REKLAMA

EUROCASH: Emisja obligacji serii B oraz wprowadzenie do obrotu na ASO GPW.

2020-12-23 17:07
publikacja
2020-12-23 17:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-23
Skrócona nazwa emitenta
EUROCASH
Temat
Emisja obligacji serii B oraz wprowadzenie do obrotu na ASO GPW.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Eurocash S.A. (dalej „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 33/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. oraz raportu bieżącego nr 35/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. informuje, że 23 grudnia 2020 r. nastąpiła emisja 125.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B Emitenta o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 125.000.000 PLN („Obligacje”) w związku z zarejestrowaniem w tym dniu Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Ponadto Emitent informuje, że w tym samym dniu Obligacje zostały wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu (Catalyst) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-23 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2020-12-23 Arnaldo Geurreiro Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki