300 zł na wyprawkę – krok po kroku. Jak złożyć wniosek o 300+?

"Dobry Start" jest programem rządu, dzięki któremu rodzice dzieci rozpoczynających naukę w szkole, mogą otrzymać 300 zł na wyprawkę. Do 17 sierpnia przyznano już 2,33 mln świadczeń. Opowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania o 300+.

(fot. Krystian Maj / FORUM)

–  Wypłaty są szybsze, niż można było się tego spodziewać. To pokazuje, że to, co zostało zbudowane na bazie programu "Rodzina 500+", jest maszyną, która sprawnie obsługuje różne obszary wypłat – poinformowała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej na stronie resortu.

Ministerstwo pracy podało, że do 17 sierpnia złożono 2 333 275 wniosków o świadczenie "Dobry Start" w tym drogą tradycyjną (papierową) złożono 976 668 wniosków. Samorządy w tym okresie przyznały 2 333 050 świadczeń i wypłaciły 1 194 829 świadczeń "Dobry Start". W ciągu 1,5 miesiąca działania programu „Dobry Start” co 4. uczeń otrzymał już świadczenie. To 358,4 mln zł wsparcia, które trafiło do polskich rodzin.

Dla kogo 300+ na wyprawkę?

300 zł na wyprawkę w ramach programu „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

300+ a „zerówka”

300 zł wyprawki dla dziecka przysługuje uczniom. Program „Dobry Start” nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole – informuje ministerstwo.

Czy student może otrzymać 300 zł na wyprawkę?

Co do zasady 300 zł wyprawki przysługuje uczniom uczącym się szkołach. Program wypłaty 300 zł na rozpoczęcie roku szkolnego nie obejmuje studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Jak otrzymać 300 zł na wyprawkę?

Aby otrzymać 300 zł wyprawki dla dziecka w ramach programu "Dobry Start", należy złożyć wniosek o świadczenie. Obecnie realizacją programu zajmują się te same instytucje, co w przypadku „Rodziny 500+”. Może to być urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna – jak np. centrum świadczeń.

Aby sprawdzić, gdzie złożyć wniosek na 300+, należy odwiedzić stronę ministerstwa pracy: „Sprawdź, gdzie złożyć wniosek o „Dobry Start”.

Wniosek mogą złożyć rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowi faktyczni dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo wychowawczej.

Jak złożyć wniosek o 300+ online?

Wniosek o 300+ można złożyć przez internet za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl lub za pomocą bankowości elektronicznej. W których bankach można złożyć wniosek o 300+ na wyprawkę?

Banki, które umożliwiają złożenia wniosku o 300+:

 • PKO Bank Polski
 • Bank Pekao SA
 • mBank
 • ING Bank Śląski
 • Alior Bank
 • T-Mobile Usługi Bankowe
 • Bank Pocztowy SA
 • Credit Agricole
 • Bank Millennium
 • Getin Bank
 • Nest Bank
 • Banki Spółdzielcze SGB
 • Bank BPS SA

Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas. Natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie "Dobry Start" i będzie zachęcać do złożenia wniosku, korzystając z Profilu zaufanego.

Kiedy złożyć wniosek o przyznanie 300 zł na wyprawkę dla dziecka?

Wniosek o świadczenie na „Dobry Start” można było składać już od 1 lipca online przez stronę ministerstwa empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość internetową. Od 1 sierpnia natomiast można było to wykonać drogą papierową. Wniosek należy złożyć najpóźniej 30 listopada.

Kiedy 300 zł na wyprawkę zostanie przelane?

300 zł na wyprawkę zostanie przelane do 30 września, o ile wnioskodawca złożył dokument w lipcu lub sierpniu. Jeżeli wniosek został złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie – gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Czy 300+ może zająć komornik?

Jak informuje resort pracy, pieniądze na wyprawkę nie podlegają egzekucji komorniczej, dlatego też komornik nie może zająć 300 zł z programu „Dobry Start”. - Aby jednak uniknąć nieporozumień możliwych w przypadku egzekucji z rachunku bankowego, osoby wobec których prowadzona jest egzekucja komornicza, nie powinny wybierać wypłaty świadczenia na konto bankowe – w tym celu, z gminnym organem właściwym, w którym składany jest wniosek, należy ustalić inną formę wypłaty świadczenia (np. przekaz pocztowy) – podaje resort Elżbiety Rafalskiej.

Czy 300+ wlicza się do dochodu?

Świadczenie 300 zł z programu „Dobry Start” nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia rodziny. Dlatego też 300 zł na wyprawkę nie spowoduje utraty zasiłku z pomocy społecznej.

300+ – kiedy decyzja?

300 zł wyprawki dla dziecka przysługuje wszystkim dzieciom rozpoczynającym naukę w nowym roku szkolnym. W przypadku tego programu zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej. 300+ jest zwolnione z podatku.  

Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Dobry Start”.

Wniosek o 300+ po rozpoczęciu roku szkolnego

Rodzice mogą się ubiegać o 300 zł wyprawki dla dziecka mimo rozpoczęcia roku szkolnego. Mają taką możliwość do 30 listopada. Wypłata wyprawki nastąpi wówczas w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

300+ – jakie dokumenty są potrzebne

Jak podaje resort pracy, aby skutecznie wypełnić wniosek, należy przygotować następujące dokumenty i informacje: dane swoje oraz dzieci, na które będzie się składało wniosek, adres e-mail, adresy szkół, do których dzieci będą uczęszczać w roku szkolnym 2018/2019, numer rachunku bankowego, na który ma być przekazane świadczenie.

Dokumenty potrzebne do uzyskania 300 zł wyprawki:

 • dokładny adres miejsca zamieszkania,
 • numer rachunku bankowego, na który ma być przekazane świadczenie dobry start,
 • dane dzieci, na które składa się wniosek,
 • dokładne dane adresowe szkół, w których od września będą się uczyć dzieci.

W razie błędów urząd realizujący wniosek będzie kontaktował się bezpośrednio z wnioskodawcą.

300+ a zwrot świadczenia

Resort pracy podaje, że zwrotu 300 zł na wyprawkę dla dziecka można zażądać, jeśli:

 • świadczenie dobry start wypłacono na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
 • świadczenie dobry start wypłacono mimo braku prawa do tego świadczenia;
 • świadczenie dobry start wypłacono osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

Decyzję o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia wydaje gmina, która przyznała świadczenie. Zatem w celu uzyskania szczegółowych wiążących informacji dotyczących tej kwestii należy się zwrócić do gminy, która przyznaje świadczenia.

WSZ

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
13 17 pull_up

Jeśli rodzice najwyraźniej nie mają sprawnych głów, rąk oraz nóg aby zarobić pieniądze dla swoich dzieci, śmiem wątpić że prawidłowo wypełnią wnioski. Pozytywnie życzę im jak największej ilości pomyłek

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne