Bezrobocie wciąż wysokie, a 80 proc. pracodawców ma problemy z rekrutacją

Zaangażowanie pracodawców w edukację pozwoli zmniejszyć bezrobocie wśród absolwentów uważa 89 proc. przebadanych w ankiecie internetowej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami firm. W przeciwnym razie, mimo wysokiej stopy bezrobocia i coraz większej liczby absolwentów pozostających bez pracy, niedopasowanie kompetencyjne na polskim rynku pracy nadal będzie się pogłębiać alarmują eksperci.

bezrobocie
foto: iStockphoto / Thinkstock

Chociaż stopa bezrobocia wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie (zgodnie z wczorajszymi danymi GUS wynosi 12,4 proc.), a coraz większa liczba absolwentów pozostaje bez pracy, to prawie 80 proc. pracodawców ma problemy z rekrutacją. Wynika to z niedopasowania podaży do popytu na rynku pracy i niedostosowania oferowanych w trakcie edukacji kierunków kształcenia do potrzeb pracodawców. Eksperci ostrzegają, iż problem ten nadal będzie się pogłębiać.

Nie masz pracy? Przynajmniej jej nie stracisz» Nie masz pracy? Przynajmniej jej nie stracisz

Niedopasowanie kompetencyjne na polskim rynku pracy ma charakter strukturalny i nie jest uzależnione wyłącznie od bieżącej koniunktury na określony rodzaj kompetencji. Obecnie, z racji niżu demograficznego i kryzysu gospodarczego, będzie się ono intensywnie nasilać, doprowadzając do dalszego wzrostu bezrobocia i problemów z rekrutacją komentuje Robert Żelewski, dyrektor HR i członek rady programowej PSZK. Z badania Bilans Kapitału Ludzkiego opublikowanego przez PARP w maju 2012 roku wynika, iż trzy czwarte pracodawców poszukujących pracowników ma problemy ze znalezieniem odpowiednich osób do pracy. W badaniu pracodawców przeprowadzonym przez PSZK w połowie 2008 roku (a więc w szczytowym momencie na rynku dla pracowników) aż 89 proc. ankietowanych firm skarżyło się na problemy rekrutacyjne. Wyniki te dowodzą, iżpolskisystem edukacyjny nie przygotowuje kandydatów pod potrzeby rynku pracy. Jedynym racjonalnym rozwiązaniem tego problemu jest zaangażowanie się pracodawców w kształcenie młodych ludzi, położenie nacisku nie tylko na teoretyczną, ale i praktyczną stronę nauczania komentuje Anna Świebocka-Nerkowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego w PARP. Doświadczenia innych państw, jak Danii, Niemiec czy Austrii pokazują, iż tam gdzie systemy edukacji zakładają duży udział pracodawców i zajęć praktycznych w kształceniu młodych ludzi, absolwenci szybko i sprawnie odnajdują się na rynku pracy, a stopa bezrobocia wśród nich jest stosunkowo niska zazwyczaj nie przekracza 10 proc. dodaje Świebocka-Nerkowska.

Potwierdzają to badania PSZK przeprowadzone głównie wśród haerowców, menedżerów i właścicieli przedsiębiorstw. Aż 89 proc. ankietowanych uważa, że zaangażowanie pracodawców w edukację pozwoli zmniejszyć bezrobocie wśród absolwentów. Pracodawcy są w stanie najlepiej określić, jacy pracownicy i o jakich kompetencjach, będą potrzebni w przyszłości. Dlatego współpraca biznesu z edukacją to w dzisiejszych czasach konieczność. Chcemy namawiać i zachęcać wszystkich pracodawców do angażowania się w edukację, dlatego też uruchamiamy projekt Biznes dla Edukacji, który będzie pokazywał jak skutecznie i efektywnie to robić dodaje Piotr Palikowski, prezes PSZK.


 »Zamierzasz zwolnić pracownika? Dostaniesz dotację 


Organizatorzy przewidują, że dwuletni projekt Biznes dla Edukacji doprowadzi do wzrostu o 50 proc. liczby przedsiębiorstw, które z własnej inicjatywy podjęły praktyczną i kompleksową współpracę ze szkołami i uczelniami. W ramach przedsięwzięcia organizowane będą spotkania z praktykami biznesu, programy mentoringowe, praktyki w firmach, konferencje pracodawców w ośrodkach edukacyjnych oraz działania promujące poszczególne typy kwalifikacji przez nich poszukiwane.

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami jest największym i najstarszym profesjonalnym stowarzyszeniem skupionym na rozwoju i promocji najwyższych standardów zarządzania kapitałem ludzkim
w przedsiębiorstwach i organizacjach działających w Polsce. Od prawie 20 lat PSZK buduje członkowską sieć networkingową praktyków HRM, którzy łącznie odpowiadają za zatrudnienie ponad 4 milionów pracowników. Stowarzyszenie bada trendy i wyzwania w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń, a ponadto promuje najlepsze praktyki HR. PSZK to organizacja zaufania publicznego. Jej członkowie pracują w komisjach rządowych i regionalnych oraz międzynarodowych sieciach HRM.


/pszk.pl

Źródło: Informacja prasowa

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~sedziwoj

A wiesz ile kosztuje przeszkolenie? A na start osoba do której pracy się dopłaca (bo inni muszą odrywać się od swojej) żądają jeszcze wynagrodzenia, takiego co obecni pracownicy nie dostają.

Co do artykułu, zawsze myślałem, że szkoła ma uczyć, a nie przygotować do pracy. Problemem jest obecne dzieciaki i młodzież, co kieruje się w życiu idiotycznymi przesłaniami, zamiast łączyć zainteresowanie z tym co jest potrzebne na rynku pracy, kierują się tylko zainteresowaniem i fantazjami, a potem się dziwią jaka to rzeczywistość jest brutalna, wymyślają powody dlaczego nie chcą ich przyjąć, zamiast zobaczyć, że sami są winni.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~Z hr

Pociotki nie muszą niczego spełniać a są zatrudniani. Jedna wielka hipokryzja. Rekrutacje robione są dla picu. Znam to od podwórka. I dotyczy to każdej branży. Mały biznes przynajmniej nie robi jaj. Reszta musi działać zgodnie z procedurami narzuconymi przez wielkiego brata i udawać. Prym w tym oszustwie wiodą jednostki rządowe, samorządowe, firmy z branży motoryzacyjnej, kolejowej, surowcowej. Przykre, że hr bierze świadomie udział w tym cyrku. Jeżeli komuś rzeczywiście zależy na pracowniku to go zatrudni i przeszkoli. W większości przypadków to wystarcza. Kiedyś było to na porządku dziennym i kręciło się lepiej niż teraz. Bo rzecz tkwi głównie w mentalności a nie papierku.

Pokaż cały komentarz !
Polecane
Najnowsze
Popularne