6,6000 zł
3,94% 0,2500 zł
Dook (DOK)

Komunikaty spółki - DOOK

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęciu Akcji serii B1 w związku z realizacją Programu Motywacyjnego 2017-2021 DO OK Spółka Akcyjna
Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
Rozpoczęcie świadczenia usług dla trzech nowych klientów w zakresie analizy biznesowej, projektowania, i prac programistycznych
Rozpoczęcie świadczenia usług dla trzech nowych klientów w zakresie analizy biznesowej, projektowania, i prac programistycznych
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30.06.2020 r
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2020 r. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2020 r. wraz z projektami uchwał
Raport roczny za rok obrotowy 2019
DOOK 3,94% 6,60
2020-10-20 09:00:49

Kalendarium

  • Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.