REKLAMA

BOŚ SA: Decyzja KNF dotycząca zniesienia dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku Ochrony Środowiska S.A. na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym

2022-12-05 16:32
publikacja
2022-12-05 16:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-05
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Decyzja KNF dotycząca zniesienia dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku Ochrony Środowiska S.A. na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 05.12.2022 r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") decyzję w sprawie wygaśnięcia wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji z dnia 16 listopada 2021 r. w przedmiocie nakazania przestrzegania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 575/2013, poprzez utrzymywanie przez Bank Ochrony Środowiska S.A. funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie 0,66 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 575/2013, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,50 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 575/2013) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,37 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 575/2013).

Jednocześnie 05.12.2022 r. Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") decyzję w sprawie wygaśnięcia wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji z dnia 9 grudnia 2021 r. w przedmiocie nakazania przestrzegania, na poziomie skonsolidowanym, dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 575/2013, poprzez utrzymywanie przez Bank Ochrony Środowiska S.A. funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie 0,63 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 575/2013, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,47 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 575/2013) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,35 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 575/2013).

Wskazane powyżej decyzje podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Na dzień sporządzenia raportu Bank i Grupa kapitałowa Banku spełniają zalecany przez KNF poziom współczynników kapitałowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-05 Arkadiusz Garbarczyk Wiceprezes Zarządu Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu
2022-12-05 Jerzy Zań Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki