Banki ujednolicają zasady wakacji kredytowych

2020-06-03 13:00
publikacja
2020-06-03 13:00

Brak opóźnienia w spłacie przekraczającego 30 dni – to jedyny wymóg obowiązujący klientów starających się o odroczenie rat. Od 8 czerwca 2020 r. banki będą gotowe, aby oferować wszystkie instrumenty pomocowe na wspólnych zasadach.

W kwietniu 2020 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego opublikował wskazówki dotyczące zasad działania moratoriów na spłaty kredytów w związku z epidemią koronawirusa. Wytyczne odnoszą się zarówno do ustawowych odroczeń spłat, jak i dobrowolnych akcji podejmowanych przez sektor bankowy. Jednym z celów dokumentu było ujednolicenie podstawowych wymogów, które pozwalają uznać działania pomocowe za „nadzwyczajne” i niepowodujące konieczności ponownej klasyfikacji zobowiązań, które nie są spłacane zgodnie z harmonogramem.

/ fot. Andrzej Rostek / Shutterstock

Wśród wymienionych w dokumencie kryteriów znalazło się:

 • wprowadzenie zawieszenia spłat w odpowiedzi na pandemię COVID-19,
 • szeroki zakres moratorium, dotyczący całych zbiorowości dłużników,
 • stosowanie jednolitych zasad w ramach akcji zawieszenia spłat,
 • modyfikowanie wyłącznie terminów spłat (a nie np. wysokości oprocentowania),
 • objęcie akcją tylko kredytów udzielonych przed ogłoszeniem moratorium.

Przypomnijmy, że w Polsce akcję pomocową dla kredytobiorców przygotował w marcu 2020 r. Związek Banków Polskich. Działania zaproponowane przez bankowców nie wynikają z ustawy, a ZBP określił tylko minimalne wymogi, pozostawiając bankom szczegóły realizacji planu. „Ustawowe” wakacje kredytowe są dopiero przygotowywane.

Związek Banków Polskich musiał dostosować się do wytycznych EBA i na początku czerwca poinformował, że opracował jednolite zasady działania narzędzi pomocowych dla klientów. Stanowisko zostało przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego notyfikowane do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

„Moratorium obejmuje instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 czerwca 2020 r. EBA może wydłużyć ten termin, jeśli będzie tego wymagała sytuacja związana z koronawirusem. Banki będą mogły wtedy również podjąć decyzję o wydłużeniu oferowania instrumentów pomocowych. Sektor bankowy deklaruje, że będzie gotowy, aby od 8 czerwca 2020 r. oferować wszystkie instrumenty pomocowe na zasadach określonych w stanowisku. Do tego czasu banki muszą dostosować do jednolitych zasad swoje procesy i systemy informatyczne” – czytamy w stanowisku ZBP.

Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek. „Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 30 czerwca 2020 r.” – wskazano w informacji ZBP.

Zasady pomocy dla klientów indywidualnych i małych przedsiębiorstw

Jedynym wymogiem obowiązującym klientów indywidualnych oraz mikro- i małych przedsiębiorców obsługiwanych w ramach bankowości detalicznej jest brak opóźnień w spłacie kapitału lub odsetek powyżej 30 dni na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku.

Dostępne instrumenty to:

 • Odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych w trybie automatycznym lub uproszczonym zgodnie z wnioskiem klienta na wskazany przez niego okres wynoszący maksymalnie 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta).
 • Odnowienie produktów odnawialnych (kredyt w rachunku, karta kredytowa) w trybie uproszczonym na okres do 6 miesięcy, jeśli klient nie spełnia standardowych warunków odnowienia do 30 czerwca 2020 r.

Odroczenie spłaty kredytu oznacza zmianę harmonogramu spłaty kredytu, a w przypadku odroczenia rat kapitałowo-odsetkowych bank nalicza odsetki za okres odroczenia zgodnie z warunkami pierwotnej umowy kredytowej.

Faktoring i leasing dla mikro i małych przedsiębiorców – zasady wsparcia

W przypadku produktów leasingowych następuje odroczenie lub obniżenie spłaty raty leasingowej (części kapitałowej) na uzgodniony okres, wynoszący maksymalnie 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta).

W przypadku produktu faktoringowego następuje odroczenie spłaty należnej od klienta na uzgodniony okres wynoszący maksymalnie 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta).

Zasady pomocy dla średnich przedsiębiorców

„Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro i nie jest jednocześnie mikro i małym przedsiębiorcą” – wskazano w dokumencie ZBP.

Wymogiem obowiązującym takie firmy jest:

 • posiadanie zdolności kredytowej na koniec 2019 r. (z zastrzeżeniem, że ocena zdolności kredytowej nie jest dokonywana na dzień złożenia wniosku przez klienta),
 • przejściowe pogorszenie sytuacji kredytobiorcy w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2,
 • na dzień złożenia wniosku przez klienta brak wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne i brak otwartego procesu likwidacji przedsiębiorstwa oraz postępowania egzekucyjnego.

Dostępne instrumenty obejmują:

 • Odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych, zgodnie z wnioskiem klienta, na wskazany przez niego okres, wynoszący maksymalnie odpowiednio: 6 miesięcy (raty kapitałowe) i 3 miesiące (raty kapitałowo-odsetkowe), niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta.
 • Produkty odnawialne (kredyty w rachunku, karty kredytowe), które nie spełniają standardowych warunków odnowienia do 30 czerwca 2020 r., mogą być odnowione w trybie uproszczonym w uzgodnieniu z klientem na okres do 6 miesięcy, istnieje możliwość dodatkowego zabezpieczenia transakcji, w tym o narzędzia pomocowe oferowane w ramach dedykowanych ustaw na okres trwania narzędzia pomocowego.
 • W przypadku produktów leasingowych następuje odroczenie lub obniżenie spłaty raty leasingowej (części kapitałowej) na uzgodniony okres, wynoszący maksymalnie 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta).
 • W przypadku produktu faktoringowego następuje odroczenie spłaty należnej od klienta na uzgodniony okres wynoszący maksymalnie 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta).

Zasady pomocy dla dużych przedsiębiorstw

Za dużego przedsiębiorcę uważa się podmiot, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro.

Wymogiem obowiązującym takie firmy jest:

 • posiadanie zdolności kredytowej na koniec 2019 r. (z zastrzeżeniem, że ocena zdolności kredytowej nie jest dokonywana na dzień złożenia wniosku przez klienta),
 • przejściowe pogorszenie sytuacji kredytobiorcy w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2,
 • na dzień złożenia wniosku przez klienta brak wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne i brak otwartego procesu likwidacji przedsiębiorstwa oraz postępowania egzekucyjnego.

Dostępne instrumenty obejmują:

 • Odroczenie spłat rat kapitałowych, zgodnie z wnioskiem klienta, na wskazany przez niego okres, wynoszący maksymalnie 6 miesięcy, niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta.
 • Produkty odnawialne (kredyty w rachunku, karty kredytowe), które nie spełniają standardowych warunków odnowienia do 30 czerwca 2020 r., mogą być odnowione w trybie uproszczonym w uzgodnieniu z klientem na okres do 6 miesięcy, istnieje możliwość dodatkowego zabezpieczenia transakcji, w tym o narzędzia pomocowe oferowane w ramach dedykowanych ustaw na okres trwania narzędzia pomocowego.
 • W przypadku produktów leasingowych następuje odroczenie lub obniżenie spłaty raty leasingowej (części kapitałowej) na uzgodniony okres, wynoszący maksymalnie 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta).
 • W przypadku produktu faktoringowego następuje odroczenie spłaty należnej od klienta na uzgodniony okres wynoszący maksymalnie 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta).

MK

Źródło:
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz

Powiązane: Koronawirus a gospodarka

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki