Jak obniżyć podatek? Ulgi w PIT 2018 - jakie, dla kogo

Rozliczając PIT za 2018 rok, można skorzystać z szeregu ulg podatkowych, odliczanych od dochodu oraz od podatku. Co więcej, także z wyższych limitów odliczeń. Wpływa to na niższy podatek do zapłaty lub wyższy zwrot nadpłaconego podatku z rozliczenia rocznego. Ilość ulg jest jednak ograniczona, a ich stosowanie wymaga postępowania zgodnie z ustalonymi regułami.

Ulgi podzielić należy na dwie kategorie – od dochodu i od podatku. Te pierwsze są mniej korzystne, gdyż obniżają jedynie kwotę, od której podatek się oblicza. Daje to korzyść w kwocie od 18 do 32% kwoty odliczanej. Ulgi od podatku powodują natomiast realne obniżenie podatku dokładnie o wysokość kwoty ulgi.

Ulgi i odliczenia a PIT 2018
Ulgi i odliczenia a PIT 2018 (YAY Foto)

Ulgi podatkowe odliczane od dochodu

Wśród ulg odliczanych od dochodu podatnicy w rozliczeniu rocznym za 2018 rok wybrać mogą:

 • ulgę rehabilitacyjną – przysługującą w związku z wydatkami na cele rehabilitacyjne oraz wydatkami związanymi z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionymi przez osobę niepełnosprawną lub osobę utrzymującą niepełnosprawnego (jeśli dochód niepełnosprawnego nie przekracza w 2018 r. 12 357,60 zł); odliczeniu podlegają kwoty faktycznych wydatków, a w przypadku leków – wartości różnicy pomiędzy kwotą 100 zł a faktycznym wydatkiem na zalecone leki, w związku z dojazdami na zabiegi, wydatkami na korzystanie z samochodu lub utrzymaniem psa asystującego – ulga rozliczana jest ryczałtem – odliczenie przysługuje po 2280 zł;
 • ulgę na korzystanie z sieci internet – do 720 zł rocznie, jednak nie dłużej niż dwa następujące po sobie lata;
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które wcześniej zwiększyły przychód podlegający opodatkowaniu;
 • darowizny na cele krwiodawstwa dokonane przez honorowych dawców krwi w postaci ekwiwalentu za faktycznie oddaną krew - w kwocie faktycznie uczynionej darowizny, nie wyższej niż 6% dochodu;
 • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów - w kwocie faktycznie uczynionej darowizny, bez limitu dochodu, który stosowany jest do innego rodzaju odliczeń darowizn;
 • darowizny na cele pożytku publicznego na rzecz organizacji posiadających prawo do otrzymania takich darowizn - w kwocie faktycznie uczynionej darowizny, nie wyższej niż 6% dochodu;
 • darowizny na cele kultu religijnego – w kwocie faktycznie uczynionej darowizny, nie wyższej niż 6% dochodu;
 • ulga z tytułu opłacania składek na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – do 5331,61 zł rocznie;
 • ulga z tytułu zapłaty składek ZUS – w kwocie faktycznie opłaconych lub pobranych od podatnika składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe lub wypadkowe;
 • ulga dla przedsiębiorców – na badanie i rozwój (B+R) – w kwocie od 100 do 200% wydatków poniesionych na ten rodzaj aktywności przedsiębiorstwa, który zaliczany zostaje do działalności badawczej lub rozwojowej.

Ulgi podatkowe odliczane od podatku

Wśród ulg odliczanych od podatku w rozliczeniu roku 2018 wybrać można cały szereg odliczeń, które wskazane są poniżej.

Rozlicz PIT za 2018 rok przez internet. Bezpłatny, prosty w obsłudze program pobierz na komputer lub wypełnij deklarację online. W ten sposób wyślesz swój PIT do urzędu skarbowego bez wychodzenia z domu.

1. Ulga na dzieci – prorodzinna, w ramach której odliczenie przysługuje zarówno w sytuacji, kiedy z deklaracji podatkowej wynika podatek do zapłaty i kwotę ulgi można od niego odliczyć, jak i gdy podatek jest niższy niż przysługujące odliczenie. W tym ostatnim przypadku podatnik może ubiegać się o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi podatkowej. Ostateczna kwota odliczenia zależy od liczby wychowywanych dzieci oraz liczby miesięcy, przez jakie sprawowana jest nad nimi opieka (lub pełniona władza rodzicielska) w roku podatkowym. W przypadku jednego dziecka ulga uzależniona jest od wartości łącznych dochodów rodziców – 112 000 zł, w przypadku samotnie wychowującego dziecko – 56 000 zł. Odliczenie wynosi maksymalnie rocznie:

 • przy jednym dziecku – 1112,06 zł,
 • przy dwojgu dzieci – 2 x 1112,06 zł, czyli łącznie 2224,08 zł,
 • przy trojgu dzieci – łącznie 4224,12 zł,
 • przy czworgu dzieci – łącznie  6924,12 zł,
 • na każde kolejne dziecko przysługuje dodatkowo 2700 zł (plus 6924,12 na pierwsze czworo dzieci).

2. Ulga abolicyjna – u podatników rozliczających przychody z zagranicy oraz łącznie z nimi – przychody z Polski. Chodzi wyłącznie o takich podatników, których zarobki z zagranicy pochodzą z krajów, do których przychodów zastosowanie znajduje tzw. proporcjonalne odliczenie eliminujące opodatkowanie w Polsce i za granicą. Ulga abolicyjna zrównuje kwotę korzystniejszego rozliczenia zagranicznych zarobków za pomocą tzw. zwolnienia z progresją z metodą mniej korzystną – proporcjonalnym odliczeniem.

3. Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – w kwocie nie wyższej niż 7,75% podstawy ich ustalenia.

Rozliczenie wspólne, odliczenie straty podatkowej

Oprócz ulg podatkowych, oszczędność podatkową uzyskać mogą podatnicy wybierający wspólne rozliczenie. W takim przypadku ich dochody, po odliczeniu kosztów, składek ZUS czy ulg podatkowych odliczanych od dochodu sumuje się, a następnie po równo dzieli na dwa. Podatek ustala się zatem od polowy łącznych dochodów – równych dla obojga małżonków. To eliminuje sytuacje, w których jeden z nich zarabiający dużo zostaje opodatkowany według wyższej stopy podatkowej – 32% a drugi – według niższej – 18% lub nie płaci podatku w ogóle.

Na niższy podatek wpływać może również strata z lat poprzednich, odliczana w rozliczeniu dochodów roku 2018. Strata, czyli nadwyżka kosztów nad przychodami, rozliczana może być wyłącznie w okresie 5 następujących po sobie lat podatkowych, a rocznie nie może zostać odliczona w stopniu większym niż połowa wykazanej wcześniej kwoty straty. Nie można jej zatem od razu odliczyć w całości, a najkrócej odliczenie jej trwa 2 lata. Stratę odliczać można wyłącznie w ramach źródła przychodów z których powstała – przykładowo stratę z działalności gospodarczej odliczyć można wyłącznie od dochodu z działalności, a stratę z akcji – odliczyć można wyłącznie od zysków z kapitałów pieniężnych (w PIT-38). Nie da się natomiast rozliczać strat z tytułu sprzedaży rzeczy, praw majątkowych czy nieruchomości oraz ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

Rozlicz PIT za 2018 rok przez internet. Bezpłatny, prosty w obsłudze program pobierz na komputer lub wypełnij deklarację online. W ten sposób wyślesz swój PIT do urzędu skarbowego bez wychodzenia z domu.

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

Brak wydarzeń

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.