REKLAMA

AFORTI HOLDING S.A.: Aktualizacja - Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – maj 2021 r

2021-06-02 12:15
publikacja
2021-06-02 12:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Aforti-Holding-RB-ESPI-30-2021-aktualizacja_Szacunkowe_dane_operacyjne_i_sprzedazowe_Grupy_Aforti_-5-2021-The_estimated_operational_and_sales_data_of_Aforti_Group.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
AFORTI HOLDING S.A.
Temat
Aktualizacja - Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – maj 2021 r
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje
do publicznej wiadomości zaktualizowane szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za maj 2021 roku (zmianie uległy dane dotyczące zleceń windykacyjnych a w ślad za tym zdarzeniem dane dotyczące łącznej sprzedaży).

1) Wymiana walut na platformach online
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w maju 2021 r. wyniosła ok. 374,38 mln PLN oraz była wyższa o 358,97 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po pięciu miesiącach 2021 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 1 643,40 mln PLN, co oznacza wzrost o 247,05 % rok do roku.

2) Zlecenia windykacyjne
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w maju 2021 r. wyniosła ok. 77,81 mln PLN oraz była wyższa
o 54,63 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po pięciu miesiącach 2021 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 348,91 mln PLN, co oznacza wzrost o 45,38 % rok do roku.

3) Sfinansowane wierzytelności
W maju 2021 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok. 0,98 mln PLN oraz była niższa o 66,18 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po pięciu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie
ok. 6,37 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 56,58 % rok do roku.

4) Łączna sprzedaż
W maju 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 102,34 mln EUR i była wyższa o 228,02 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po pięciu miesiącach 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 451,49 mln EUR, co oznacza wzrost o 167,57 % rok do roku.

5) Łączna liczba klientów
W maju 2021 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 6 228.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za maj 2021 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Aforti-Holding-RB-ESPI-30-2021-aktualizacja Szacunkowe_dane_operacyjne_i_sprzedazowe_Grupy_Aforti_-5-2021-The_estimated_operational_and_sales_data_of_Aforti_Group.pdfAforti-Holding-RB-ESPI-30-2021-aktualizacja Szacunkowe_dane_operacyjne_i_sprzedazowe_Grupy_Aforti_-5-2021-The_estimated_operational_and_sales_data_of_Aforti_Group.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Update
- The estimated operating and sales data for the AFORTI Capital Group - May
2021


The
Management Board of AFORTI Holding S.A. with its registered office in
Warsaw (hereinafter: "Company", "Issuer") hereby presents to the public
the updated operating and sales estimates of AFORTI Capital Group for
May 2021 (data on collection orders changed, followed by data on total
sales).


1)
Currency exchange on online platformsThe
trading value on the currency exchange platform in May 2021 amounted to
approximately PLN 374.38 million and was 358.97% higher than that of the
same period last year.


On
a cumulative basis, after five months of 2021, the total turnover value
on the foreign exchange platform reached approximately PLN 1,643.40
million, representing a year-on-year increase of 247.05%.


2)
Recovery ordersThe
nominal value of recovery order in May 2021 amounted to approximately
PLN 77.81 million and was 54.63 % higher year-on-year.


Cumulatively,
after five months of 2021, the nominal value of collection orders
reached approximately PLN 348.91 million, up 45.38 % year-on-year.


3)
Debt claims financedIn
May 2021, the value of financed receivables by AFORTI Factor amounted to
approximately PLN 0.98 million and was 66.18 % lower than in the same
period of the previous year.


On
a cumulative basis, AFORTI Factor financed a total of approximately PLN
6.37 million of receivables after five months of the current year,
recording a year-on-year reduction of 56.58 %.


4)
Total sales In
May 2021, total sales in the AFORTI Group amounted to approximately EUR
102.34 million, up 228.02 % year-on-year.


Cumulatively,
after five months of 2021, total sales in the AFORTI Group reached
approximately EUR 451.49 million, an increase of 167.57 % year-on-year.


5)
Total number of customersIn
May 2021, the total number of customers in the AFORTI Capital Group was
6,228.


A
table containing the reported estimates for May 2021 together with
comparative data is attached to this current report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki