REKLAMA

CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.: Informacja o zawarciu umowy dotyczącej badania sprawozdań finansowych z firmą audytorską.

2021-11-04 14:01
publikacja
2021-11-04 14:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-04
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.
Temat
Informacja o zawarciu umowy dotyczącej badania sprawozdań finansowych z firmą audytorską.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie "Spółka" informuje, że Spółka zawarła ze spółką "C & R Auditors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie umowę, przedmiotem której są: wykonanie badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2021, wykonanie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2021, wykonanie badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2022, wykonanie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wydanie sprawozdań z powołanych badań, zawierających w szczególności opinie biegłego rewidenta. Spółka "C & R Auditors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" jest wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, pod numerem 2295. Spółka "C & R Auditors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" została uprzednio wybrana przez radę nadzorczą Spółki jako firma audytorska do przeprowadzenia powołanych wyżej badań.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-04 Jerzy Zygmunt prezes zarządu
2021-11-04 Aleksandra Kunka wiceprezes zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki