REKLAMA

CASPAR ASSET MANAGEMENT: Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020

2020-10-22 16:45
publikacja
2020-10-22 16:45

Zarząd Caspar Asset Management S.A. (Spółka, Emitent) z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w dniu 22 października 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta działając zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zaakceptowała decyzję Zarządu Spółki (Raport bieżący
nr 11/2020 z dnia 15 października 2020 r.) i wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020
w wysokości 2 090 715,38 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście złotych trzydzieści osiem groszy). Zaliczką będą objęte wszystkie akcje Spółki, tj. 1 972 373 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy) akcje, co oznacza że na jedną akcję będzie przypadać 1,06 zł (słownie: jeden złoty sześć groszy) brutto.

Tym samym warunek zawieszający związany z wypłatą zaliczki dywidendowej został spełniony.

Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 30 listopada 2020 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki).

Rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 7 grudnia 2020 roku (dzień wypłaty zaliczki).


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki