REKLAMA

ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki oraz koszty akwizycji nowych graczy w kwietniu 2022 r.

2022-05-11 19:11
publikacja
2022-05-11 19:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_11-2022_Zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-11
Skrócona nazwa emitenta
ARTIFEX MUNDI S.A.
Temat
Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki oraz koszty akwizycji nowych
graczy w kwietniu 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu („Spółka”) informuje, że w kwietniu 2022 r. szacunkowe
skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów Grupy Kapitałowej Spółki („Grupa”) wynosiły
łącznie 3 336 tys. zł, zaś poniesione przez Grupę koszty akwizycji nowych graczy („UAC”) w
przedmiotowym okresie osiągnęły poziom 1 094 tys. zł. Szczegółowe dane, w rozbiciu na segmenty
wraz z komentarzem, zaprezentowane zostały w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Zarząd Spółki pragnie odnotować, że niniejszy raport bieżący zawiera dane szacunkowe, które mogą
ulec zmianie w wyniku dalszych prac księgowych. Ostateczna informacja o wielkości skonsolidowanych
przychodów ze sprzedaży produktów osiągniętej w kwietniu 2022 r., a także kosztach UAC
poniesionych przez Grupę w tym okresie, zostanie zaprezentowana w odpowiednim raporcie
okresowym.
Załączniki
Plik Opis
RB 11-2022 Załącznik.pdfRB 11-2022 Załącznik.pdf Zestawienie przychodów - kwiecień

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-11 Przemysław Błaszczyk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki