403 tys. Ukraińców w ZUS-ie

531 tys. obcokrajowców płaci składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co oznacza wzrost o 43 proc. Najliczniejszą grupą pozostają Ukraińcy – 403 tys. osób. 

(fot. Tomasz Sternicki / FORUM)

Jak podaje centrum analiz PKO Banku Polskiego, w 2018 roku już 531 tys. obcokrajowców dokłada swoje stawki do ZUS-u. Co nie dziwi, najliczniejszą grupę stanowią Ukraińcy, liczba ubezpieczonych w ujęciu rok do roku wzrosła o 41,7 proc. 

– Silne wzrosty liczby ubezpieczonych obcokrajowców odzwierciedlają legalizację ich pobytu w Polsce i zmianę charakteru migracji na bardziej trwały, co jest wsparciem dla bieżącej sytuacji finansów publicznych – podaje PKO BP. 

Jak pisaliśmy na łamach Bankier.pl w artykule: "Bezrobotni Ukraińcy. Niewielu pobiera zasiłki", około 293 tys. cudzoziemców zostało zarejestrowanych w systemie ubezpieczeń społecznych na koniec 2016 roku i stanowili oni około 1,9 proc. ogółu ubezpieczonych w Polsce. Najczęściej byli to obywatele Ukrainy – ich udział określa się na 66 proc., co – jak czytamy w opracowaniu MRPiPS – oznacza wzrost liczby ubezpieczonych od początku 2016 roku o ok. 92 proc.

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podanych w serwisie Kresy.pl, na koniec III kwartału 2017 r. zgłoszonych do polskiego ubezpieczenia społecznego było 308 tys. Ukraińców, natomiast osób uprawnionych do emerytur w październiku 2017 roku było 960, a uprawnionych do otrzymania dopłaty do emerytury minimalnej 263.

Weronika Szkwarek

Źródło:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
16 17 janusz26904029

Żal ludzi, nie wiedzą w jaki syf wdepnęli.

! Odpowiedz
13 19 ploosz

A o 1000 euro emerytury ktore dostaną Polacy na zachodzie sie nie martwisz?

! Odpowiedz
21 23 cek

Szkoda ze będzie trzeba im płacić co najmniej po 1000 emerytury,

! Odpowiedz

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

 • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

  Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.