REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

2022-09-28 13:45
publikacja
2022-09-28 13:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2022_09_28_Pigreto_Notification_to_KNF_(_MAR_19).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-28
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 28 września 2022 r. Spółka otrzymała powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Spółki wystosowane przez Pigreto Ltd., jako osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Spółka przekazuje treść ww. powiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
2022 09 28 Pigreto Notification to KNF ( MAR 19).pdf2022 09 28 Pigreto Notification to KNF ( MAR 19).pdf Powiadomienie o transakcji z MAR 19 / Notification under MAR 19

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Notification
of the transaction on financial instruments issued by Cyfrowy Polsat
S.A. under article 19 of the MAR RegulationThe
Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (“Company”), hereby informs that
on 28 September 2022 the Company received a notification of the
transaction on financial instruments issued by the Company from Pigreto
Ltd., a person closely associated with a person discharging managerial
responsibilities at the Company, pursuant to Article 19 section 1 of the
Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of April 16, 2014 on market abuse (market abuse regulation) and
repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC.The
Company discloses the notification in attachment to this current report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-28 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2022-09-28 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2022-09-28 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki