REKLAMA

DGA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

2022-01-19 12:00
publikacja
2022-01-19 12:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-19
Skrócona nazwa emitenta
DGA
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zarząd Spółki DGA S.A. podaje do wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku:

1. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2021 rok – 29 kwietnia 2022 r.
2. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku – 27 maja 2022 r.
3. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku – 30 września 2022 r.
4. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku – 25 listopada 2022 r.

Zarząd DGA S.A. oświadcza, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikował raportów kwartalnych za IV kwartał 2021 roku oraz II kwartał 2022 roku.
Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-19 Andrzej Głowacki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki