REKLAMA

DREWEX S.A.: Podjęcie działań w celu otwarcia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu

2021-04-21 18:21
publikacja
2021-04-21 18:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-21
Skrócona nazwa emitenta
DREWEX S.A.
Temat
Podjęcie działań w celu otwarcia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 3/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych dla Drewex S.A. („Spółka"), celem m.in. uporządkowania spraw Spółki i wznowienia jej działalności operacyjnej oraz odbudowy pozycji na GPW, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 21 kwietnia 2021 r. podjął uchwałę o rozpoczęciu działań zmierzających do otwarcia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.
W związku z powyższym Spółka w dniu 21 kwietnia 2021 r. zawarła z Grzegorzem Mazurem, posiadającym licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 160 („Doradca Restrukturyzacyjny”), umowę o pełnienie funkcji nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu („Umowa”).
Na podstawie Umowy Doradca Restrukturyzacyjny będzie sprawował nadzór nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu, w tym m.in. nad przygotowaniem ostatecznych propozycji układowych oraz będzie reprezentował Spółkę w zakresie zawarcia układu z wierzycielami, w związku z którym zrestrukturyzowane zostaną zobowiązania Spółki i złożony zostanie wniosek o zatwierdzenie układu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-21 Paweł Paluchowski Prezes zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki