REKLAMA

Arts Alliance S.A.: Zawarcie porozumienia o wzajemnej współpracy z ARP Games

2022-12-01 18:13
publikacja
2022-12-01 18:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-01
Skrócona nazwa emitenta
Arts Alliance S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia o wzajemnej współpracy z ARP Games
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o obustronnym podpisaniu przez Emitenta i spółką ARP Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie (KRS: 0000643074) (dalej: „ARP”) porozumienia o wzajemnej współpracy wraz z załącznikiem nr 1 do powyższego porozumienia (dalej: „Porozumienie”), których celem jest określenie zasad współpracy w zakresie wspierania rozwoju branży gier komputerowych oraz zasad dotyczących zaangażowania Stron niniejszego Porozumienia poprzez wskazanie odpowiednich działań każdej ze Stron w celu realizacji Porozumienia.

Strony zgodnie postanowiły, iż ich intencją na podstawie Porozumienia jest utworzenie spółki kapitałowej, w której zarówno Arts Alliance jak i ARP Games będą wspólnikami (akcjonariuszami) (dalej: „Fundusz”). Głównym przedmiotem działalności Funduszu będzie rozwój przedsięwzięć w branży technologicznej, w szczególności branży GameDev, a także w zakresie rozwiązań dotyczących gaming, metaverse, e-sport.

Zarząd Emitenta informuje również, iż Fundusz będzie podmiotem, który będzie ubiegał się o dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w tym w szczególności poprzez przystąpienie do konkursu pt. „BRIdge Alfa” lub podobnego, który zostanie ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, iż Porozumienie jest wyrażeniem woli Stron, na podstawie którego ma zostać sporządzona umowa inwestycyjna, której przedmiotem będzie ustalenie ostatecznych zasad współpracy pomiędzy Emitentem a ARP w szczególności w celu utworzenia Funduszu, w oparciu o wyznaczone przez niniejsze Porozumienie ramy. Zarząd Emitenta będzie informował o dalszych czynnościach związanych z zawartym Porozumieniem w odrębnych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-01 Andrzej Zając Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki