REKLAMA

Spodziewana jest kolejna podwyżka cen materiałów budowlanych [Analiza]

2022-01-20 11:26
publikacja
2022-01-20 11:26
Spodziewana jest kolejna podwyżka cen materiałów budowlanych [Analiza]
Spodziewana jest kolejna podwyżka cen materiałów budowlanych [Analiza]
fot. Shutterstock.com /

W 2022 r. wyzwaniem dla spółek z sektora materiałów budowlanych będzie utrzymanie wolumenów sprzedażowych przy oczekiwanym spadku marż. Wraz ze wzrostem kosztów spodziewana jest kolejna podwyżka cen produktów - oceniają rozmówcy PAP Biznes. Dobry rok może mieć przed sobą firma Ferro, m.in. ze względu na mocno zdywersyfikowaną geograficznie strukturę przychodów.

"Na początku 2022 roku spodziewałabym się raczej płaskich, a w niektórych spółkach - gorszych wyników rdr z uwagi na bardzo wysoką bazę, choć ciągle dobrych w wartościach absolutnych” – powiedziała PAP Biznes analityczka DM BOŚ Sylwia Jaśkiewicz.

W jej ocenie, większą dynamikę zmian wyników spółek rynek zaobserwuje w drugiej połowie 2022 r., kiedy baza nie będzie "bardzo wymagająca".

Wysoki punkt odniesienia wpływał już na tempo poprawy wyników firm z branży materiałów budowlanych w II połowie 2021 roku, ale w całym roku wyniki powinny być lepsze rdr - uważa Jaśkiewicz.

Wśród wyzwań na 2022 r. dla spółek z sektora materiałów budowlanych Jaśkiewicz wskazuje osiągnięcie przychodów, które zapewnią utrzymanie wyników na wysokim poziomie, przy spadającej marży. Jej zdaniem – już utrzymanie poziomu zysków oznaczałoby sukces.

10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową

Poradnik

10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową

Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.
Masz pytanie? Napisz na [email protected]

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

"Warto zwrócić uwagę, że tak dobrych wyników w sektorze nie było od lat. Nawet utrzymanie poziomu zysków byłoby dużym sukcesem, ponieważ oznaczałoby to dużo wyższe wyniki niż przed pandemią. Kolejnym wyzwaniem są inwestycje” – powiedziała analityk DM BOŚ.

Także analityk Trigon DM David Sharma ocenił, że największym wyzwaniem dla spółek jest obrona wolumenów sprzedażowych, związana z wyhamowaniem rynku remontowego i presja kosztowa, która może przełożyć się na erozję rentowności.

Wyniki wybranych spółek za kolejne cztery kwartały zakończone 30 września 2021 r. (w mln zł; zmiana w odniesieniu do czterech kwartałów zakończonych 30 września 2020 r.)
Spółka Przychody Zmiana rdr (%) EBITDA Zmiana rdr (%) Zysk netto Zmiana rdr (%)
FERRO 743,14 49,1 108,94 34,8 106,86 92,9
LENTEX 397,34 11,2 74,77 14,8 38,51 15,4
DECORA 457,82 32,8 99,67 46 71,5 58,2
ŚNIEŻKA 789,46 -4,2 107,29 -19,5 57,29 -21,2
SELENAFM 1.630,01 20,5 144,65 -1,9 70,49 2,4
ULMA CONSTRUCCION POLSKA 190,51 -9,2 68,93 -18,5 20,45 -36,5
MERCOR* 420,22 4,7 51,71 -4,2 26,6 -2,6
COMPREMUM (wcześniej POZBUD) 204,07 7,8 52,99 4 30,34 21,9
ROPCZYCE 330,17 9,8 54,12 22,2 37,06 37,8
LIBET 272,75 14,8 15,73 -44,2 -11,62 -

Źródło: Spółki, Notoria, obliczenia własne

* rok obrotowy rozpoczyna się w kwietniu

Prognozy wyników wybranych spółek na 2022 rok (mln zł)
Spółka Przychody EBITDA Zysk netto
FERRO 861,5 112,4 73,25
DECORA 462,9 72,4 47,4
ŚNIEŻKA 803,8 113,25 53,6
SELENAFM 1.530,6 114,5 47,2
MERCOR* 456,1 57,9 30,7
COMPREMUM (wcześniej POZBUD) 338 44 23
* rok obrotowy rozpoczyna się w kwietniu

To może być dobry rok dla Ferro

Jaśkiewicz zakłada w 2022 r. nieco niższe rdr zyski np. w Decorze, czy Ferro, ale na wysokim poziomie w stosunku do okresu przed pandemią.

"Zakładam wzrost przychodów, spadek marży, wysokie wydatki inwestycyjne. Chciałabym jednak podkreślić, że niepewność odnośnie projekcji jest teraz bardzo wysoka" – powiedziała analityk DM BOŚ.

Z kolei analityk Trigon DM, David Sharma, szansę na poprawę wyników widzi w przypadku m.in. Ferro, które poprzez spółkę zależną Termet jest beneficjentem rosnącego znaczenia OZE i ESG w segmencie materiałów budowlanych. Jego zdaniem, trudny rok, m.in. z uwagi na otoczenie surowcowe i walutowe, może natomiast czekać np. Śnieżkę.

"Najbardziej podoba mi się Ferro z uwagi na ekspozycję na segment ekologicznych źródeł ciepła i mocno zdywersyfikowaną geograficznie strukturę przychodów" - ocenił Sharma.

Analityk DM Banku BPS Artur Wizner wskazał, że dla niektórych spółek z branży ryzykiem jest sytuacja na Ukrainie – np. dla Śnieżki, która ma w tym kraju zakład produkcyjny.

"Poza tym, Śnieżka jest w tej chwili wyceniana z dość sporym dyskontem, w porównaniu do spółek produkujących farby, i tutaj powodem może być nie tylko ryzyko wyższych kosztów produkcji, które dotyczy całej branży. Wydaje się, że inwestorzy z niepewnością patrzą na efektywność kluczowych dla spółki czynników – efektów budowy nowego centrum dystrybucyjnego, na ile wpłynie na obniżenie kosztów, oraz efektów synergii z węgierską spółką Poli-Farbe. Potencjał wzrostu kursu dla spółki jest, ale dopóki te wspomniane czynniki nie przełożą się na poprawę wyników, inwestorzy będą patrzeć przez pryzmat zagrożeń, niż szans" - powiedział Wizner.

Poniżej przegląd rekomendacji biur maklerskich dla spółek z branży
Spółka Data BM Rekomendacja Wycena (w PLN)
FERRO 05.12.2021 DM BOŚ kupuj 39,6
FERRO 02.12.2021 Trigon DM kupuj 43
DECORA 02.11.2021 DM BOŚ kupuj 43,8
ŚNIEŻKA 13.12.2021 Ipopema Securities sprzedaj 64,61
SELENAFM 07.09.2021 DM BDM kupuj 44,3
MFO 06.09.2021 Trigon DM kupuj 78
MERCOR 05.12.2021 DM BOŚ trzymaj 18,3
COMPREMUM (wcześniej POZBUD) 06.09.2021 BM mBanku trzymaj 5,24

Zdaniem analityka DM Banku BPS, za ewentualne spadki wycen spółek z segmentu materiałów budowlanych mogą odpowiadać obawy inwestorów o koszty – przede wszystkim energii.

"To są spółki, których produkcja jest energochłonna, więc wpływ ostatnich podwyżek będzie widoczny w ich wynikach za pierwszy kwartał i do tego czasu nie spodziewam się fali wzrostowej kursów tych spółek. Nie wiemy jak bardzo wzrosną koszty produkcji, łatwiej będzie oceniać sytuację - i to jak radzą sobie spółki z podwyżkami - po pierwszym kwartale" - powiedział PAP Biznes Wizner.

W jego ocenie, głównym czynnikiem, który powinien zadziałać wzrostowo dla przedstawicieli sektora w dalszej części roku jest utrzymanie się dobrej kondycji branży deweloperskiej.

Z danych GUS wynika, że liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w listopadzie 2021 r. wzrosła o 7,2 proc. rdr. Na koniec listopada w budowie było 880,3 tys. mieszkań, o 5,5 proc. więcej niż przed rokiem. W okresie styczeń-listopad deweloperzy przekazali do użytkowania 125,6 tys. mieszkań, o 2 proc. mniej rdr.

"W dłuższym horyzoncie widzę więcej szans dla tej branży, niż ryzyk. W tym roku sektor materiałów budowlanych powinien zachować się lepiej od szerokiego rynku" - dodał Wizner.

Zmiana cen akcji wybranych spółek w 2021 r.
Spółka Zmiana w 2021r. ( w proc.) Zmiana w 2022r. ( w proc.) *
MFO 91,2 1,9
COMPREMUM 69,3 4,7
MERCOR 47,6 1,2
ROPCZYCE 42,5 0,3
ULMA 35,8 -5,3
FERRO 33,2 4,5
SELENAFM 33,0 5,0
DECORA 6,9 9,1
ŚNIEŻKA -14,2 -0,5
LENTEX -16,7 5,8
LIBET -24,4 -3,2

Wzrost kosztów może oznaczać kolejne podwyżki cen produktów

Rozmówcy PAP Biznes zgodnie wskazują, że spółki prawdopodobnie zdecydują się na kolejne podwyżki cen produktów w wyniku wzrostu kosztów. Wyzwaniem może być jednak akceptacja wysokich cen przez konsumentów.

"Spodziewam się podwyżek - wysokie kilka-kilkanaście procent w zależności od asortymentu. Spółki będą próbowały neutralizować wzrost kosztów nie tylko surowców czy logistyki, ale i płac” – powiedziała Sylwia Jaśkiewicz.

"Biorąc pod uwagę coraz +droższe+ zapasy, które spółki posiadają w magazynach, dalsze niesprzyjające otoczenie surowcowe oraz kontynuację presji na wynagrodzenia, można dojść do wniosku, że kolejne podwyżki są nieuniknione" – dodał David Sharma.

Analityk Trigon DM zwrócił uwagę, że nie ma pewności, że konsumenci i finalni odbiorcy materiałów budowlanych będą skłonni zaakceptować równie wysokie podwyżki jak te, które miały miejsce na przestrzeni ostatniego roku/półtora.

Z komunikatu Polskich Składów Budowlanych wynika, że ceny materiałów budowlanych oraz do domu i ogrodu wzrosły w grudniu o 24 proc. rdr, a w całym 2021 r. o 12 proc. rdr. W górę poszły ceny wszystkich grup asortymentowych - najbardziej zdrożała część materiałów tzw. ciężkiej budowlanki - płyty OSB, termoizolacje (styropiany, wełny) oraz wszystkie produkty wytwarzane ze stali, aluminium, drewna i pochodnych ropy naftowej.

Dynamika cen materiałów budowlanych (dane PSB)
Lp. Grupa asortymentowa 12 m-cy 2021 / 12 m-cy 2020 XII 2021 / XII 2020
1 Płyty OSB 56,1% 62,8%
2 Izolacje termiczne 32,3% 57,2%
3 Sucha zabudowa 29,4% 41,9%
4 Dachy, rynny 14,2% 23,5%
5 Instalacje, ogrzewanie 11,8% 18,8%
6 Oświetlenie, elektryka 9,9% 12,8%
7 Izolacje wodochronne 8,1% 17,1%
8 Narzędzia 8,1% 13,9%
9 Stolarka 7,6% 15,8%
10 Ogród, hobby 7,4% 15,9%
11 Płytki, łazienki, kuchnie 7,2% 13,6%
12 Wykończenia 7,1% 14,3%
13 Otoczenie domu 6,7% 13,6%
14 Motoryzacja 6,6% 10,0%
15 Wyposażenie, AGD 5,8% 11,2%
16 Chemia budowlana 5,7% 10,1%
17 Cement, wapno 5,1% 6,9%
18 Farby, lakiery 4,5% 10,1%
19 Ściany, kominy 3,7% 23,4%
20 Dekoracje 3,4% 8,5%

"Wzrosty cen materiałów są efektem gwałtownego popytu oraz niewystarczającej podaży wywołanej zaburzeniami na różnych etapach tradycyjnego łańcucha wytwarzania i dostaw w naszej branży (surowce, komponenty, logistyka). Dodatkowo podwyżki cen energii elektrycznej, gazu, paliw, wzrost kosztów pracy oraz kursów walut będą wpływały na dostępność oraz kolejne podwyżki cen materiałów budowlanych, również tych aktualnie najbardziej deficytowych - termoizolacyjnych, ściennych, spoiw budowlanych (najdotkliwsze w zakresie cementów) oraz importowanych z Dalekiego Wschodu" – ocenił w przesłanym PAP Biznes komentarzu dyrektor zarządu Grupy PSB Handel, Mirosław Lubarski.

Na duże zainteresowanie zakupami remontowo-budowlanymi i skoki cenowe produktów w 2021 r., zwrócił uwagę także dyrektor generalny sieci hurtowni budowlanych Bricoman Polska, Arnaud Boule. Jak zaznaczył, w minionym roku obserwować można było deficyt dostępności materiałów konstrukcyjnych, drewnianych i pochodzących z importu. W 2022 r. spodziewa się on jednak powolnej stabilizacji.

"Spodziewamy się powolnej stabilizacji dostępności i cen wybranych kategorii produktów, ale ogólna tendencja wzrostowa zapewne będzie kontynuowana w 2022, ponieważ nie widać jeszcze stabilizacji cen energii i surowców, jak również zbliżającego się końca pandemii. Dodatkowo, decyzje NBP i rządu na chwilę obecną wydają się niewystarczające by zapobiec dalszemu rozwojowi inflacji” – ocenił dyrektor generalny Bricoman Polska.

Powolna normalizacja w dostawach

Rok 2021 dla wielu firm oznaczał działalność przy przerwanych łańcuchach dostaw, ale – jak wskazują analitycy - sytuacja powoli się normalizuje.

"Ostatnie wypowiedzi i guidance zarówno spółek z sektora, jak i światowych gigantów logistycznych wskazują, że sytuacja w łańcuchach dostaw powoli się normalizuje. Analizując poziomy zapasów spółek z branży możemy również dojść do wniosku, że towaru w Europie jest coraz więcej i jest on łatwiej dostępny niż miało to miejsce w 2021 r.” – ocenił analityk Trigon DM David Sharma.

Jak zaznaczyła Jaśkiewicz z DM BOŚ, spółki od dłuższego czasu pracują w otoczeniu zaburzonych procesów logistycznych, więc nie powinno to stanowić przeszkody w ich działalności, zwłaszcza że niektóre potrafiły przekuć te problemy na swoją korzyść.

"Natomiast rosnące ceny surowców i transportu odciskają swoje piętno. Biorąc pod uwagę poziomy zapasów, myślę, że częściowo wzrost kosztów widzimy, a częściowo zobaczymy w 2022 roku. Spodziewam się spadku marż rdr” – dodała.

Rozmówcy PAP Biznes nie są zgodni w ocenie oczekiwań popytowych na kolejne miesiące.

"Moim zdaniem +peak+ na rynku remontowym mamy już za sobą, a popyt na materiały budowlane związane z pierwotnym rynkiem mieszkaniowym również może schładzać się w całym regionie w najbliższym czasie" – ocenił analityk Trigon DM David Sharma.

Dodatkowo – jego zdaniem - wspierający przez ostatnie 12-18 miesięcy, efekt FIFO powoli wygasa, co może odbić się na rentownościach spółek z branży.

Jaśkiewicz uważa natomiast, że rynek mieszkaniowy w regionie ma się dobrze i popyt na materiały budowlane ma szansę utrzymać się na wysokim poziomie.

"Cykl wykończeniowy/remontowy jest przesunięty w czasie w stosunku do budowy mieszkań, więc popyt ma szansę się utrzymać na wysokim poziomie. Dodatkowo wartość sprzedaży będzie stymulowana wzrostem cen" – dodała.

Dyrektor zarządu Grupy PSB Handel wskazał, że w 2022 r. nie należy spodziewać się znaczącego wzrostu popytu na materiały z uwagi na niewystarczającą moc wykonawczą firm budowlano-remontowych, co przekłada się na ograniczenie zamiarów inwestycyjnych.

"Zawirowania podażowe i logistyczne będą przynajmniej w pierwszych miesiącach 2022 roku wpływały znacząco na sprzedaż części materiałów naszego sektora. Presja popytowa gospodarstw domowych może znacząco osłabnąć w obliczu wzrostów stóp oprocentowania kredytów hipotecznych, z kolei wysoka baza porównawcza (ponadprzeciętne remonty z lat 2020-21) istotnie osłabi dynamikę sprzedaży. Popyt i skala inwestycji w budownictwie niemieszkaniowym będą zależeć od sytuacji polityczno-społecznej i dostępności środków unijnych” – ocenił dyrektor Grupy PSB, która oferuje w 365 składach materiały budowlane oraz w 343 marketach detalicznych (Mrówka) produkty sektora dom i ogród.

"W tym roku popyt prawdopodobnie wciąż będzie duży, ale jego dynamika powinna nieco zwolnić, ponieważ nieunikniony wzrost stóp procentowych ograniczy zdolności kredytowe i atrakcyjność inwestycji w nieruchomości. Poza tym, coraz więcej osób oczekuje stabilizacji cen mieszkań, więc nie powinny spieszyć się z zakupem tak, jak to miało miejsce w 2021 r.” – dodał Arnaud Boule z Bricoman Polska.

W planach inwestycje

Rozmówcy PAP Biznes oczekują, że w 2022 r. spółki z sektora będą dalej się rozwijać, co pociągnie za sobą inwestycje np. w moce produkcyjne.

"Spodziewam się dużych inwestycji w sektorze w 2022 r. Spółki operują blisko pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych. Inwestycje będą miały miejsce i w zakłady produkcyjne i w logistykę. (...) Trzeba też zaznaczyć, że pandemia odsunęła plany inwestycyjne. Spółki wolały zachować ostrożność lub potrzeba inwestycji nie była tak paląca” – oceniła Jaśkiewicz.

"Branża cały czas się rozwija, a spółki nieustannie kontynuują ekspansję zagraniczną, która pociąga za sobą potrzebę inwestycji w nowe centra dystrybucyjne i logistyczne” – dodał Sharma z Trigon DM.

Ponadto, analityk zwrócił uwagę, że w segmencie materiałów budowlanych coraz bardziej widoczne są trendy ESG i OZE, a programy unijne (np. Czyste Powietrze) wspierają termomodernizację, czego beneficjentami są takie spółki jak np. Ferro.

"Udział ekologicznych źródeł ciepła w mixie cały czas rośnie i naszym zdaniem kolejne kwartały mogą przynieść dynamiczny wzrost przychodów w spółkach, które posiadają w swoim asortymencie kotły gazowe czy pompy ciepła” – dodał Sharma.

