REKLAMA

EO NETWORKS: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 19 grudnia 2019 roku

2019-11-18 14:45
publikacja
2019-11-18 14:45
Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. ("NWZ"), które odbędzie się dnia 19 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:
1)ogłoszenie o zwołaniu NWZ eo Networks S.A. na dzień 19 grudnia 2019 roku.
2)informacja o liczbie akcji i głosów na NWZ eo Networks S.A.
3)pełnomocnictwo na NWZ eo Networks S.A.
4)projekty uchwał na NWZ eo Networks S.A.
Załączniki
20191118_144508_0000123569_0000117153.pdf
20191118_144508_0000123569_0000117152.pdf
20191118_144508_0000123569_0000117154.pdf
20191118_144508_0000123569_0000117155.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki