REKLAMA

DOOK: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 lipca 2023 r. wraz z informacją o odstąpieniu od głosowania nad poszczególnymi

2023-07-19 12:15
publikacja
2023-07-19 12:15
Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść
uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („ZWZA”) w dniu 18 lipca
2023 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w
kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i
„wstrzymujących się”.
Jednocześnie Emitent wskazuje, że ZWZA odstąpiło od głosowania nad uchwałą nr 9 w związku z
faktem, że w ZWZA uczestniczył wyłącznie akcjonariusz Dmitrij Żatuchin i wobec dyspozycji art. 413 §
1 kodeksu spółek handlowych wyłączona została jego możliwość nad wymienioną uchwałą. ZWZA
odstąpiło również od głosowania nad uchwałą nr 15 oraz 16.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 i 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO
Załączniki
20230719_121559_0000148573_0000153312.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki