3,8600 zł
0,26% 0,0100 zł
Ergis S.A. (EGS)

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ERGIS S.A.
Temat
Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ERGIS S.A. („Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał dzisiaj zawiadomienie od Finergis Investments Limited („Finergis”) z siedzibą w Nikozji (Cypr), o zmianie udziału Finergis w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Finergis informuje, że w dniu 18 grudnia2019 roku, po rozliczeniu dokonanej w dniu 18 grudnia 2019 roku transakcji nabycia akcji w wyniku przymusowego wykupu akcji, nabył 2.828.849 akcji Emitenta, a jego udział wzrósł z 85,9% do 93,39% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed zmianą Finergis posiadała 32.462.652 akcji Spółki, co stanowiło 85,9%% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 32.462.652 głosów, stanowiących 85,9% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Aktualnie Finergis posiada 35.291.501akcji Spółki, co stanowi 93,39% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 35.291.501głosów, stanowiących 93,39% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zgodnie z deklaracją Finergis:
- nie posiada podmiotów zależnych innych niż Ergis, który nie posiada akcji własnych,
- brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z Finergis do wykonywania praw głosu z akcji Ergis,
- wraz z Panem Markiem Górskim, zamieszkałym w Warszawie, są stronami pisemnego porozumienia z dnia 1 października 2019 roku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, dotyczącego wspólnego nabywania akcji Ergis w wezwaniu. Po wyżej wymienionej transakcji nabycia. Finergis oraz Pan Marek Górski posiadają łącznie 37 789 941akcje Ergis, uprawniające do 37 789 941głosów na walnym zgromadzeniu Ergis, stanowiące 100% kapitału zakładowego Ergis i 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Ergis SA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-19 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu
2019-12-19 Marek Kapłucha Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.