REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

ATAL S.A.: utworzenie Programu Emisji Obligacji

2019-09-04 17:16
publikacja
2019-09-04 17:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-04
Skrócona nazwa emitenta
ATAL S.A.
Temat
utworzenie Programu Emisji Obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (dalej „Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.09.2019r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji ("Program Emisji"). Podstawowe założenia Programu Emisji przewidują m.in.:

- emisję jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 100.000.000 PLN ,

- emisje obligacji będą następowały w trybie oferty publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzania prospektu na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 oraz na podstawie art. 33 pkt. 2 Ustawy o obligacjach (Dz.U. 2015, poz. 238 ze zm.). Propozycje Nabycia obligacji zostaną skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w liczbie nie większej niż 149 osób,

- obligacje nie będą miały formy dokumentu na podstawie art. 8 ust.1 Ustawy o obligacjach w związku z art. 5 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz.1538 z późn.zm),

- seria lub serie obligacji zostaną, zgodnie z warunkami emisji tych serii, zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA („KDPW”) w rozumieniu Ustawy z dnia 29.07.2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) oraz zostaną wprowadzone do wybranych zorganizowanych systemów obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi z alternatywnych systemów obrotu platformy Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) i/lub BondSpot S.A. („BondSpot”).

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji powierza się BNP Paribas Bank Polska S.A. w trybie przewidzianym zawartymi w tym celu umowami.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-04 Zbigniew Juroszek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki