REKLAMA
PIT 2023

BIOMAXIMA S.A.: Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego

2023-11-10 10:57
publikacja
2023-11-10 10:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-10
Skrócona nazwa emitenta
BIOMAXIMA S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BioMaxima w dniu 9 listopada 2023 r. zawarł z Bankiem BGK umowę długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 5,8 mln zł. Ostatnia rata kapitałowa kredytu jest płatna w dniu 30 września 2030r. Parametry cenowe udzielonego kredytu są korzystniejsze od średnio rynkowych warunków udzielania kredytów przez banki.
Kredyt posłuży m.in. refinansowaniu modernizacji budynku przy ul. Vetterów 5 i dostosowaniu go pod potrzeby wysokowydajnej produkcji mikrobiologicznej oraz zakupionych urządzeń (2 mln zł). Wysoka wydajność nowej linii umożliwi Spółce realizację znacznie większych zamówień. Inwestycja ta wesprze rozwój skali i efektywności operacyjnej Emitenta oraz obniży jednostkowe koszty wytwarzania pożywek. Również kwota 2 mln zł zostanie przeniesiona do innego banku, gdzie zostanie wygaszony kredyt w rachunku bieżącym, który jest mniej korzystnie oprocentowany od właśnie zaciągniętego kredytu inwestycyjnego. W efekcie w bilansie Emitenta nastąpi poprawa relacji zobowiązań długookresowych w stosunku do zobowiązań krótkoterminowych. Kwota 1,8 mln zł posłuży do zapewnienia bieżącego finansowania wydatków związanych z realizacją projektu „Prace B+R i wdrożenie Zestawów multiplex real-time qPCR oraz LAMP do identyfikacji bakterii z rodzaju Salmonella spp., a także Listeria spp. i L. monocytogenes prowadzone przez BioMaxima S.A. wraz z internacjonalizacją przedsiębiorstwa i rozwojem laboratorium B+R” (ścieżka SMART). Emitent informował raportem nr 30/2023 o uzyskaniu dotacji w wysokości 4,8 mln zł na ten projekt. Zawarcie z Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy na dofinansowanie przewidziane jest jeszcze w listopadzie b.r. i już rozpoczęto prace badawczo – rozwojowe oraz zakupy pierwszych urządzeń niezbędnych do wyposażenia nowego wydziału diagnostyki molekularnej w nowym budynku przy ul. Vetterów 3. Jest to bardzo istotny kierunek rozwoju oferty produktowej Spółki, a opracowane w ramach projektu SMART rozwiązania będą wysoce konkurencyjne wobec tych obecnie stosowanych na świecie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-10 Łukasz Urban Prezes Zarządu
2023-11-10 Henryk Lewczuk Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki