19,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
Decora SA (DCR)

Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 91 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-25
Skrócona nazwa emitenta
DECORA
Temat
Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej także „Emitentem”) podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DECORA S.A za III kwartały 2019 roku:
Przychody ze sprzedaży – 235,0 mln PLN wobec 208,6 mln PLN za III kwartały 2018 roku, co stanowi wzrost o 26,4 mln PLN, tj. o 13%;
Zysk operacyjny -EBIT - 26,9 mln PLN wobec 16,7 mln PLN za III kwartały 2018 roku, co stanowi wzrost o 10,2 mln PLN, tj. o 61%;
EBITDA - 35,6 mln PLN wobec 21,9 mln PLN za III kwartały 2018 roku, co stanowi wzrost o 13,7mln PLN, tj. o 63%;
Zysk brutto – 25,7 mln PLN wobec 18,3 mln PLN za III kwartały 2018 roku, co stanowi wzrost o 7,4 mln PLN, tj. o 40%.
Zysk netto – 21,6 mln PLN wobec 17,7 mln PLN za III kwartały 2018 roku, co stanowi wzrost o 3,9 mln PLN, tj. o 22%.

Zarząd Emitenta zaznacza, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skróconym skonsolidowanym raporcie okresowym za III kwartały 2019 rok, które Emitent zamierza opublikować 8 listopada 2019 roku zgodnie z komunikatem zawartym w raporcie bieżącym 03/2019.

Jednocześnie w związku z przyjęciem przez Emitenta Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 roku, Zarząd Spółki informuje, że szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego za III kwartały 2019 roku wykazały wydarzenia będące danymi finansowymi, których zaistnienie przekłada się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta określone w Części I, Rozdział II pkt. 9 Indywidualnych Standardów Raportowania.
Celem wykazania istotności w/w danych Emitent przyjął skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za
III kwartał 2019 roku (dalej jako „Bieżący okres sprawozdawczy”) w porównaniu ze skonsolidowanymi danymi finansowymi Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2018 roku (dalej jako „Porównywalny okres sprawozdawczy”).
W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie skonsolidowanego EBITDA w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 3,2 mln PLN, tj. o 36%.
Wartość skonsolidowanego EBITDA w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 12,2 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 9,0 mln PLN. Zmiana wynika ze wzrostu kwotowego skonsolidowanego wyniku EBIT w Bieżącym okresie sprawozdawczym , wzrostu amortyzacji oraz wpływu MSSF 16 na amortyzację w kwocie 0,4 mln PLN.

Zarząd Emitenta zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A za III kwartały 2019 roku. Wyniki opublikowane w raporcie za III kwartały 2019 roku mogą więc odbiegać od opublikowanych w niniejszym raporcie bieżącym wyników szacunkowych.

Powyższe informacje zostały uznane przez Zarząd Emitenta za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-25 Artur Hibner Członek Zarządu- Dyrektor Finansowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.