Dominika Antoniak (PAP Biznes)

doa/ tj/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (10)

dodaj komentarz
rekin1986
Rynek klęknie jak stopa referencyjna podskoczy do ponad 5 rpocent przy takich stopach mało kogo będzie stać na kredyt długoterminowy . Stopy ostro ruszą do góry jak się zacznie odpływ kapitału z rynku finansowego narazie jeszcze siedzi cicho pytanie jak długo

Deweloerka podokoańcza budowy rozpooczęte a jak im mieszkania
Rynek klęknie jak stopa referencyjna podskoczy do ponad 5 rpocent przy takich stopach mało kogo będzie stać na kredyt długoterminowy . Stopy ostro ruszą do góry jak się zacznie odpływ kapitału z rynku finansowego narazie jeszcze siedzi cicho pytanie jak długo

Deweloerka podokoańcza budowy rozpooczęte a jak im mieszkania nie będą schodziły to ceny materiałów pójdą w dół bo nikt przy zdrowych zmysłach nie wpakuje 10 czy 20 mln zł w mury których nie sprzeda w takich okolicznościach lepiej kupić akcje spólki dywidendowej które zawsze możesz sprzedać w odróżnieniu od muru którego na drobne nie podzielisz

Najwięksi gracze mają wolnej kasy sporo tylko bajer polega na tym , że trzeba wiedzieć kiedy rynek może klęknąć jak kupujący nie będą mieli zdolności kredytowej
jasiek2017
No to nieruchomości potanieją )))))))
Drożej już było, czas na m2 po 3000. W końcu kartofel obiecał !
1a2b
podobno już niedługo ma zabraknąć pustaków
men24a
Wszystko drożeje bo towarów nie ma. Łańcuchy dostaw poprzerywane teraz koleje Ukraińskie blokują towary z Chin (przypadek ? Amerykanom strasznie na rękę to)
Dzisiaj byłem kupić rower elektryczny, usłyszałem może za pół roku. Na samochód z salonu już 2 raz termin mi odroczano a już 3 podwyżki dokonało się w tym czasie, zdrożał
Wszystko drożeje bo towarów nie ma. Łańcuchy dostaw poprzerywane teraz koleje Ukraińskie blokują towary z Chin (przypadek ? Amerykanom strasznie na rękę to)
Dzisiaj byłem kupić rower elektryczny, usłyszałem może za pół roku. Na samochód z salonu już 2 raz termin mi odroczano a już 3 podwyżki dokonało się w tym czasie, zdrożał o 22 tys. Cenę mam gwarantowaną ale zobaczymy jak to będzie przy odbiorze, w umowie jest zapisane że tylko różne podatki, cła gdyby zostały fodatkowo nałożone to będą mnie obowiązywać a termin odbioru może być przesuwany w nieskończoność ze względu na covid. Sądzę że z pozostałymi towarami jest podobnie. Widać mocno to po półkach sklepowych, wybór coraz mniejszy.
janoz_lobolotorant
jestem spokojny o swoje piękne nieruchomości
kazikwaw
A z którego biura nieruchomości naganiasz? ;-)
janoz_lobolotorant odpowiada kazikwaw
a ty z którego funduszu skupującego nieruchomości naganiasz?
kazikwaw odpowiada janoz_lobolotorant
Ah, „rozszyfrowałeś” mnie. Jestem od „Goldmana” i czaję się na jakąś kawalerkę w bloku w Sosnowcu albo Radomiu XD

PS. Nie odpowiada się pytaniem, na pytanie :-P
jpelerj
Proste. Producenci chcą skorzystać na spirali inflacyjnej, ale kupujących będzie mniej i nie wypali. Nie ma za co.
ddaamm
Pytanie dnia:
Jeśli wykończy się więcej małych i średnich firm to ceny będą mniejsze czy większe?
Te branże gdzie jest po kilka firm dogadanych co do podziału rynku tam jest zastój, drożyzna i wciskanie kitu.

Powiązane: Budowa domu

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki