REKLAMA

4MOBILITY: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 grudnia 2020 r.

2020-11-23 17:56
publikacja
2020-11-23 17:56
Zarząd spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej: „Emitentem” lub „Spółką” informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 23 listopada 2020 r., działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2020 roku, o godz. 11:00, w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4, 00-362 Warszawa Śródmieście, zwanego dalej: „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:
1)Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2)Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5)Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6)Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 21a. ust. 1 lit. a).
7)Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8)Wolne głosy i wnioski.
9)Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz inne niezbędne dokumenty i informacje stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.4mobility.pl

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
20201123_175628_0000130599_0000126319.pdf
20201123_175628_0000130599_0000126320.pdf
20201123_175628_0000130599_0000126321.pdf
20201123_175628_0000130599_0000126322.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki