REKLAMA

Były "tanie polisy OC", jest lawina skarg na ubezpieczyciela

2019-03-13 06:00, akt.2019-03-14 11:30
publikacja
2019-03-13 06:00
aktualizacja
2019-03-14 11:30

W związku z licznymi skargami posiadaczy OC komunikacyjnego Rzecznik Finansowy zawiadomił Komisję Nadzoru Finansowego o nieprawidłowościach w działaniu jednego z zakładów ubezpieczeń. Choć firma dostała wcześniej "żółtą kartkę", nie widać poprawy standardów. KNF tłumaczy, że ma ograniczone możliwości działania.

"Tania polisa OC dla twojego samochodu" - reklamuje swoje usługi w internecie Gefion. Obszerny zestaw zastrzeżeń rzecznika wskazuje, że koszty niskiej ceny mogą być dla posiadaczy ubezpieczenia wysokie.

Tak wygląda internetowa strona firmy Gefion w Polsce / http://ubezpieczenia-gefion.pl/

Zaniżane odszkodowania, utrudniony kontakt

W całym ubiegłym roku do Rzecznika Finansowego skierowano 172 wnioski o interwencję w sprawie sprzedawanych w Polsce ubezpieczeń komunikacyjnych OC firmy Gefion Insurance A/S z siedzibą w Kopenhadze. To dominująca większość wszystkich 183 skarg złożonych w związku z tym ubezpieczycielem. Tym samym Gefion zajmuje 7. miejsce i udział na poziomie 4,6% w niechlubnym rankingu firm, do których klienci najczęściej mają zastrzeżenia. To wysoka nota, jeśli wziąć pod uwagę 14. pozycję rynkową i 0,9% udziału w rynku tego przedsiębiorcy ze względu na przypis składki z OC samochodowego.

– Jeśli na firmę mamy ponad cztery razy więcej skarg, niż wskazywałby na to udział rynkowy, to jest to bardzo poważny sygnał o problemach z likwidacją szkód. Tym bardziej że równocześnie obserwujemy, że z kwartału na kwartał rośnie znaczenie tej firmy w tym segmencie rynku. Stąd, kontynuując naszą współpracę w tym obszarze, poinformowaliśmy Komisję Nadzoru Finansowego o tym, jak wygląda sytuacja po wstępnym podsumowaniu 2018 r. – wyjaśnia Krystyna Krawczyk z biura Rzecznika Finansowego.

Pierwsze niepokojące sygnały od konsumentów docierały do rzecznika już rok temu. Doszło nawet do spotkania przedstawicieli instytucji z firmą sprzedającą polisy. Zabiegano o podjęcie przez przedsiębiorcę działań mających na celu zmniejszenie liczby zgłaszanych skarg. Ale, jak informuje RF, mimo złożonych deklaracji dobrej woli nie doszło do poprawy standardów.

Jakie to standardy, czytamy w piśmie skierowanym przez Rzecznika do KNF. Na liście zastrzeżeń znalazły się m.in.:

  • utrudniony kontakt z likwidatorami szkody,
  • żądanie od klientów ponownego składania dokumentów już złożonych lub takich, do których firma mogłaby dotrzeć sama, korzystając z własnych uprawnień,
  • zaniżanie wysokości odszkodowania,
  • nieuprawnione kwalifikowanie szkód jako tzw. szkoda całkowita (zobacz też: "Szkoda całkowita zmorą kierowców. Zawyżane wartości, zaniżane odszkodowania"),
  • nieprzestrzeganie wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych,
  • opieszałość w likwidacji szkód objętych obowiązkowym OC samochodowym.

Ograniczone możliwości KNF

Skontaktowaliśmy się z Komisją Nadzoru Finansowego, żeby zapytać, czy w ostatnich tygodniach, po wpłynięciu pisma od Rzecznika Finansowego, badała sprawę Gefionu. Przedstawiciele instytucji zazaczają, że działania w sprawie Gefionu toczą się niezależnie od sygnałów Rzecznika Finansowego. – Wszystkie działania nadzorcze wykonywane przez UKNF w sprawie Gefion Insurance A/S, sfinalizowane wydaniem zaleceń, podejmowane były na podstawie zgłoszeń, które wpłynęły bezpośrednio do UKNF – mówi Jacek Barszczewski, dyrektor departamentu komunikacji społecznej w UKNF.

Niestety, w przypadku takiego modelu oferowania ubezpieczeń na polskim rynku z, Komisja ma związane ręce. – Komisja Nadzoru Finansowego posiada ograniczone możliwości działania w stosunku do zakładów ubezpieczeń działających transgranicznie w ramach swobody świadczenia usług. Zakres działań KNF i ich sekwencję określono w art. 214 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – przypomina w komentarzu przesłanym do redakcji Jacek Barszczewski, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. – Nadzór w pełnym zakresie prowadzony jest przez właściwy, zagraniczny organ nadzoru. Tym niemniej KNF prowadzi dopuszczone przepisami prawa działania w odniesieniu do Gefion Insurance A/S, pozostając w stałej współpracy z nadzorcą macierzystym (Finanstilsynet) – dodaje Barszczewski.

Co to oznacza w praktyce? – KNF na bieżąco weryfikuje zgłoszenia od nieprofesjonalnych odbiorców usług ubezpieczeniowych, dotyczące naruszeń przepisów prawa polskiego w zakresie rozpatrywania przez Gefion Insurance A/S roszczeń poszkodowanych uprawnionych z tytułu umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wynikiem przedmiotowych czynności nadzorczych było zastosowanie przez KNF w odniesieniu do Gefion Insurance A/S środka nadzorczego w postaci zalecenia do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Sprawą Gefionu zajmują się nie tylko instytucje w Polsce. – Tematy związane z działalnością transgraniczną Gefion Insurance A/S pozostają również w obszarze zainteresowania EIOPA [Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych - red.]. KNF aktywnie uczestniczy w prowadzonej przez EIOPA platformie wymiany informacji nadzorczych o działalności transgranicznej Gefion International A/S – informuje Jacek Barszczewski.

Przedstawiciel nadzorcy dodaje, że komisja czyni starania o zwiększenie zakresu uprawnień wobec podmiotów oferujących w Polsce usługi na zasadzie analogicznej do firmy Gefion. – KNF przygotowała i przekazała do Ministerstwa Finansów propozycję zmian legislacyjnych mających na celu zwiększenie uprawnień KNF w stosunku do zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ramach swobody świadczenia usług – uzupełnia.

Klienci zdezorientowani

Jak podaje instytucja, eksperci Rzecznika Finansowego odebrali w ubiegłym roku 116 telefonów od zdezorientowanych posiadaczy OC komunikacyjnego firmy Gefion, którzy nie byli pewni w którym kraju odbywałby się ewentualny spór z firmą oraz któremu podmiotowi zgłosić reklamację, skoro w Polsce przedstawicielem Gefiona jest firma Polins Sp. z o.o., natomiast likwidacją szkód zajmuje się firma Crawford Polska Sp. z o.o.

– Reklamację należy składać do firmy Crawford Polska Sp. z o.o. Zgodnie z informacjami przekazanymi nam przez Komisję Nadzoru Finansowego, to ona jest przedstawicielem Gefion Insurance do spraw roszczeń w Polsce – informuje Aleksander Daszewski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.

Z kolei w przypadku wejścia na drogę sądową w sporze z oferentem polis pozew składać należy do sądu w Polsce właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania lub zdarzenia. Korespondencję do przedsiębiorcy można skierować na adres jej przedstawiciela do spraw roszczeń w Polsce - Crawford Polska Sp. z o.o.

Pracownicy Biura Rzecznika Finansowego zachęcają jednak, by po odrzuceniu reklamacji przez Gefion, a przed złożeniem sprawy do sądu - zgłosić sprawę do instytucjonalnego przedstawiciela ubezpieczonych. Biuro podaje, że w minionym roku w pełni pozytywnie dla klienta zakończyło się blisko 65% spraw zw. z polisami OC komunikacyjnego Gefiona. Choćby częściowego zaspokojenia roszczeń konsumenci doczekali się w przypadku aż 80 proc. spraw.

Malwina Wrotniak

Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki