REKLAMA

ARMATURA KRAKÓW S.A.: Złożenie wniosku w sprawie zniesienia dematerializacji akcji

2014-01-09 14:46
publikacja
2014-01-09 14:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2014
Data sporządzenia: 2014-01-09
Skrócona nazwa emitenta
ARMATURA KRAKÓW S.A.
Temat
Złożenie wniosku w sprawie zniesienia dematerializacji akcji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Armatura Kraków SA informuje, że w dniu 09.01.2014 r. złożył na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), wniosek o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie akcjom Armatura Kraków SA formy dokumentu, tj. na zniesienie dematerializacji łącznie 80.618.981 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, tj.:
1) 26.322.854 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;
2) 243.667 (dwieście czterdzieści trzy tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A3;
3) 52.460 (pięćdziesiąt dwa tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A4;
4) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
5) 10.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
6) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
7) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
8) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
9) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G.
Wniosek został złożony w celu wykonania Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 11.2013 r., o której Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 49/2013.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-01-09 Piotr Witkowski Wiceprezes Zarządu
2014-01-09 Andrzej Tylko Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki