REKLAMA

BORYSZEW: Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej - aktualizacja

2021-05-04 20:30
publikacja
2021-05-04 20:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-04
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej - aktualizacja
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A („Emitent”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 19 kwietnia 2021 roku określającej zaległe zobowiązanie podatkowe spółki zależnej od Emitenta ZM SILESIA S.A. („ZM SILESIA”) w podatku VAT za 2012 rok („Decyzja”), że w dniu 4 maja 2021 roku ZM SILESIA otrzymała zawiadomienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach ws. wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomościach ZM SILESIA do kwoty 75,6 mln złotych jako zabezpieczenie należności związanych z wykonaniem Decyzji.
Emitent podkreśla, że, w związku z odmienną oceną stanu faktycznego przyjętego w Decyzji, ZM SILESIA zamierza zaskarżyć w/w decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z powyższymi zdarzeniami, Spółka będzie informowała w trybie kolejnych raportów bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-04 Andrzej Juszczyński Prezes Zarządu
2021-05-04 Mikołaj Budzanowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki