Agencja Moody's potwierdziła rating Polski na poziomie "A2" z perspektywą stabilną

Agencja Moody's potwierdziła w piątek długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A2" z perspektywą stabilną - podano w komunikacie. Zdaniem agencji, impuls fiskalny nie będzie skutkować złamaniem ani krajowych, ani unijnych reguł fiskalnych.

(fot. TT NEWS AGENCY / FORUM)

Potwierdzenie ratingu wynika z równoważenia się poniższych czynników:

"1. Kluczową siłą kredytową Polski jest odporność gospodarki, co odzwierciedla solidny i stabilny wzrost gospodarczy z ostatnich lat, a także skala i poziom bogactwa krajowej gospodarki. 2. Profil długu sektora finansów publicznych jest stabilny, a prawdopodobieństwo jego osłabienia z uwagi na ekspansywną politykę fiskalną rządu jest niewielkie. 3. Siła instytucjonalna Polski uległa ostatnio erozji, co znajduje odzwierciedlenie w osłabieniu oceny praworządności oraz w ostatnich wydarzeniach w polskim systemie sądownictwa" - napisano w raporcie.

Stabilna perspektywa oznacza, że ryzyka dla oceny kredytowej Polski równoważą się

"Perspektywy wzrostu pozostają solidne pomimo wyzwań dla siły instytucjonalnej, ale przy wskaźnikach fiskalnych, które pozostaną zgodne z krajowymi i unijnymi regułami fiskalnymi" - napisano.

Agencja podwyższyła szacunek deficytu sektora general government Polski na 2019 r. do 1,8 proc. PKB z 1,7 proc. (projekcja z września 2018 r.), a na 2020 r. szacuje deficyt gg na 2,6 proc. PKB (z uwzględnieniem pakietu fiskalnego).

Analitycy agencji podwyższyli prognozę wzrostu PKB w Polsce na 2019 r. do 4,4 proc. z 4,2 proc., a na 2020 r. szacują 3,7 proc.

Do podwyżki ratingu mogłyby przyczynić się, w ocenie Moody's, następujące czynniki:

- konsolidacji fiskalna, która przyniosłaby trwałą redukcję strukturalnego deficytu budżetowego,

- podjęte zostaną działania, które przyczynią się do poprawy otoczenia instytucjonalnego w Polsce,

- strukturalne reformy, które podniosłyby średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego.

Obniżkę ratingu mogłoby z kolei wywołać:

- znaczne pogorszenie pozycji fiskalnej i/lub perspektywy niższego wzrostu gospodarczego o większej zmienności, np. w wyniku wystąpienia szoku dla klimatu inwestycyjnego,

- brak postępu w reformach strukturalnych, co mogłoby zaszkodzić napływowi bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a tym samym negatywnie wpłynąć na wzrost gospodarczy, w kontekście niesprzyjającej sytuacji demograficznej oraz spadku napływu funduszy unijnych.

ODPORNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI POZOSTAJE WYSOKA

Moody's ocenia siłę gospodarczą Polski jako "bardzo wysoką".

"Mniejsza otwartość gospodarki w porównaniu do krajów regionu sprawia, że Polska jest mniej narażona na zmiany popytu zewnętrznego. Wzrost do tej pory był odporny na spowolnienie globalne i w strefie euro" - napisano w raporcie.

Agencja wskazała na postępującą konwergencję polskiej gospodarki do poziomów unijnych.

"Różnica w poziomie dochodów w porównaniu do UE ciągle się zmniejsza. Oczekuje się, że PKB per capita w Polsce wzrośnie do 87 proc. mediany UE do 2020 r. z 80 proc. w 2018 r. Jednakże pomimo silnego efektu doganiania, PKB per capita wg siły nabywczej pozostaje nieco poniżej mediany państw z koszyka ratingowego A2" - oceniał agencja.

Wśród średnio- i długoterminowych wyzwań gospodarczych Moody's wymienia trendy demograficzne, pogłębiające się niedobory siły roboczej oraz niższą dostępność funduszy UE w perspektywie finansowej 2021-27.

EKSPANSYWNA POLITYKA FISKALNA NIE DOPROWADZI DO ZŁAMANIA REGUŁ FISKALNYCH

Siła fiskalna Polski w ocenie Moody's jest "wysoka".

Zdaniem agencji, przedwyborczy impuls fiskalny nie będzie skutkować złamaniem ani krajowych, ani unijnych reguł fiskalnych, choć nowe propozycje wydatkowe zwiększą deficyt strukturalny.

"W 2019 r. i 2020 r. spodziewamy się wzrostu deficytu sektora gg do 1,8 proc. PKB i 2,6 proc. PKB, w obliczu przedwyborczego pakietu rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość (...). Pakiet zawiera głównie wydatki socjalne, które zwiększą deficyt strukturalny. Jednocześnie oczekujemy, że wdrożenie dodatkowych rozwiązań fiskalnych zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej pozwoli utrzymać skutki przedwyborczego pakietu w ryzach krajowych reguł fiskalnych, wobec faktu, iż władze podtrzymują zobowiązanie do przestrzegania krajowych oraz unijnych reguł fiskalnych" - napisano.

Poziom długu publicznego w relacji do PKB (ok. 49 proc. wg Moody's) oraz koszty obsługi długu w relacji do PKB i dochodów budżetowych są wg agencji zbieżne z medianą krajów z koszyka ratingowego A2.

NIEZALEŻNOŚĆ SYSTEMU SĄDOWNICTWA ZOSTAŁA OGRANICZONA, CO NEGATYWNIE WPŁYWA NA PRAWORZĄDNOŚĆ

Moody's ocenia siłę instytucjonalną Polski jako "wysoką", co równoważy silne ramy instytucjonalne i członkostwo w UE wobec rosnącej nieprzewidywalności politycznej.

"Ostatnie reformy sądownictwa niosą ryzyko osłabienia niezależności systemu sądownictwa, co ogranicza działanie konstytucyjnego systemu kontroli i równowagi, a także praworządność. (...) Skutkuje to stopniowym pogarszaniem się siły instytucjonalnej Polski, co znalazło odzwierciedlenie w pogorszeniu się wyniku kraju w kategorii praworządności wskaźników WGI, zarówno w ujęciu nominalnym, jak i względnym, w 201 i 2017 r." - napisano.

"Zmiany w systemie sądownictwa doprowadziły także do konfliktu Polski z UE" - dodano.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Fitch i S&P w ostatnich tygodniach potwierdziły ratingi Polski na dotychczasowym poziomie - w obu przypadkach "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Moody's zakończył wiosenną rundę przeglądów oceny kredytowej Polski przez główne agencje. Kolejne przeglądy zaplanowano na jesień - Fitch 27 września, S&P i Moody's 11 października. (PAP Biznes)

tus/

Źródło: PAP Biznes

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 2 wektorwg

Brawo Open mind. Widzę że w święta nie próżnujesz.... Ma placone nadgodziny??????

! Odpowiedz
7 5 open_mind

Ktoś jeszcze chętny za przyjmowaniem „nachodzców”

Seria śmiertelnych bombardowań na Sri Lance stała się jednym z najgorszych aktów przemocy, jakich kraj doświadczył od ponad dziesięciu lat. Ostatni raz tak głośne ataki miały miejsce podczas przedłużającej się wojny domowej z separatystycznymi bojownikami.

W Niedzielę Wielkanocną w kilku kościołach chrześcijańskich i luksusowych hotelach w południowoazjatyckim kraju miały miejsce serie skoordynowanych bombardowań. Żadna grupa nie od razu wzięła odpowiedzialność za zamachy bombowe. Wraz ze wzrostem liczby ofiar śmiertelnych o ponad 150 i wzrostem liczby zgonów, Sri Lanka doświadcza w swojej historii jednego z najgorszych aktów zorganizowanej przemocy. I to jest mocne stwierdzenie, biorąc pod uwagę, jak wiele rozlewu krwi miało to miejsce w historii.


Czy Polska będzie zdolna się oprzeć planowi Kalergi? Władze UE wykonują plan hrabiego Kalergi?

Człowiek przyszłości będzie rasy mieszanej. Dzisiejsze rasy i klasy będą stopniowo znikać ze względu na eliminację przestrzeni, czasu i uprzedzeń. Eurazjatycko-negroidalna rasa przyszłości, podobna z wyglądu do starożytnych Egipcjan, zastąpi różnorodność narodów i różnorodność jednostek. Zamiast niszczyć europejski judaizm, Europa, wbrew jej woli, uszlachetniła i wykształciła tych ludzi, popędzając ich do przyszłego statusu wiodącego narodu poprzez ten sztuczny proces ewolucyjny. Nic dziwnego w tym, że naród który uciekł z getta-więzienia, stał się duchową szlachtą Europy. Tym sposobem litościwa troskliwa Europa stworzyła nową rasę arystokratów. To się wydarzyło, gdy upadła europejska arystokracja feudalna z powodu emancypacji Żydów [z powodu działań podjętych przez rewolucję francuską].


https://wolna-polska.pl/wiadomosci/plan-coudenhove-kalergi-ludobojstwo-narodow-europy-2015-06

https://www.youtube.com/watch?v=6eQh7snr0CY

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
9 3 open_mind

Niesamowite Zbigniew Brzezinski's Warning to America A jego liberalna córeczka co na to ?
Chyba on czyta moje komentarze na bankier.pl

Liberalny porządek świata, który trwał od końca II wojny światowej do dziś, szybko się załamuje. Środek ciężkości przesuwa się z zachodu na wschód, gdzie Chiny i Indie doświadczają gwałtownego wzrostu i gdzie z rewitalizowana Rosja przywróciła dawną pozycję jako wiarygodne światowe supermocarstwo. Te wydarzenia, w połączeniu z imperialnym przesadzeniem Ameryki i chroniczną stagnacją gospodarczą, poważnie utrudniły amerykańską zdolność do kształtowania wydarzeń lub skutecznego realizowania własnych celów strategicznych. Gdy uścisk Waszyngtonu w sprawach globalnych nadal się rozluźnia i coraz więcej krajów odrzuca model rozwoju zachodniego, obecny porządek będzie stopniowo osłabiał się, oczyszczając drogę dla wielobiegunowego świata, który potrzebuje nowej architektury bezpieczeństwa. Zachodnie elity, które nie są w stanie zaakceptować tej nowej dynamiki, nadal wydają szalone wypowiedzi wyrażające strach przed przyszłością, w której Stany Zjednoczone nie dyktują już globalnej polityki.

„Cały liberalny porządek świata wydaje się rozpadać - nic nie jest takie, jakie było kiedyś ... Wojna i przemoc odgrywają nie tylko bardziej znaczącą rolę: na horyzoncie pojawia się nowa konfrontacja wielkiej mocy. W przeciwieństwie do początku lat 90. liberalna demokracja i zasada otwartych rynków nie są już bezsporne….

     W tym międzynarodowym środowisku ryzyko wojny międzypaństwowej między wielkimi i średnimi potęgami wyraźnie wzrosło… To, co obserwowaliśmy w wielu miejscach na całym świecie, to dramatyczny wzrost szamotania, czyli bardzo ryzykowne działania na otchłani - otchłań wojny….

     Bez względu na to, gdzie patrzysz, są niezliczone konflikty i kryzysy ... główne elementy porządku międzynarodowego rozpadają się,

Tak chlapnął Zbigniew Brzezinski w Monachium Security Conference) Chyba był u spowiedzi wielkanocnej

Pozdrawiam panie Zbigniew Brzeziński lepiej przejrzeć późno niż wcale !

Od open_mind
Tak jak zawsze powtarzam stawianie na US armię w Polsce to nie jest rozsądne posuniecie!

Wyobraźcie sobie przez chwilę, jak wyglądałby świat, gdybyśmy nie mieli u władzy globalistów, NWO i innych socjopatów. Gdyby cała technologia została wykorzystana dla dobra ludzkości, a nie do jej kontrolowania /sprzedaży.

Wiem, że w pewnym stopniu to problem z kurczakiem i jajkiem. Nieważne. To nigdy nie zadziała. A każdy system, który próbował utrzymać ludzi pod kontrolą, nazywałby się marksistami. Jest w porządku, że NSA szpieguje nas wszystkich i że CIA istnieje. To najwyraźniej kapitalistyczny, wolny system. ?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
9 1 open_mind

Dodatkowo dochlapał: Brawo mu za to!
„Próby zbudowania globalnych ram zawodzą. Protekcjonizm rośnie; ostatnia runda globalnych rozmów handlowych nigdy nie przyniosła rezultatów. …. W tym samym czasie powraca wielka rywalizacja o władzę…

Jest kilka powodów, dla których to wszystko się dzieje i dlaczego teraz. Wzrost populizmu jest częściowo odpowiedzią na stagnację dochodów i utratę miejsc pracy, głównie dzięki nowym technologiom, ale powszechnie przypisywanym importowi i imigrantom. Nacjonalizm jest narzędziem coraz częściej wykorzystywanym przez przywódców do wzmacniania ich autorytetu, zwłaszcza w trudnych warunkach gospodarczych i politycznych….

Jednak osłabienie liberalnego porządku światowego wynika, bardziej niż cokolwiek innego, ze zmiany nastawienia USA pod rządami prezydenta Donalda Trumpa, USA zdecydowały się nie przystępować do partnerstwa trans-pacyficznego i wycofać się z paryskiego porozumienia klimatycznego. Zagroził opuszczeniem północnoamerykańskiej umowy o wolnym handlu i umowy nuklearnej z Iranem. Wprowadził jednostronnie taryfy stalowe i aluminiowe, opierając się na uzasadnieniu (bezpieczeństwo narodowe), które inni mogliby wykorzystać, w ten sposób narażając świat na ryzyko wojny handlowej… Ameryka pierwsza ”i liberalny porządek światowy wydaje się niezgodny.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
8 3 open_mind odpowiada open_mind

Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z Brzezińskiego, że dramatycznie zmienił swoje poglądy na temat globalnej hegemonii kilka lat po opublikowaniu swojego arcydzieła z 1997 r. Grand Chessboard: Amerykańskie prymat i jego imperatyw geostrategiczny. W swojej książce z 2012 roku „Strategiczna wizja” Brzeziński zalecił bardziej przemyślane i oparte na współpracy podejście, które ułatwiłoby nieuniknione przejście Ameryki (spadek?) Bez tworzenia próżni mocy, która mogłaby doprowadzić do globalnego chaosu.

Więc ktoś przedstawił złudną ideę crack-pot, która zyskała wielką trakcję i sprawiła, że ​​wielu ludzi jest bardzo bogatych i potężnych, którzy chcą pozostać w ten sposób, ale pomysłodawca mówi teraz, że się mylił i powinniśmy się zmienić. Tak, ci bogaci i potężni ludzie muszą po prostu zgodzić się na rezygnację z tego. Jak prawdopodobne jest to, że bez poważnej katastrofy ich nie zmusimy, biorąc pod uwagę to, co wiemy o ludzkiej naturze?

Być może lekcja polega na realistycznych poglądach na temat polityki zagranicznej i stosunków w przyszłości. Czy ktokolwiek poważnie wierzył, że kraje z długimi historiami, takimi jak Rosja i Chiny, zawsze będą szczęśliwe grając w drugie skrzypce w USA?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 4 jkendy

Bzdura, świat rozwija się dzięki postanowieniom WTO i globalizacji,. Własnie kraje takie jak Chiny to wykorzystują. Nie wpuszczają do siebie nikogo a sprzedają za miliardy za granicę. Reżim funkcjonuje tylko dzięki wyciąganiu dużych zysków w eksportu Ale przy pierwszym kryzysie ich komunistyczny system się załamie a zachód będzie trwał bez zmian.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
7 5 (usunięty) odpowiada jkendy

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 4 and00 odpowiada open_mind

To trywializmy, i stek bzdur
Poza tym Brzeziński jest ze szczytów władzy czyli jak to nazywasz NWO
To że w czasach narodziny nowej potęgi (a pomogli ją stworzyć sami Amerykanie- od lat '70) będą spory, to powinno być wiadomo dla politologa od lat '90 a nie 2018 :)
A przypisywanie utraty miejsc pracy rozwojowi technologicznemu, to głupota, przecież fabryki na "zachodzie" pozamykano i przeniesiono do tańszych krajów, nie tylko przysłowiowych Chin, ale tez m in do Polski, a nie zautonomizowano).
Problem jest taki że robotnicy w fabrykach zarabiali całkiem dobrze, a w pootwieranych na ich miejsce np centrach dystrybucji Amazonu albo Mado niekoniecznie dobrze płacą

Poza tym Brzeziński to jak Staniszkis - mądrze mówi, ale praktycznie zawsze się myli

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
8 1 open_mind

Cztery Pytanka do naszych ekonomicznych guru na bankier.pl Mniej niż 25% absolwentów uczelni podobno odpowiada na te proste pytania prawidłowo!

1. Kumulacja odsetek:
    Załóżmy, że masz 100 $ na koncie oszczędnościowym, a stopa procentowa wynosi 2% rocznie. Po 5 latach, ile według ciebie miałbyś na koncie, gdybyś zostawił pieniądze na rozwój?
    a. Więcej niż 102 USD
    b. Dokładnie 102 $
    c. Mniej niż 102 USD
    d. Niepewny

    2. Skutki zachowań płatniczych na koszt kredytu:
    Zakładając, że następujące osoby mają tę samą kartę kredytową o tej samej stopie procentowej i saldzie, która z czasem spłaci najwięcej odsetek za zakupy kartą kredytową?
    a. Joe, który co miesiąc dokonuje minimalnej płatności na rachunku karty kredytowej
    b. Jane, która co miesiąc wypłaca saldo na karcie kredytowej
    c. Joyce, która czasami płaci minimum, czasami płaci mniej niż minimum a czami nie spłaca kolejnej płatności na rachunku karty kredytowej
    d. Wszystkie z nich zapłacą taką samą kwotę odsetek w czasie
    e. Niepewny

    3. Wpływ terminu spłaty na koszt kredytu:
    Wyobraź sobie, że istnieją dwie możliwości spłaty pożyczki i obie mają tę samą stopę procentową. Pod warunkiem, że dysponujesz potrzebnymi środkami, jaką opcję wybrałbyś, aby zminimalizować całkowite koszty w całym okresie kredytowania (tj. Wszystkie płatności połączone, aż do całkowitego spłacenia kredytu)?
    a. Opcja 1 pozwala na 10 lat na spłatę pożyczki
    b. Opcja 2 pozwala ci poświęcić 20 lat na spłatę pożyczki
    c. Obie opcje mają taki sam koszt z własnej kieszeni w całym okresie kredytowania
    d. Niepewny

    4. Terminologia dotycząca zainteresowań:
    Które z poniższych określeń najlepiej określa termin „kapitalizacja odsetek”?
    a. Rodzaj odsetek naliczanych od pożyczek wysoko kwotowych
    b. Dodanie niespłaconych odsetek do salda głównego pożyczki
    c. Odsetki naliczane w przypadku odroczenia płatności kredytu


Prawidłowe odpowiedzi 1: A, 2: C, 3: A, and 4: B

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
7 3 open_mind

Dodatkowo: Zadaj im podstawowe pytania dotyczące historii i funkcjonowania Systemu Rezerwy Federalnej, a będziesz miał szczęście jak 1% odpowie prawidłowo. I dlatego dumb ludzie chwalą sobie obecny system, bo uwielbiają jak są Poganami, przepraszam miało być poganiani. I klikają ochoczo na czerwone.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne
USD/PLN 0,42% 3,9002
2019-11-22 21:08:00
EUR/PLN 0,03% 4,2976
2019-11-22 21:08:00
EUR/USD -0,38% 1,1020
2019-11-22 21:08:00
CHF/PLN -0,08% 3,9081
2019-11-22 21:08:00
Porównywarka kantorów internetowych

Kupuj walutę taniej >>

Chcę
Kupić
Sprzedać
Płacę

Wymień walutę taniej

Znajdź profil