REKLAMA

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zezwolenie na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym.

2021-06-21 13:54
publikacja
2021-06-21 13:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-21
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zezwolenie na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie „MAR”) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, informuje, iż w dniu 21 czerwca 2021 roku został złożony wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na wycofanie wszystkich akcji Emitenta dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLBIKPT00014, z publicznego obrotu na tym rynku.
Wniosek został złożony w celu wykonania Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wycofania z obrotu akcji Emitenta dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Emitenta do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Emitenta dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, której treść została przekazana przez Emitenta do wiadomości publicznej raportem nr 39/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-21 Mirosław Koszany Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki