REKLAMA

ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zawarciu umowy z PGE Dystrybucja S.A. O/Łódź – budowa linii kablowej 110 kV RPZ Brzezińska – RPZ Radogoszcz

2022-11-29 11:20
publikacja
2022-11-29 11:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-29
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Informacja o zawarciu umowy z PGE Dystrybucja S.A. O/Łódź – budowa linii kablowej 110 kV RPZ Brzezińska – RPZ Radogoszcz
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 29.11.2022 r. zawarła z PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi (dalej: Zamawiający) umowę, której przedmiotem jest wykonanie zadnia pn.: „Budowa linii kablowej 110 kV RPZ Brzezińska – RPZ Radogoszcz” (umowa).

Umowa zostanie wykonana w terminie 10 miesięcy od daty podpisania Umowy.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 29.950.000,00 PLN netto (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy.

Pozostałe warunki umowy, w tym zapisy dotyczące kar umownych, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

Spółka informowała o wyborze oferty Spółki jako najkorzystniejszej w dniu 02.11.2022 r. raportem bieżącym nr 29/2022.

Spółka podaje fakt zawarcia ww. umowy do publicznej wiadomości biorąc pod uwagę aktualny portfel zamówień ELEKTROTIM S.A., szacowanie ryzyka oraz z uwagi na duże znaczenie dla przychodów Spółki i Grupy w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-29 Ariusz Bober Prezes Zarządu
2022-11-29 Artur Więznowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki