REKLAMA

300 zł na wyprawkę – krok po kroku. Jak złożyć wniosek o 300+?

2018-08-30 14:47, akt.2019-10-18 08:23
publikacja
2018-08-30 14:47
aktualizacja
2019-10-18 08:23

„Dobry start” jest programem rządu, dzięki któremu rodzice dzieci rozpoczynających naukę, mogą otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną. To wsparcie dla 4,6 mln uczniów. Opowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania o 300 plus 2019.

/ fot. Krystian Maj / FORUM

–  Wypłaty są szybsze, niż można było się tego spodziewać. To pokazuje, że to, co zostało zbudowane na bazie programu „Rodzina 500+”, jest maszyną, która sprawnie obsługuje różne obszary wypłat – poinformowała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej na stronie resortu.

Od rozpoczęcia tegorocznej edycji programu, czyli 1 lipca do 30 września 2019 roku złożono 3 137,4 wniosków o świadczenie „Dobry Start”, informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W formie elektronicznej wpłynęło 61,83% pism, czyli 1 939,7 tys. wniosków. 

Dla kogo 300+ na wyprawkę?

300 zł na wyprawkę w ramach programu „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

300+ a „zerówka”

300 zł wyprawki dla dziecka przysługuje uczniom. Program „Dobry Start” nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole – informuje ministerstwo.

300 plus - dla kogo bez ograniczeń?

Świadczenie rodzinne w wysokości 300 zł wyprawki dla dziecka otrzymają wszystkie rodzinny na każde dziecko bez względu na wysokość dochodu. Warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie odpowiedniego wniosku we właściwej instytucji w podanym terminie. Wzór wniosku obowiązujący od sierpnia 2019 roku dostępny jest na stronie ministerstwa rodziny

Czy student może otrzymać wyprawkę 300 plus?

Co do zasady 300 zł wyprawki przysługuje uczniom uczącym się szkołach. Program wypłaty 300 zł na rozpoczęcie roku szkolnego nie obejmuje studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Jak otrzymać 300 zł na wyprawkę?

Aby otrzymać 300 zł wyprawki dla dziecka w ramach programu „Dobry Start”, należy złożyć wniosek o świadczenie. Można złożyć o świadczenie 300+ wniosek elektroniczny lub pismo w tradycyjnej formie. Obecnie realizacją programu zajmują się te same instytucje, co w przypadku „Rodziny 500+”. Może to być urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna – jak np. centrum świadczeń.

Aby sprawdzić, gdzie złożyć wniosek na 300+, należy odwiedzić stronę ministerstwa pracy: „Sprawdź, gdzie złożyć wniosek o „Dobry Start”. Na terenie całej Polski jest 2480 placówek, do których można złożyć wniosek przeczytamy na stronie ministerstwa.

Wniosek mogą złożyć rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowi faktyczni dziecka, czyli osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo wychowawczej.

Jak złożyć wniosek o 300+ online?

Wniosek 300 plus można złożyć przez internet za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl lub za pomocą bankowości elektronicznej. W których bankach można złożyć wniosek o 300+ na wyprawkę?

Banki, które umożliwiają złożenia tzw. "wniosku 300":

 • PKO Bank Polski (oraz Inteligo)
 • Bank Pekao SA
 • mBank
 • ING Bank Śląski SA
 • Alior Bank
 • T-Mobile Usługi Bankowe
 • Bank Pocztowy SA
 • Credit Agricole Bank Polska SA
 • Bank Millennium
 • Getin Noble Bank SA
 • Nest Bank
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz banki zrzeszone
 • SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze
 • BNP Paribas Bank Polska SA

Po zalogowaniu do bankowości internetowej użytkownicy mogą składać wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną online. Część wniosku wypełnia się automatycznie na podstawie dostępnych danych osobowych, resztę pisma wnioskodawca uzupełnia samodzielnie.

Rodziny dziecka niepełnosprawnego, legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znaczących stopniu niepełnosprawności do wniosku może dołączyć kopię dokumentu.

Banki stosują maksymalne uproszczenie procedury. Na skrzynkę e-mailową przychodzą tylko wiadomości w przypadku ewentualnej odmowy wypłacenia świadczenia. W innych sytuacjach, 300 zł na wyprawkę dla dziecka będą wypłacane na podstawie wniosku bez wydawania decyzji administracyjnej. Odpowiedni organ wyśle potwierdzenie na podany adres e-mail.

W celu sprawdzenia statusu wniosku 300+ należy zwrócić się do odpowiedniego organu gminy. 

Wyprawka 300 plus - wniosek do ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował możliwość złożenia wniosku o 300 plus online, tym samym dołączył ponownie do grona instytucji udostępniających staranie się o świadczenia rodzinne internetowo. W 2018 roku ZUS wnioski 300+ nie były obsługiwane przez placówki.

W 2019 roku 300+ wniosek online wnioskodawca może złożyć i wysłać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. W celu złożenia pisma wnioskodawca musi posiadać konto PUE ZUS. Można założyć je przez internet. Instrukcje znajdują się na stronie internetowej zus.pl.  Cała procedura składa się z czterech kroków. Od zarejerstorwania się i wypełnienia krótkiego forumlarza po wybór hasła i sposób weryfikacji. ZUS oferuję trzy opcje potwierdzenia tożsamości przy zakładaniu konta PUE:

 • za pomocą profilu zaufanego ePUAP,
 • za pomocą certyfikatu kwalifikowanego,
 • osobiście w dowolnej placówce ZUS. 

Jeżeli zainteresowana osoba posiada konto w banku, z którym ZUS zawarł porozumienie to do rejestracji można wykorzystać serwis bankowości elektronicznej.

Papierowe pisma o świadczenia z tytułu wyprawki szkolnej nie są przyjmowane w instytucji. Tradycyjne wnioski o świadczenie Dobry Start wnioskodawca składa w urzędzie, który zajmuje się ustalaniem prawa do tych świadczeń tj. w urzędzie gminy, miasta albo ośrodku pomocy społecznej.

Jak wniosek o 300 plus przez portal „Emp@tia"?

Złożenie wniosku 300+ przez portal empatia.mrpips.gov.pl związane jest z koniecznością posiadania konta potwierdzonego za pomocą profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Przez portal „Emp@tia" użytkownicy mogą złożyć nie tlyko pisma o 300 zł na wyprawkę szkolną czy 500+ na dziecko, ale także wszystkie wnioski o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy, przeczytamy na stronie ministerstwa. 

W celu złożenia wniosku 300 plus, po założeniu konta na „Emp@tii” należy wykonać następujące czynności:

 • z zakładki na stronie głównej wybrać rodzaj wniosku „Dobry start”,
 • przygotować niezbędne dokumenty,
 • wpisać nazwę miejscowości, w której znajduje się instytucja, do której będzie składany wniosek,
 • wybrać z listy odpowiedni urząd - musić być to instytucja właściwa ze względu na miejsce zamieszkania, (a nie zameldowania), od tego bowiem zależy czy wniosek trafi do właściwego urzędu,
 • uzupełnić formularz wszystkie niezbędne informacje, 
 • dołączyć kopie niezbędnych dokuentów za pomcą kreatora wniosków,
 • sprawdzić wprowadzone dane w podsumowaniu,
 • przejść do  zakładki „Dokumenty robocze” i wysłać wniosek.

Na wskazany przy rejestracji adres mailowy wnioskodawca otrzyma Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPO) wniosku 300+. W zakładce "Dokumenty wysłane" można sprawdzić status wniosku. Informacja o przyznaniu świadczenia zostanie przesłana w wiadomości e-mail. 

"Dobry Start" 2019 dla kogo wniosek online?

Jak podaje resort, wniosku o 300 plus online nie można złożyć na dzieci znajdujące się w pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek składają bezpośrednio w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

W odniesieniu do dzieci przebywających w pieczy zastępczej świadczeniat będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Kiedy złożyć wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną?

Wniosek 300 plus online można było składać już od 1 lipca przez stronę ministerstwa empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość internetową. Od 1 sierpnia natomiast można było to wykonać drogą papierową. Wniosek należy złożyć najpóźniej 30 listopada.

Kiedy wniosek o 300 plus zostanie rozpatrzony i przelany?

300 zł na wyprawkę szkolną zostanie przelane do 30 września, o ile wnioskodawca złożył dokument w lipcu lub sierpniu. Jeżeli wniosek został złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie – gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Czy 300+ może zająć komornik?

Jak informuje resort pracy, pieniądze na wyprawkę nie podlegają egzekucji komorniczej, dlatego też komornik nie może zająć 300 zł z programu „Dobry Start”. - Aby jednak uniknąć nieporozumień możliwych w przypadku egzekucji z rachunku bankowego, osoby wobec których prowadzona jest egzekucja komornicza, nie powinny wybierać wypłaty świadczenia na konto bankowe – w tym celu, z gminnym organem właściwym, w którym składany jest wniosek, należy ustalić inną formę wypłaty świadczenia (np. przekaz pocztowy) – podaje resort Elżbiety Rafalskiej.

Czy 300+ wlicza się do dochodu?

Świadczenie 300 zł z programu „Dobry Start” nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia rodziny. Dlatego też 300 zł na wyprawkę nie spowoduje utraty zasiłku z pomocy społecznej.

300+ – kiedy decyzja?

300 zł wyprawki dla dziecka przysługuje wszystkim dzieciom rozpoczynającym naukę w nowym roku szkolnym. W przypadku tego programu zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej. 300+ jest zwolnione z podatku.  

Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Dobry Start”.

Wniosek o 300+ po rozpoczęciu roku szkolnego

Rodzice mogą się ubiegać o 300 zł wyprawki dla dziecka mimo rozpoczęcia roku szkolnego. Mają taką możliwość do 30 listopada. Wypłata wyprawki nastąpi wówczas w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

300+ – jakie dokumenty są potrzebne

Jak podaje resort pracy, aby skutecznie wypełnić wniosek, należy przygotować następujące dokumenty i informacje: dane swoje oraz dzieci, na które będzie się składało wniosek, adres e-mail, adresy szkół, do których dzieci będą uczęszczać w roku szkolnym 2019/2020, numer rachunku bankowego, na który ma być przekazane świadczenie.

Dokumenty potrzebne do uzyskania 300 zł wyprawki:

 • dokładny adres miejsca zamieszkania,
 • numer rachunku bankowego, na który ma być przekazane świadczenie dobry start,
 • dane dzieci, na które składa się wniosek,
 • dokładne dane adresowe szkół, w których od września będą się uczyć dzieci.

W razie błędów urząd realizujący wniosek będzie kontaktował się bezpośrednio z wnioskodawcą.

300+ a zwrot świadczenia

Resort pracy podaje, że zwrotu 300 zł na wyprawkę dla dziecka można zażądać, jeśli:

 • świadczenie dobry start wypłacono na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
 • świadczenie dobry start wypłacono mimo braku prawa do tego świadczenia;
 • świadczenie dobry start wypłacono osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

Decyzję o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia wydaje gmina, która przyznała świadczenie. Zatem w celu uzyskania szczegółowych wiążących informacji dotyczących tej kwestii należy się zwrócić do gminy, która przyznaje świadczenia.

WSZ

Źródło:
Tematy
Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Komentarze (2)

dodaj komentarz
marcinn89
Bardzo dziwne rzeczy się wyprawiają w tym kraju i na całym świecie. Parę dni temu czytałem na blogu Kejti jak kobieta w jeden dzień zarobiła w przybliżeniu ok 4000 zł siedząc na tyłku klikając w klawiaturę, więc już mnie absolutnie nic nie zdziwi, gdzie zwykły człowiek musi calutki miesiąc na to harować (najlepiej Bardzo dziwne rzeczy się wyprawiają w tym kraju i na całym świecie. Parę dni temu czytałem na blogu Kejti jak kobieta w jeden dzień zarobiła w przybliżeniu ok 4000 zł siedząc na tyłku klikając w klawiaturę, więc już mnie absolutnie nic nie zdziwi, gdzie zwykły człowiek musi calutki miesiąc na to harować (najlepiej wpisać sobie w wyszukiwarce google blog kejti i sprawdzić). Przedziwne rzeczy się dzieją po tej całej pandemii i według mnie będzie jeszcze gorzej dla niektórych osób.
pull_up
Jeśli rodzice najwyraźniej nie mają sprawnych głów, rąk oraz nóg aby zarobić pieniądze dla swoich dzieci, śmiem wątpić że prawidłowo wypełnią wnioski. Pozytywnie życzę im jak największej ilości pomyłek

Powiązane: Dobry start - 300 zł na wyprawkę szkolną

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki