Cyfrowy Polsat pokazał wyniki za I kw. 2020 roku

2020-05-14 01:44, akt.2020-05-14 13:46
publikacja
2020-05-14 01:44
aktualizacja
2020-05-14 13:46

Zysk EBITDA grupy Cyfrowego Polsatu wyniósł w pierwszym kwartale 2020 roku 1,027 mld zł i był o 0,7 proc. wyższy od średniej oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Wynik spadł o 1,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.

/ fot. Andrzej Bogacz / FORUM

Oczekiwania dziesięciu analityków ankietowanych przez PAP Biznes co do zysku EBITDA grupy wahały się od 1,012 mld zł do 1,036 mld zł.

Przychody grupy sięgnęły 2,849 mld zł i były o 0,9 proc. wyższe od konsensusu. W ujęciu rok do roku sprzedaż wzrosła o 2 proc. Przychody detaliczne od klientów pozostały prawie stabilne rok do rok (1,605 mld zł, spadek o 1,5 mln zł), podobnie jak sprzedaż sprzętu (spadek o 1,7 mln zł do 345,7 mln zł), a przychody hurtowe wzrosły o 50,7 mln zł do 823,7 mln zł.

Koszty operacyjne zwiększyły w porównaniu z ubiegłym rokiem o 3,2 proc. do 2,392 mld zł. Wzrost miał miejsce w większości kategorii kosztów, ale najmocniej wzrosły koszty technicznie i koszty rozliczeń międzyoperatorskich (wzrost o 37 mln zł), koszty kontentu (wzrost o 22 mln zł) oraz amortyzacja (wzrost o 17 mln zł).

Cyfrowy Polsat podał, że segment usług dla klientów indywidualnych i biznesowych wypracował w pierwszym kwartale 2,453 mld zł przychodów, o 2 proc. więcej niż przed rokiem oraz 880 mln zł EBITDA, 1 proc. mniej niż rok wcześniej.

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej Cyfrowego Polsatu wypracował kwartalnie 461 mln zł przychodów, o 1 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Zysk EBITDA segmentu również wzrósł o 1 proc. rok do roku do 147 mln zł. Przychody Telewizji Polsat z reklamy i sponsoringu spadły w pierwszym kwartale o 3 proc. rok do roku, do 263 mln zł - podobny spadek zanotował cały rynek reklamy TV.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Cyfrowego Polsatu sięgnął 182,4 mln zł i był o 9,4 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który wynosił 166,7 mln zł. Zysk spadł o 37,5 proc. rok do roku. Obniżyły go: strata z działalności inwestycyjnej (74,2 mln zł wobec 12,2 mln zł przed rokiem), związana ze zmianą wyceny zobowiązań z tytułu koncesji UMTS oraz koncesji sportowych wynikającą z osłabieniem PLN, oraz wyższe koszty finansowe (wzrost o 50 proc. do 153,8 mln zł), w szczególności zmiana wyceny instrumentów zabezpieczających (IRS) po marcowej obniżce stóp procentowych NBP o 50 punktów bazowych. Jednocześnie grupa podała, że obniżki stóp (łącznie 100 pb) przyniosą obniżkę kosztów obsługi długu.

Skorygowane wolne przepływy pieniężne grupy, po uwzględnieniu kosztów odsetek, wzrosły w pierwszym kwartale o 59 proc. rok do roku, do 267 mln zł. Na inwestycje grupa wydała 364 mln zł.

Na koniec marca zadłużenie netto Cyfrowego Polsatu wynosiło 11,98 mld zł i stanowiło 2,86-krotność zysku EBITDA grupy za ostatnie cztery kwartały. Grupa zakończyła refinansowanie zadłużenia, które pozwoliło m.in. na wydłużenie terminów zapadalności długu, obniżenie spłat do 200 mln zł kwartalnie oraz poluźnienie ograniczenia w zakresie możliwości wypłaty dywidendy (limit długu netto/EBITDA podniesiony do 3,5).

Liczba usług świadczonych przez grupę Cyfrowego Polsatu wzrosła w pierwszym kwartale 2020 roku o 49,4 tys. netto do 17,436 mln - wynika z raportu kwartalnego grupy. W przypadku usług świadczonych w modelu abonamentowym miał miejsce wzrost o 68,2 tys. do 14,797 mln, a liczba usług przedpłaconych (prepaid) spadła o 18,9 tys. do 2,639 tys. Średnie miesięczne przychody na klienta (ARPU) usług abonamentowych spadły o 0,2 zł kwartalnie do 85,4 zł. ARPU na usługę przedpłaconą wzrosło o 0,4 zł do 20,7 zł.

Na koniec marca z oferty usług pakietowych grupy korzystało 2,012 mln klientów. Od końca 2019 roku liczba ta wzrosła o 19 tys., a w ujęciu rok do roku wzrost sięgnął 157 tys., czyli 8 proc.

Grupa podała w prezentacja dla inwestorów, że planuje w średnim terminie podwoić zysk EBITDA Interii, który - po skorygowaniu - w 2019 roku wyniósł 28,1 mln zł. Przychody Interii w ubiegłym roku wyniosły 112 mln zł, z czego 97 mln zł stanowiły przychody gotówkowe. Grupa nie posiada zadłużenia. W prezentacji podano, że cena zakupu Interii implikuje wskaźnik EV/EBITDA na poziomie 14,9, a po uwzględnieniu planowanych synergii wskaźnik ten spada do poziomu 8,7.

Na początku maja Telewizja Polsat zawarła z Bauer Media Invest i Bauer Polen Invest przedwstępną umowę kupna 100 proc. udziałów w Grupie Interia za 422 mln zł. Transakcja ma zostać sfinalizowana po uzyskaniu zgody Prezesa UOKiK.

Wyniki Cyfrowego Polsatu w pierwszym kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu
1Q2020 wyniki kons. różnica rdr kdk
Przychody 2848,5 2821,9 0,9% 2,0% -7,2%
EBITDA 1026,7 1019,5 0,7% -1,1% -3,3%
EBIT 462,2 457,1 1,1% -5,9% -6,4%
zysk netto j.d. 182,4 166,7 9,4% -37,5% -41,9%
marża EBITDA 36,0% 36,2% -0,13 -1,13 1,44
marża EBIT 16,2% 16,2% 0,03 -1,37 0,13
marża netto 6,4% 5,9% 0,50 -4,06 1,00

Cyfrowy Polsat byłby "bardzo zadowolony" z utrzymania w 2020 roku ubiegłorocznego poziomu EBITDA - poinformowała członek zarządu Katarzyna Ostap-Tomann.

"Nasz biznes jest relatywnie odporny na to, co się dzieje - mamy oczywiście spadek sprzedaży sprzętu, wpływa to (pandemia - PAP) na rynek reklamy, ale z drugiej strony mamy obniżki stóp procentowych. Nie podejmuje się prognozowania, ile ta EBITDA będzie wynosiła. Będę bardzo zadowolona, gdybyśmy mogli ją utrzymać" - powiedziała Ostap-Tomann podczas wideokonferencji.

Sprzedaż nowych usług i telefonów ok 30 proc. niższa niż przed pandemią

"Ruch w naszych salonach jest o 20-30 proc. niższy niż przed pandemią, ale wcześniej spadek wynosił 50 proc., teraz rośnie. Powoli odbudowuje się pozyskanie klientów, które jest obecnie niższe o ok. 30 proc. Trzeba przy tym pamiętać, że choć klienci są mniej aktywni, to również niższy jest poziom rezygnacji z naszych usług" - powiedział wiceprezes Maciej Stec podczas czwartkowej wideokonferencji.

"Sprzedaż sprzętu spadła o ok. 50 proc., teraz jest to spadek o ok. 30 proc." - dodał.

Od 4 maja w Polsce ponownie otwarto część sklepów zlokalizowanych w galeriach handlowych, m.in. salony sprzedaży usług telekomunikacyjnych. Wcześnie placówki te były zamknięte przez prawie dwa miesiące.

Liczba usług świadczonych przez grupę Cyfrowego Polsatu wzrosła netto w pierwszym kwartale 2020 roku o 49,4 tys. netto do 17,436 mln - wynika z raportu kwartalnego grupy. W przypadku usług świadczonych w modelu abonamentowym miał miejsce wzrost o 68,2 tys. do 14,797 mln, a liczba usług przedpłaconych (prepaid) spadła o 18,9 tys. do 2,639 tys.

Przychody grupy ze sprzedaży sprzętu spadły w pierwszym kwartale o 1,7 mln zł do 345,7 mln zł.

Stec wyjaśnił, że spadek liczby usług płatnej telewizji w pierwszym kwartale wynikał z tego, że jest to "dojrzały rynek". Dodał, że grupa podejmuje szereg działań mających na celu pozyskanie klientów w innych segmentach rynku TV (m.in. oferta Netii oraz platformy OTT). Liczba usług abonamentowych płatnej telewizji Cyfrowego Polsatu w I kw. spadła o 46,1 tys. do 4,99 mln zł.

Katarzyna Ostap-Tomann, członek zarządu ds. finansowych podała podczas wideokonferencji, że grupa nie obserwuje problemów z regulowaniem swoich zobowiązań przez klientów indywidualnych.

kuc/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki