REKLAMA

"300+" na wyprawkę a rozliczenie roczne PIT

2019-01-08 08:00
publikacja
2019-01-08 08:00

Czy rodzice dzieci uczących się muszą rozliczać w deklaracji rocznej PIT świadczenie z programu "Dobry start", czyli 300 zł na wyprawkę dla dziecka? Kogo obowiązuje zwolnienie z podatku?

fot. / / YAY Foto

300 zł na wyprawkę - komu przysługuje?

Nowością wprowadzoną w 2018 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1061) jest program „Dobry start”, zwany inaczej „300+”. Zgodnie z rozporządzeniem świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Świadczenie wypłaca się rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, to świadczenie może być otrzymywane przez rodzica/opiekuna aż do ukończenia przez dziecko 24. roku życia. Na wypłatę świadczenia może liczyć każda uprawniona rodzina niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. Koniecznym jest jednak złożenie wniosku o wypłatę „300+” (zobacz: Jak złożyć wniosek o 300 zł na wyprawkę krok po kroku). Świadczenie przysługuje tylko na dzieci uczące się w szkole i nie obejmuje dzieci uczęszczających do przedszkola, czy do tzw. „zerówki” oraz studentów.

Należy pamiętać również o tym, że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia "Dobry start" ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia.

Rozlicz PIT za 2018 rok przez internet. Bezpłatny, prosty w obsłudze program pobierz na komputer lub wypełnij deklarację online. W ten sposób wyślesz swój PIT do urzędu skarbowego bez wychodzenia z domu.

Zwolnienie od podatku – takie same zasady jak przy "500+"

Osoby pobierające świadczenie „Dobry start” są zwolnione od wykazywania w rocznym zeznaniu podatkowym informacji o kwotach wypłacanych z programu. Analogicznie jak przy „500+”, podatnicy osiągający inny dochód aniżeli „300+”, są zobowiązani do wykazania w zeznaniu podatkowym jedynie źródeł przychodu wynikających z ustawy o PIT. Świadczenie „Dobry start” zaś jako takie źródło opodatkowanego przychodu traktowane być nie może. Z kolei osoby, które nie mają innych źródeł przychodu aniżeli „300+” bądź "500+", nie muszą w ogóle składać zeznania podatkowego.

Zwolnienie z opodatkowania kwot otrzymywanych z programu "300+", oznacza, że w trakcie roku jednostka wypłacająca (jednostka organizacyjna gminy lub powiatu) nie pobiera zaliczki na podatek – a uprawniony otrzymuję kwotę 300 zł lub jej wielokrotność , jeśli ma 2 i więcej dzieci w wieku szkolnym. W związku z powyższym zeznanie roczne podatnika za rok 2018 nie będzie zawierało żadnej informacji o kwotach, jakie otrzymał z programu "300+".

Zwolnione z opodatkowania świadczenie 300 plus na wyprawkę dziecka w wieku szkolnym nie ogranicza również prawa do zwrotu niewykorzystanej (nieodliczanej od podatku) kwoty ulgi prorodzinnej.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że tak samo, jak przy świadczeniu „500+” pobieranie świadczenia „300+” nie wpływa na inne ulgi podatkowe, co oznacza, że po spełnieniu wymagań ustawowych, podatnik może skorzystać z ulgi prorodzinnej bez względu na to, czy otrzymuje świadczenie „Dobry start”. Z takiego odliczenia będzie mógł skorzystać podatnik, który spełnia wymogi ustawowe – tzn. w pierwszej kolejności po odliczeniu składek na ZUS jego dochód nie przekracza wspólnie z małżonkiem kwoty 112 000 zł (limit ten w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko bądź dzieci wynosi natomiast 56 000 zł). W związku z otrzymywaniem świadczenia nie zostaje również ograniczone prawo podatnika do zwrotu nieodliczonej od podatku kwoty ulgi prorodzinnej.

Reklama

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Źródło:
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Dobry start - 300 zł na wyprawkę szkolną

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki