DECORA: Informacja uzupełniająca Sprawozdanie Zarządu z działalności DECORA S.A. za 2018 rok oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. za 2018 rok.

2019-06-13 11:46
publikacja
2019-06-13 11:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uzupelnienie_punktu_5._Informacje_o_stosowaniu_zasad_ladu_korporacyjnego.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 67 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-13
Skrócona nazwa emitenta
DECORA
Temat
Informacja uzupełniająca Sprawozdanie Zarządu z działalności DECORA S.A. za 2018 rok oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. za 2018 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DECORA S.A. informuje, że w związku z zaleceniem ogólnym Komisji Nadzoru Finansowego, otrzymanym pocztą elektroniczną w dniu 20 maja 2019 r., na podstawie § 15 ust.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) podjął decyzję o dokonaniu korekty dotyczącej zawartego w raporcie rocznym za 2018 rok oraz skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 rok oświadczenia o stosowaniu Ładu Korporacyjnego będącego elementem Sprawozdania Zarządu z działalności DECORA S.A. za 2018 rok (punkt 5. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w spółkach publicznych) oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. za rok 2018 (punkt 5. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w spółkach publicznych), opublikowanych w dniu 29 marca 2019 r. w raporcie rocznym za rok 2018 oraz w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2018 poprzez przekazanie do publicznej wiadomości informacji uzupełniających, o których mowa w § 70 ust. 6 pkt 5 lit. l oraz § 71 ust. 5 Rozporządzenia.
Informacje uzupełniające stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Uzupełnienie punktu 5. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.pdfUzupełnienie punktu 5. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.pdf Uzupełnienie punktu 5. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego - załącznik do RB 67/2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-13 Artur Hibner Członek Zarządu- Dyrektor Finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki