REKLAMA

ASM GROUP S.A.: wyniki finansowe

2022-12-19 22:11
publikacja
2022-12-19 22:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_prezesa.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_prezesa.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_ASM_Group_2022-12-19_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_ASM_Group_2022-12-19_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ASM_Group_Sprawozdanie_Zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ASM_Group_Sprawozdanie_Zarzadu.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_do_jednostkowego_raportu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_do_jednostkowego_raportu.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej_do_badania_RJSF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej_do_badania_RJSF.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Zalacznik_numer_1.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Zalacznik_numer_2.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_JSF_ASM_Group_SA_za_2021_r..xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_JSF_ASM_Group_SA_za_2021_r..xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_Zarzadu_do_Sprawozdania_z_Badania_RJSF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_Zarzadu_do_Sprawozdania_z_Badania_RJSF.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Zalacznik_numer_3.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Zalacznik_numer_4.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Przychody ze sprzedaży 6473,00 4780,00 1414,00 1068,00
II. Koszty działalności operacyjnej 7039,00 6798,00 1538,00 1519,00
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) -396,00 -1914,00 -86,00 -428,00
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 385,00 -28838,00 84,00 -6445,00
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 235,00 -30387,00 51,00 -6792,00
VI. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,00 0,00 0,00 0,00
VII. Zysk (strata) netto 235,00 -30387,00 51,00 -6792,00
VIII. Aktywa trwałe 72063,00 72726,00 15743,00 15759,00
IX. Aktywa obrotowe 4664,00 2213,00 1019,00 480,00
X. AKTYWA OGÓŁEM 76727,00 74939,00 16760,00 16239,00
XI. Kapitał własny 17315,00 17080,00 3782,00 3701,00
XII. Zobowiązania długoterminowe 16585,00 43033,00 3606,00 9325,00
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 42827,00 14826,00 9311,00 3213,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_prezesa.xhtmlList_prezesa.xhtml Pismo Prezesa Zarządu
List_prezesa.xhtml.xadesList_prezesa.xhtml.xades Pismo Prezesa Zarządu
JSF_ASM_Group_2022-12-19_pl.xhtmlJSF_ASM_Group_2022-12-19_pl.xhtml Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
JSF_ASM_Group_2022-12-19_pl.xhtml.xadesJSF_ASM_Group_2022-12-19_pl.xhtml.xades Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
ASM_Group_Sprawozdanie_Zarzadu.xhtmlASM_Group_Sprawozdanie_Zarzadu.xhtml Sprawozdanie Zarządu z Działalności ASM GROUP S.A. oraz Grupy kapitałowej ASM
ASM_Group_Sprawozdanie_Zarzadu.xhtml.xadesASM_Group_Sprawozdanie_Zarzadu.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z Działalności ASM GROUP S.A. oraz Grupy kapitałowej ASM
Oswiadczenie_Zarzadu_do_jednostkowego_raportu.xhtmlOswiadczenie_Zarzadu_do_jednostkowego_raportu.xhtml Oświadczenie Zarządu dotyczące Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
Oswiadczenie_Zarzadu_do_jednostkowego_raportu.xhtml.xadesOswiadczenie_Zarzadu_do_jednostkowego_raportu.xhtml.xades Oświadczenie Zarządu dotyczące Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
Informacja_Zarzadu_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej_do_badania_RJSF.xhtmlInformacja_Zarzadu_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej_do_badania_RJSF.xhtml Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej do badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
Informacja_Zarzadu_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej_do_badania_RJSF.xhtml.xadesInformacja_Zarzadu_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej_do_badania_RJSF.xhtml.xades Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej do badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
Zalacznik_numer_1.xhtmlZalacznik_numer_1.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej do badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
Zalacznik_numer_2.xhtmlZalacznik_numer_2.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
Sprawozdanie z badania JSF ASM Group SA za 2021 r..xhtmlSprawozdanie z badania JSF ASM Group SA za 2021 r..xhtml Sprawozdanie z badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
Sprawozdanie z badania JSF ASM Group SA za 2021 r..xhtml.xadesSprawozdanie z badania JSF ASM Group SA za 2021 r..xhtml.xades Sprawozdanie z badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
Stanowisko_Zarzadu_do_Sprawozdania_z_Badania_RJSF.xhtmlStanowisko_Zarzadu_do_Sprawozdania_z_Badania_RJSF.xhtml Stanowisko Zarządu odnoszące się do Sprawozdania z badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
Stanowisko_Zarzadu_do_Sprawozdania_z_Badania_RJSF.xhtml.xadesStanowisko_Zarzadu_do_Sprawozdania_z_Badania_RJSF.xhtml.xades Stanowisko Zarządu odnoszące się do Sprawozdania z badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
Zalacznik_numer_3.xhtmlZalacznik_numer_3.xhtml Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności ASM GROUP S.A. oraz Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
Zalacznik_numer_4.xhtmlZalacznik_numer_4.xhtml Opinia Rady Nadzorczej odnosząca się do Sprawozdania z badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-19 Adam Stańczak Prezes Zarządu
2022-12-19 Łukasz Stańczak Członek Zarządu
2022-12-19 Weronika Wagner Członek Zarządu
2022-12-19 Krzysztof Przybyłowski Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki