1,9000 zł
-1,04% -0,0200 zł
Cyfrowe Centrum Serwisowe SA (CCS)

Komunikaty spółki - CCS

Raport kwartalny - II kwartał 2021 r.
Rozwiązanie umowy o doradztwo pomiędzy Emitentem a Autoryzowanym Doradcą.
Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej.
Treść uchwał podjętych w dniu 21 czerwca 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał dotyczących dywidendy i uchwaleniu wypłaty dywidendy.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2021 r.
Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej.
Treść uchwał podjętych w dniu 21 czerwca 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał dotyczących dywidendy i uchwaleniu wypłaty dywidendy.
Powiadomienie w trybie art. 69 ust. 4 w zw. z art. 69 ust.2 pkt 2 oraz w zw. z art. 87 ust.1. pkt 5) i w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 (z późniejszymi zmianami) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, otrzymane od Pana Jakuba Zygmunta.
Korekta powiadomienia złożonego w trybie art. 69 ust. 4 w zw. z art. 69 ust.2 pkt 2 oraz w zw. z art. 87 ust.1. pkt 5) i w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 (z późniejszymi zmianami) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, otrzymana od Pana Jerzego Zygmunta.
Powiadomienie o transakcji w trybie art. 69 ust. 4 w zw. z art. 87 ust.1. pkt 5) i w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 (z późniejszymi zmianami) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”).
Powiadomienie o transakcji w trybie art. 69 ust. 4 w zw. z art. 87 ust.1. pkt 5) i w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 (z późniejszymi zmianami) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”).
Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR.
CCS -1,04% 1,90
2021-09-17 15:09:28

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.