REKLAMA

DATAWALK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DataWalk S.A. wraz z projektami uchwał. Convening the Ordinary General Meeting of DataWalk S.A. together with the drafts of resolutions.

2022-06-01 09:37
publikacja
2022-06-01 09:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
DW_ogloszenie_ZWZ_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
DW_projekty_uchwal_ZWZ_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
DW_Sprawozdanie_RN_za_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
DW_Sprawozdanie_z_wynagrodzen_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
DW_raport_z_oceny_sprawozdania_z_wynagrodzen_za_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-01
Skrócona nazwa emitenta
DATAWALK S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DataWalk S.A. wraz z projektami uchwał. Convening the Ordinary General Meeting of DataWalk S.A. together with the drafts of resolutions.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Ksh, na dzień 30 czerwca 2022 r., na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami oraz inne materiały znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.


Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.


The Executive Board of DataWalk S.A. registered in Wrocław, Poland (“Company", “Issuer"), acting pursuant to article 399 § 1 of the Commercial Companies Code and § 11 item 1 of the Company's Articles of Association, convenes under article 402 [1] of the Commercial Companies Code, as of June 30, 2022, at 12:00, the Ordinary General Meeting of the Company which will be held at the Company's seat in Wrocław, ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław.

The full text of the announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Company, the content of draft resolutions with justifications and other materials are included in the attachments to this report.
Załączniki
Plik Opis
DW_ogloszenie_ZWZ_2022.pdfDW_ogloszenie_ZWZ_2022.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
DW_projekty_uchwal_ZWZ_2022.pdfDW_projekty_uchwal_ZWZ_2022.pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami
DW_Sprawozdanie_RN_za_2021.pdfDW_Sprawozdanie_RN_za_2021.pdf Sprawozdanie RN za 2021
DW_Sprawozdanie_z_wynagrodzen_2021.pdfDW_Sprawozdanie_z_wynagrodzen_2021.pdf Sprawozdanie RN - wynagrodzenia
DW_raport_z_oceny_sprawozdania_z_wynagrodzen_za_2021.pdfDW_raport_z_oceny_sprawozdania_z_wynagrodzen_za_2021.pdf Raport z oceny Sprawozdania z wynagrodzeń

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-01 Łukasz Socha Członek Zarządu
2022-06-01 Katarzyna Graczyk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki