REKLAMA

COLUMBUS ENERGY S.A.: Złożenie przez Emitenta żądania wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji serii F w kwocie 30 mln zł

2022-09-14 17:17
publikacja
2022-09-14 17:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-14
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Złożenie przez Emitenta żądania wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji serii F w kwocie 30 mln zł
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zamiarze dokonania wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta wszystkich obligacji serii F w liczbie 30.000, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 30.000.000,00 zł (dalej: Wykupywane Obligacje).

Zarząd przypomina, iż Wykupywane Obligacje zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu z dnia 22 czerwca 2021 r. oraz przydzielone 29 czerwca 2021 r.

Wcześniejszy wykup Wykupywanych Obligacji na żądanie Emitenta, realizowany jest na podstawie pkt 7.1 oraz 7.2. warunków emisji Obligacji serii F (dalej: Warunki Emisji Obligacji) w drodze realizacji wykupu obejmującego całość Obligacji serii F. Wcześniejszy wykup na żądanie Emitenta nastąpi w dniu 30 września 2022 r. poprzez zapłatę wartości nominalnej Wykupywanych Obligacji powiększonej o kwotę odsetek należną od Wykupywanych Obligacji za okres od dnia rozpoczęcia okresu odsetkowego, w którym następuje wcześniejszy wykup do dnia wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta (włącznie) oraz premii z tytułu realizacji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta w wysokości 0,75%.

Emitent przypomina, iż łącznie wyemitowanych zostało 60.000 Obligacji serii F, natomiast w dniu 30 maja 2022 r. dokonał przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta 30.000 Obligacji serii F.

Wykupywane Obligacje będą wykupowane za pośrednictwem KDPW i zgodnie z Regulacjami KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki.

Emitent informuje, iż w związku z przedterminowym wykupem Obligacji na żądanie Emitenta, złoży stosowny wniosek o zawieszenie obrotu Obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-14 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
2022-09-14 Michał Gondek Wiceprezes Zarządu
2022-09-14 Dariusz Kowalczyk-Tomerski Wiceprezes Zarządu
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki