REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

300 zł na wyprawkę – krok po kroku. Jak złożyć wniosek o 300+?

2018-08-30 14:47, akt.2021-08-27 12:40
publikacja
2018-08-30 14:47
aktualizacja
2021-08-27 12:40
300 zł na wyprawkę – krok po kroku. Jak złożyć wniosek o 300+?
300 zł na wyprawkę – krok po kroku. Jak złożyć wniosek o 300+?
fot. Krystian Maj / / FORUM

„Dobry start”, czyli tzw. 300+ na dziecko to program rządowy oferujący jednorazowe świadczenie na zakup wyprawki szkolnej. Do końca ubiegłego roku na wsparcie przeznaczone zostały ponad 4 mld zł. Opowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania o 300 plus 2021.

– "Dobry Start" to potężne wsparcie w ramach polityki prorodzinnej. Do rodzin trafiło już w jego ramach około 4 mld zł, a korzysta z niego każdego roku 4,5 mln uczniów. Dzięki elektronizacji budżet oszczędzi w ciągu 11 lat ok. 0,5 mld zł. Te środki zostaną przeznaczone na kolejne programy prorodzinne, m.in. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – zadeklarowała minister Maląg.

Dla kogo 300+ na wyprawkę?

300 zł na wyprawkę w ramach rządowego programu „Dobry Start” przysługuje jeden raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci z niepełnosprawnościami, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

300+ a „zerówka”

300 zł wyprawki dla dziecka przysługuje wyłącznie uczniom. Program „Dobry Start” nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Świadczenie nie przysługuje również studentom – informuje ministerstwo. 

300 plus - dla kogo bez ograniczeń?

Świadczenie rodzinne w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka otrzymają wszystkie rodzinny na każde dziecko bez względu na wysokość dochodu. Warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie odpowiedniego wniosku za pomocą drogi elektronicznej do ZUS za pomocą portalu informacyjno-usługowy [email protected] na stronie https://empatia.mpips.gov.pl, bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS.

10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową

Poradnik

10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową

Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.
Masz pytanie? Napisz na [email protected]

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Czy student może otrzymać wyprawkę 300 plus?

Co do zasady "Dobry start", czyli 300 zł na wyprawkę przysługuje uczniom uczącym się szkołach. Program wypłaty 300 zł na rozpoczęcie roku szkolnego nie obejmuje studentów. Natomiast od 2019 roku ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Jak otrzymać 300 zł na wyprawkę?

Aby otrzymać 300 zł wyprawki dla dziecka w ramach programu „Dobry Start”, należy złożyć wniosek o świadczenie. Od roku szkolnego 2021/2022 wnioski o świadczenie "300+" można składać wyłącznie drogą elektroniczną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wcześniej procesem przyjmowania i wypłacania wniosków zajmowały się urzędy miasta/gminy, ośrodki pomocy społecznej lub inne jednostki organizacyjne.

Oprócz sposobu wypłaty świadczenia w ramach programu „Dobry Start” inaczej będzie odbywać się także przekazanie środków. Od roku szkolnego 2021/2022 wypłata pieniędzy będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Wniosek mogą złożyć rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowi faktyczni dziecka, czyli osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo wychowawczej.

Jak złożyć wniosek o 300+ online?

Wniosek 300 plus można złożyć przez internet za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, korzystając z PUE ZUS lub za pomocą bankowości elektronicznej. W których bankach można złożyć wniosek o 300+ na wyprawkę szkolną dla dziecka?

Banki, które umożliwiają złożenia tzw. "wniosku 300":

 • PKO Bank Polski (oraz Inteligo),
 • Bank Pekao SA,
 • mBank,
 • ING Bank Śląski SA,
 • Alior Bank,
 • T-Mobile Usługi Bankowe,
 • Bank Pocztowy SA,
 • Credit Agricole Bank Polska SA,
 • Bank Millennium,
 • Getin Noble Bank SA,
 • Nest Bank,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz banki zrzeszone,
 • SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze,
 • BNP Paribas Bank Polska SA.

Po zalogowaniu do bankowości internetowej użytkownicy mogą składać wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną online. Część wniosku wypełnia się automatycznie na podstawie dostępnych danych osobowych, resztę pisma wnioskodawca uzupełnia samodzielnie.

Rodziny dziecka z niepełnosprawnościami, legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znaczących stopniu niepełnosprawności do wniosku może dołączyć kopię dokumentu.

Banki stosują maksymalne uproszczenie procedury. Na skrzynkę e-mailową przychodzą tylko wiadomości w przypadku ewentualnej odmowy wypłacenia świadczenia. W innych sytuacjach, 300 zł na wyprawkę dla dziecka będą wypłacane na podstawie wniosku bez wydawania decyzji administracyjnej. Odpowiedni organ wyśle potwierdzenie na podany adres e-mail.

Wyprawka 300 plus - wniosek do ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował możliwość złożenia wniosku o 300 plus online, tym samym w 2019 r. dołączył ponownie do grona instytucji udostępniających staranie się o świadczenia rodzinne internetowo. 

 Od 2019 roku wniosek o "300+" online wnioskodawca może złożyć i wysłać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. W celu złożenia pisma wnioskodawca musi posiadać konto PUE ZUS. Można założyć je przez internet. Instrukcje znajdują się na stronie internetowej zus.pl.  Cała procedura składa się z czterech kroków. Od zarejerstorwania się i wypełnienia krótkiego forumlarza po wybór hasła i sposób weryfikacji. ZUS oferuję trzy opcje potwierdzenia tożsamości przy zakładaniu konta PUE:

 • za pomocą profilu zaufanego ePUAP,
 • za pomocą certyfikatu kwalifikowanego,
 • osobiście w dowolnej placówce ZUS. 

Jeżeli zainteresowana osoba posiada konto w banku, z którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł porozumienie to do rejestracji można wykorzystać serwis bankowości elektronicznej.

Jak wniosek o 300 plus przez portal [email protected]"?

Złożenie wniosku 300+ przez portal empatia.mrpips.gov.pl związane jest z koniecznością posiadania konta potwierdzonego za pomocą profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Przez portal [email protected]" użytkownicy mogą złożyć nie tylko pisma o 300 zł na wyprawkę szkolną czy 500+ na dziecko, ale także wszystkie wnioski o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy, przeczytamy na stronie ministerstwa. 

W celu złożenia wniosku 300 plus, po założeniu konta na „[email protected]” należy wykonać następujące czynności:

 • z zakładki na stronie głównej wybrać rodzaj wniosku „Dobry start”,
 • przygotować niezbędne dokumenty,
 • wpisać nazwę miejscowości, w której znajduje się instytucja, do której będzie składany wniosek,
 • wybrać z listy odpowiedni urząd - musić być to instytucja właściwa ze względu na miejsce zamieszkania, (a nie zameldowania), od tego bowiem zależy czy wniosek trafi do właściwego urzędu,
 • uzupełnić formularz wszystkie niezbędne informacje, 
 • dołączyć kopie niezbędnych dokuentów za pomcą kreatora wniosków,
 • sprawdzić wprowadzone dane w podsumowaniu,
 • przejść do  zakładki „Dokumenty robocze” i wysłać wniosek.

Na wskazany przy rejestracji adres mailowy wnioskodawca otrzyma Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPO) wniosku 300+. W zakładce "Dokumenty wysłane" można sprawdzić status wniosku. Informacja o przyznaniu świadczenia zostanie przesłana w wiadomości e-mail. 

"Dobry Start" 2021 dla kogo wniosek online?

"300+" na wyprawkę szkolną przysługuje: rodzicom (matce lub ojcu dziecka), opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję), opiekunowi prawnemu dziecka (osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem), osobie uczącej się (pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty).

Dodatkowo rządowe świadczenie w ramach programu "Dobry start" przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tym przypadku wnioseki o przyznanie 300 zł na wyprawkę szkolną może złożyć:

 • rodzina zastępcza,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
 • osoba ucząca się będąca osobą usamodzielnianą.

W sytuacji gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia dobry start czyli w wysokości 150 zł, podkreśla ministerstwo.

Kiedy złożyć wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną?

Wniosek o 300 plus online na wyprawkę szkolną na dziecka można składać od 1 lipca przez stronę ministerstwa empatia.mrpips.gov.pl, bankowość internetową oraz Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

Kiedy wniosek o 300 plus zostanie rozpatrzony i przelany?

300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka zostanie przelane do 30 września, o ile wnioskodawca złożył dokument w lipcu lub sierpniu. Natomiast jeżeli wniosek został złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie – czas na przelanie środków wynosi maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Czy 300+ może zająć komornik?

Jak informuje resort pracy, pieniądze na wyprawkę nie podlegają egzekucji komorniczej, dlatego też komornik nie może zająć 300 zł z programu „Dobry Start”. - Aby jednak uniknąć nieporozumień możliwych w przypadku egzekucji z rachunku bankowego, osoby wobec których prowadzona jest egzekucja komornicza, nie powinny wybierać wypłaty świadczenia na konto bankowe – w tym celu, z gminnym organem właściwym, w którym składany jest wniosek, należy ustalić inną formę wypłaty świadczenia (np. przekaz pocztowy) – podaje resort Elżbiety Rafalskiej.

Czy 300+ wlicza się do dochodu?

Świadczenie 300 zł z programu „Dobry Start” nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia rodziny. Dlatego też 300 zł na wyprawkę nie spowoduje utraty zasiłku z pomocy społecznej.

300+ – kiedy decyzja?

300 zł wyprawki dla dziecka przysługuje wszystkim dzieciom rozpoczynającym naukę w nowym roku szkolnym. W przypadku tego programu zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej. 300+ jest zwolnione z podatku.  

Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Dobry Start”.

Wniosek o 300+ po rozpoczęciu roku szkolnego

Rodzice mogą się ubiegać o 300 zł wyprawki dla dziecka mimo rozpoczęcia roku szkolnego. Mają taką możliwość do 30 listopada. Wypłata wyprawki nastąpi wówczas w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

300+ – jakie dokumenty są potrzebne

Jak podaje resort pracy, aby skutecznie wypełnić wniosek, należy przygotować następujące dokumenty i informacje: dane swoje oraz dzieci, na które będzie się składało wniosek, adres e-mail, adresy szkół, do których dzieci będą uczęszczać w roku szkolnym 2021/2022, numer rachunku bankowego, na który ma być przekazane świadczenie.

Dokumenty potrzebne do uzyskania 300 zł wyprawki:

 • dokładny adres miejsca zamieszkania,
 • numer rachunku bankowego, na który ma być przekazane świadczenie dobry start,
 • dane dzieci, na które składa się wniosek,
 • dokładne dane adresowe szkół, w których od września będą się uczyć dzieci.

W razie błędów urząd realizujący wniosek będzie kontaktował się bezpośrednio z wnioskodawcą.

300+ a zwrot świadczenia

Resort pracy podaje, że zwrotu 300 zł na wyprawkę dla dziecka można zażądać, jeśli:

 • świadczenie dobry start wypłacono na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
 • świadczenie dobry start wypłacono mimo braku prawa do tego świadczenia;
 • świadczenie dobry start wypłacono osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

Decyzję o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia wydaje gmina, która przyznała świadczenie. Zatem w celu uzyskania szczegółowych wiążących informacji dotyczących tej kwestii należy się zwrócić do gminy, która przyznaje świadczenia.

WSZ/DF

Źródło:
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (3)

dodaj komentarz
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
pull_up
Jeśli rodzice najwyraźniej nie mają sprawnych głów, rąk oraz nóg aby zarobić pieniądze dla swoich dzieci, śmiem wątpić że prawidłowo wypełnią wnioski. Pozytywnie życzę im jak największej ilości pomyłek
ceskiponcek
Przez to jest ta inflacja i przez to podnoszą stopy. Czyli też muszę mieć 6 dzieci.

Powiązane: Dobry start - 300 zł na wyprawkę szkolną

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki