REKLAMA

10 sposobów na wyższy zwrot podatku. Tak można zwiększyć przelew od fiskusa

autorzyDominika FlorekEwelina Czechowicz2024-02-05 06:00
publikacja
2024-02-05 06:00

Zbliża się okres rocznych rozliczeń PIT. Przed wypełnieniem zeznania lub kliknięciem przycisku "wyślij" w rządowym programie "Twój e-PIT" warto sprawdzić, czy uwzględniliśmy wszystkie przysługujące ulgi podatkowe. Zwrot podatku dochodowego może sięgnąć nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Sprawdź 10 sposób na wyższy zwrot PIT. 

10 sposobów na wyższy zwrot podatku. Tak można zwiększyć przelew od fiskusa
10 sposobów na wyższy zwrot podatku. Tak można zwiększyć przelew od fiskusa
fot. SAG stock / / Shutterstock
Darmowy program do rozliczania
PIT 2023/2024
Pobierz e-pity 2023 Uruchom on-line

Przy okazji wydania specjalnego serwisu Bankier.pl poświęconemu rozliczeniom z fiskusem za 2023 rok wzięliśmy na tapet ulgi podatkowe. Preferencje umożliwiają zmniejszenie kwoty podatku dochodowego do zapłaty, a tym samy otrzymanie wyższego zwrotu. Poniżej przedstawiamy listę 10 sposobów na zwiększenie przelewu ze skarbówki.

1. Ulgi na dzieci w PIT

Rodzice posiadający dzieci mogą liczyć na kilka preferencji w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego. Najbardziej powszechną z nich jest tzw. ulga prorodzinna. Kwota, o którą można pomniejszyć PIT do zapłaty, uzależniona jest od liczby dzieci:

 • 1112,04 zł ulgi na pierwsze i drugie dziecko (każde z osobna),
 • 2000,04 zł ulgi na trzecie dziecko,
 • 2700 zł ulgi na czwarte i każde kolejne dziecko.

Warto pamiętać, że jeżeli z dochodów rodziców wynika niższy podatek do zapłaty niż kwota przysługującej ulg/ulgi na dziecko, to podatnik może skorzystać z tzw. dodatkowego zwrotu w ramach zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Taka sytuacja może mieć miejsce, np. gdy roczny dochód osób uprawnionych do korzystania z ulgi na dziecko nie przekracza 30 tys. zł, czyli kwoty wolnej od podatku. O szczegółach dotyczących rozliczania ulgi na dziecko przeczytasz w artykule pt. "Ulga na dziecko w pigułce. Prosty poradnik dla każdego"

Kolejna wśród ulg przeznaczona jest dla części rodziców — wychowujących czwórkę i więcej dzieci. Tzw. ulga dla rodzin 4+ polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do kwoty 85 528 zł rocznie u każdego z rodziców lub opiekunów prawnych. Z preferencji mogą skorzystać zarówno osoby pracujące na etacie, jak i przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej, podatkiem liniowym, 5-proc. stawką (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

Reklama

PIT samotnego rodzica z dzieckiem to kolejna preferencja podatkowa, o której warto pamiętać przy okazji rozliczania rocznego zeznania podatkowego. W 2024 roku samotni rodzice mogą rozliczyć się z dzieckiem lub dziećmi. Ulga dla samotnych rodziców w PIT pozwala na to, aby skorzystać z podwójnej kwoty wolnej od podatku, analogicznie jak przy wspólnym opodatkowaniu małżonków.

2. Ulga termomodernizacyjna

Ulga termodernizacyjna umożliwia największe odliczenia podatkowe w ramach poniesionych kosztów m.in. na montaż ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia przegród budowlanych, wymianę pieca oraz okien i drzwi. W ramach ulgi można pomniejszyć kwotę podatku dochodowego o 53 tys. zł. W przypadku małżonków kwota ulgi podwaja się i łącznie wynosi 106 tys. zł. Jednak aby skorzystać z ulgi na termomodernizację, trzeba spełnić określone warunki. O szczegółach można przeczytać tutaj

3. Wspólne rozliczenie z małżonkiem

Innym sposobem na zwiększenie kwoty podatku dochodowego do zwrotu jest wspólne rozliczenie małżonków. Rozwiązanie jest najbardziej korzystane dla par, w których jedna ze stron uzyskuje znacząco niższe dochody, np. nieprzekraczające kwoty wolnej od podatku lub nie posiada żadnych zarobków. Opcja wspólnego rozliczenia będzie również odpowiednia, gdy dochody jednego z małżonków wpadają w drugi próg podatkowy (32 proc. od nadwyżki powyżej 120 tys. zł), a drugiego są niższe. 

4. Podwyższone koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodów pomniejszają naszą podstawę opodatkowania, a tym samym - podatek do zapłaty. Największa kwota odliczenia w PIT przysługuje tym osobom, które pracują poza miejscem zamieszkania. 

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU - ZE STOSUNKU PRACY PIT w 2023 roku
 MIESIĘCZNEROCZNE
Pracownik miejscowy 250 zł 3000 zł z jednej umowy, 4500 zł z wielu umów
Pracownik dojeżdżający 300 zł 3600 zł z jednej umowy, 5400 zł z wielu umów

W sytuacji kiedy koszty dojazdu do pracy przekroczyły dla pracownika na umowie o pracę powyższe kwoty i może je udokumentować imiennymi biletami okresowymi, to możemy odliczyć wartość tych biletów. Można odliczyć bilety na takie środki transportu jak autobus, pociąg, prom czy tramwaj. Zasady tej nie stosuje się, gdy otrzymaliśmy zwrot kosztów dojazdu i nie zostały on doliczony do przychodów podlegających opodatkowaniu. Trzeba też pamiętać, ze podatnik nie może odliczyć w PIT dojazdu do pracy samochodem prywatnym.

Koszty mogą również odliczyć twórcy i osoby pracujące na umowach zlecenia i o dzieło. 

5. Ulga na internet

Ulga internetowa należy do przywilejów podatkowych, o których nie każdy pamięta. Preferencja umożliwia zmniejszenie wysokości podatku do zapłaty o kwotę zapłaconą z tytułu używania internetu. Maksymalnie odliczyć można 760 zł w każdym z następujących po sobie dwóch lat. W przypadku małżonków wysokość ulgi się dubluje i wynosi 1520 zł na rok. Warto podkreślić, że niewykorzystana kwota nie przechodzi na kolejny rok. 

Jeżeli podatnik korzysta z usługi oferowanej w pakiecie telewizyjno-internetowym, to brak wyraźnego wyszczególnienia na fakturze (dotyczącym tej usługi) opłaty za bezpośredni dostęp do sieci internet pozbawi go możliwości odliczenia od dochodu wydatków z tytułu użytkowania sieci internetowej. Natomiast w przypadku gdy podatnik posiada za świadczone usługi pakietu telewizyjno-internetowego dokumenty (faktury VAT), które obejmują ogólną kwotę pakietu z rozbiciem kosztów na abonament telewizyjny i abonament za internet, to jest uprawniony do skorzystania z odliczenia.

Z odliczenia mogą skorzystać podatnicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło oraz przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej lub przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Rozliczenie PIT za 2023 rok - dzień specjalny w Bankier.pl

6. Ulga na związki zawodowe

Ulga na związki zawodowe to preferencja, z której mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych (składający PIT-36 lub PIT-37) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28). Nie skorzystają z niej osoby, które rozliczają się za pomocą podatku liniowego (PIT-36L). 

Z ulgi mogą skorzystać osoby będące członkiem związku zawodowego. W ramach odliczenia można odliczyć część zapłaconych składek członkowskich. Aktualnie zwiększono wysokość odliczeń od dochodu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym z 500 zł do 840 zł. Zmiana ta ma wg ustawodawcy zachęcić podatników do działalności społeczną na rzecz poprawy warunków pracy poprzez członkostwo w związkach zawodowych.

Warto podkreślić, że jeszcze za 2023 rok obowiązuje poprzednia maksymalna wartość. W związku z tym podatnik może odliczyć 500 zł pod warunkiem, że zapłacił składki do 31 grudnia 2023 roku. 

7. Darowizny

Darowizny PIT mogą odliczyć osoby rozliczające się na zasadach ogólnych lub korzystające z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Odliczeniu podlegają kwoty przekazane w formie darowizny między innymi na:

 1. cele pożytku publicznego;
 2. szkoły i edukację zawodową;
 3. cele kultu religijnego;
 4. cele charytatywno - opiekuńcze kościoła lub kościelnych osób prawnych;
 5. kulturę i renowację zabytków - Pałac Saski;
 6. cele krwiodawstwa (darowizny honorowych dawców krwi).

W tej grupie odliczeń wyróżnimy dwa rodzaje ulg podatkowych, które mogą wpłynąć na wyższy zwrot podatku. Pierwszą z nich jest ulga z tytułu darowizny krwi. W ramach tzw. ulgi dla krwiodawców osoby, które w ubiegłym roku podatkowym oddawały krew i osocze w ubiegłym roku, mogą skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej.

Suma odliczeń z punktów 1-3 oraz 5 limitowana jest do kwoty 6 proc. uzyskanego w danym roku dochodu (a zatem przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodów). W sytuacji kiedy podatnik uzyskał w roku podatkowym dochód 100 000 zł i przekazał kwotę 30 000 zł w darowiznach, maksymalnie odliczy kwotę 6 000 zł.

8. Ulga rehabilitacyjna

Część podatników, których dochód w ubiegłym roku był powyżej kwoty wolnej od podatku, może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Preferencja podatkowa dedykowana jest dla osób, które posiadają:

 1. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 2. decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, lub
 3. orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów, w przypadku gdy osoba ta nie ukończyła 16. roku życia.

Przepis art. 26 ust. 7a ustawy o PIT zawiera zamknięty katalog wydatków, które mogą być odliczane w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Wyróżnić możemy trzy rodzaje wydatków, które można w ramach ulgi rehabilitacyjnej, są to:

 • wydatki nielimitowane,
 • wydatki limitowane do kwoty 2280 zł rocznie,
 • wydatki ponad limit 100 zł.

Wydatki nielimitowane to grupa wydatków, w przypadku których podatnik może odliczyć całą kwotę poniesionego wydatku, będą to wydatki poniesione na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych dla potrzeb niepełnosprawnych,
 • zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego,
 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
 • osoby niepełnosprawnej-karetką transportu sanitarnego,
 • osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16. również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
 • na turnusie rehabilitacyjnym,
 • w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Z kolei wydatki limitowane mogą być odliczone maksymalnie do kwoty 2280 zł rocznie. W przypadku ich poniesienia odliczyć od dochodu można część kwoty. Do wydatków limitowanych należą:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu,
 • utrzymanie przez osoby niewidome oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu psa asystującego, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa,
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Inną grupą są wydatki poniesione na leki powyżej 100 zł w miesiącu. Wydatki na zakup lekarstw można odliczyć jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo, podatnik może odliczyć ich zakup ponad kwotę 100 zł w miesiącu.

Żeby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, trzeba być podatnikiem, który osiągnął dochód. Z ulgi skorzystać mogą podatnicy, których dochód opodatkowany jest wg skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT albo podatnikiem płacącym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który w danym roku osiągnął przychody opodatkowane w tej formie. Zatem z ulgi więc będą mogli skorzystać ci podatnicy, którzy wypełniają formularze PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.

9. Ulga na IKZE

Ustawodawca przewidział preferencje podatkowe także dla osób oszczędzających i inwestujących środki pieniężne na emeryturę. Ulga na IKZE za 2023 r. pozwala na odliczenie sumy składek wpłaconych w 2023 r. na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Zgodnie z przepisami wpłaty na IKZE nie mogą przekroczyć kwoty, która odpowiada:

 • 1,2-krotności lub
 • 1,8-krotności (jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

W zeznaniu PIT za 2023 rok odliczane wpłaty nie mogą przekroczyć kwoty 8322 zł. Z kolei dla samozatrudnionych limit wpłat wynosił 12 483 zł w 2023 roku.

Osoby fizyczne mogą dzięki IKZE obniżyć podatek o 2663 zł, samozatrudnieni mogą uzyskać maksymalnie 3994 zł. W przypadku kiedy osoba fizyczna dokona maksymalnej wpłaty na IKZE, a jej dochody opodatkowane są 12-proc. stawką, jej korzyść finansowa wyniesie 999 zł. Podatnik, który jest samozatrudniony i opłaca PIT w wysokości 12%, zyska 1498 zł, płacący podatek liniowy 2372 zł.

10. Bezpłatny zwrot podatku na rachunek bankowy

Na koniec warto przypomnieć o podaniu numeru konta osobistego, na które ma spłynąć zwrot podatku. Jeżeli z rocznego rozliczenia wynika, iż podanik może spodziewać się przelewu z urzędu skarbowego bardziej opłacalną opcją jest wskazanie rachunku. W ten sposób zaoszczędzimy na kosztach przekazu pocztowego i pieniądze od fiskusa trafią do nas szybciej.

Źródło:
Dominika Florek
Dominika Florek
redaktor Bankier.pl

Redaktor Bankier.pl. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zajmuje się tematyką podatkową i konsumencką, śledzi także nowości w sektorze MSP. Monitoruje ofertę produktów bankowych dla firm, przygotowując rankingi kont dla przedsiębiorców. Tel.: +48 71 748 95 13

Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 8,42%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 8,42%)

Komentarze (1)

dodaj komentarz
faramir_z_gondoru
Koszty życia rosną, wszystko z roku na rok drożeje, a poziom ulg limitowanych został na poziomie sprzed wielu lat. Z podatkami, opłatami i innymi daninami rządy nie mają problemu z aktualizacją w górę.

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2023

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki