FAMUR SOLAR”),
- Przeniesienie na niezmienionych warunkach na FAMUR SOLAR praw i obowiązków spółki zależnej TDJ wynikających z bazowej umowy inwestycyjnej z panem Maciejem Marcjanikiem (dalej: „Bazowa Umowa Inwestycyjna”),
- Zasilenie kapitałów FAMUR SOLAR wkładem pieniężnym w kwocie 70 mln zł, w proporcji 51% FAMUR i 49% TDJ,
- Zapewnienie FAMUR pełnej władzy korporacyjnej nad FAMUR SOLAR,
- Zbycie przez TDJ i FAMUR na rzecz funduszu zarządzającego portfelem projektów PV (dalej „Fundusz”) posiadanych projektów PV oraz kolejnych nabytych po dniu zawarcia Umowy. Według obecnego stanu portfeli projektów, TDJ posiada pośrednio projekty o mocy ok. 102 MW (z wygraną aukcją 2019 i 2020), a FAMUR projekty o mocy ok. 85 MW (w tym ok 30 MW z wygraną aukcją 2020),
- Intencją TDJ jest wyjście z inwestycji do końca 2023 roku.

Główne warunki przenoszonej przez spółkę zależną TDJ na FAMUR SOLAR Bazowej Umowy Inwestycyjnej są następujące:
- Prowadzenie działalności PV poprzez część operacyjną, skupioną pod Projekt-Solartechnik S.A. (dalej „Część Operacyjna”) i Fundusz,
- Uzyskanie przez FAMUR SOLAR udziału w Części Operacyjnej na poziomie 51% poprzez zakup pakietu akcji Projekt-Solartechnik S.A. od pana Macieja Marcjanika i objęcie nowych akcji Projekt-Solartechnik S.A. za łączną kwotę ok. 48 mln zł,
- Zachowanie proporcji w Części Operacyjnej i Funduszu - 51% FAMUR SOLAR i 49 % pan Maciej Marcjanik,
- Zapewnienie przez FAMUR finansowania do kwoty 150 mln zł (w tym w formie krótko- i średnioterminowych pożyczek) na nabywanie i rozwój portfela projektów PV oraz budowę farm PV,
- Objęcie przez FAMUR SOLAR i pana Macieja Marcjanika certyfikatów w Funduszu.

Pozostałe warunki Umowy oraz Bazowej Umowy Inwestycyjnej nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Zawarta Umowa pozwoli Grupie FAMUR na osiągnięcie ponad 1GW mocy projektów PV, w tym ponad 130 MW mocy z własnych farm (z wygraną aukcją 2019 i 2020 będących w trakcie budowy z przewidywaną realizacją do końca 2021r.) oraz ponad 840 MW mocy projektów w trakcie rozwoju na różnym etapie przygotowania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-25 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu
2021-05-25 Dawid Gruszczyk Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Krajowej Underground
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki