1,1000 zł
8,91% 0,0900 zł
Cyfrowe Centrum Serwisowe SA (CCS)

Komunikaty spółki - CCS

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR.
Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR.
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o Ofercie)
Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR.
Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR.
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o Ofercie)
Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR.
Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR.
Raport kwartalny - II kwartał 2020 r.
Zawarcie aneksu do umowy faktoringu
Informacja o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki - zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie).
Treść uchwał podjętych w dniu 8 lipca 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 lipca 2020 r.
Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019.
Treść uchwał podjętych w dniu 8 lipca 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
CCS 8,91% 1,10
2020-10-20 16:19:25

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.